00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

LỚP NGŨ GIỚI NÂNG CAO 41-HAI PHÁP TU CHO NGƯỜI CƯ SĨ TẠI GIA

Lớp Ngũ Giới Nâng Cao 41

HAI PHÁP TU CHO NGƯỜI CƯ SĨ TẠI GIA

Trưởng Lão Thích Thông Lạc

Ngày giảng: 29/03/2008

Người nghe: Tu sinh

Thời lượng: [41:50]

Tên cũ: Cần Thông Suốt - Bảy Tháng Chứng Đạo

Số lượng: 65 pháp âm

1- CHẶN TRƯỚC HÔN TRẦM

(00:00) Trưởng lão: Hôm nay Thầy đến để nhắc nhở, để phân lớp cho mấy con, mấy con có hỏi Thầy gì thêm không? Có gì đó con hỏi đi.

Tu sinh Liên Hạnh: Con kính thưa Thầy! Con kính thưa tất cả các tu sinh. Con là Thích Nữ Liên Hạnh. Hôm nay, con xin trình pháp với Thầy.

Con kính thưa thầy, khi mà con ngồi con tu thì có khi được mười lăm phút mà có khi được ba mươi phút thì con cứ mập mờ, đó có phải là hôn trầm không chứ không phải là thưa Thầy hay là cái hôn trầm, là ngủ gục hay như thế nào? Như là coi như là con tu xong con giật bắn người lên cái (…​)

Trưởng lão: Ừ, cái đó là vô ký đó con. Vô ký, vô ký của thân. Nó quên nó giật mình cái, chứ nó không phải là hôn trầm. Hôn trầm nó gục xuống, còn thùy miên nó lặng nó ngủ. Đó, còn cái mà giật mình như vậy đó là cái trạng thái vô ký. Nhưng mà nó nhanh lắm, nhưng mà nó chưa kéo dài. Nó vô ký, nếu mà nó kéo dài thì nó không có giật mình mà nó mất tiêu, nó quên hết. Nó ngồi nó quên hết, nó không nhớ gì nữa hết. Tại vì nó quên mà nó chợt nó nhớ lại nó chợt giật mình con. Đó là cái trạng thái vô ký giật mình, chứ không có gì.

Tu sinh Liên Hạnh: Con kính thưa Thầy! Là con thấy như vậy thì con cũng tu tập ba mươi phút rồi con chuyển sang đi kinh hành. Rồi con khi con đi kinh hành thì con nghĩ rất hạp, là nó hợp với con, thì có được không ạ?

Trưởng lão: Được chứ, không sao con. Nhưng mà khi đó con tác ý, khi mà con bị giật mình vậy con tác ý: “Thân không có giật mình nữa, không có vô ký nữa, phải tỉnh táo, phải vững vàng!” Con nhắc nó vậy để coi nó hết không? Mà nếu nó hết thì tức là con khỏi đi kinh hành. Ừ, khỏi đi kinh hành thôi.

Tu sinh Liên Hạnh: Dạ, kính thưa Thầy, nếu mà không hết thì con phải đi kinh hành?

Trưởng lão: Ừ, đi kinh hành. Nhưng mà khi mà con nhiếp tâm, và an trú được tâm thì con tác ý là nó hết liền hà.

Tu sinh Liên Hạnh: Dạ, con kính thưa Thầy! Thế là về cái Thân Hành Niệm, thì con là khi con bị hôn trầm thì con cũng sử dụng cái Thân Hành Niệm chỉ cần đi hai vòng thì con thấy đã hết rồi.

Trưởng lão: Ừ!

Tu sinh Liên Hạnh: Thì bây giờ, hiện tại bây giờ đây con đi kinh hành ba mươi phút đúng như lời Thầy dạy con không dám hơn, thì là con tăng là khi mà có hôn trầm thì con đi kinh hành cũng được hả Thầy?

(02:13) Trưởng lão: Nói chung là cái chuẩn bị phá hôn trầm, là mấy con lưu ý chung, Thầy dạy chung mấy con. Đây là cách phá hôn trầm, đó là:

Không phải chờ có hôn trầm mà mới đi Thân Hành Niệm. Mà phá hôn trầm là mấy con, ví dụ như bây giờ mấy con biết là cái buổi sáng này mấy con tu dễ bị hôn trầm. Thì bắt đầu từ cái buổi sáng này, mấy con đi pháp Thân Hành Niệm đi suốt. Đi suốt, chừng nào mà nó mỏi chân mấy con thì mấy con ngồi nghỉ chút rồi tu nữa. Bị vì mình biết rằng mình hễ ngồi im lúc thì nó sẽ bị hôn trầm.

Cho nên vì vậy mà tập, tập cho nó đừng có hôn trầm nó đánh vô con chút nào nữa hết. Thì như vậy một thời gian nó sẽ quen đi, nó quen đi thì nó không có hôn trầm. Chứ không phải là mình tập hết hôn trầm rồi, rồi mình thấy nó tỉnh rồi, nhưng mình ngồi lại nó có hôn trầm nữa, vì vậy nó có ra, có vô hoài như vậy thì không được. Cho nên tập suốt một tuần lễ, hoàn toàn là không có bóng dáng hôn trầm vô, không có thùy miên, hôn trầm vô được nữa. Thì lúc bấy giờ đó con xả ra, thì con ngồi con tu, con thấy không có hôn trầm thì đó là hết rồi. Còn nếu có hôn trầm thì tập nữa, tập chừng nào cái pháp đó, bởi vì cái pháp đó nó diệt trừ cái hôn trầm, thùy miên.

Cho nên ôm cái pháp đó tu tập một tuần lễ, một tháng là nó hôn trầm, thùy miên nó hết rồi. Mà nó hết rồi thì bây giờ con ngồi lại nó không có. Tại vì hôn trầm, thùy miên nó còn ở trong thân con thì nó mới có, mà con đã nhờ cái pháp Thân Hành Niệm đó mà diệt nó rồi thì nó không có, mà nó không có thì ngồi nó cũng không có. Phải không? Con hiểu không? Ngồi không có thì con không cần dùng cái pháp Thân Hành Niệm nữa. Mà bây giờ mình lo mình tu các cái pháp khác. Mình ngồi mình tu các pháp khác để mình nhiếp tâm và an trú cho đạt được.

2- VUI VẺ TRẢ NỢ NHÂN QUẢ

(03:48) Trưởng lão: Còn ai hỏi Thầy gì thêm nữa không con? Con hỏi Thầy, rồi tới, rồi con hỏi.

Tu sinh 1: Con kính bạch Thầy, con đi kinh hành con nhiếp tâm được mười lăm phút, thí dụ khi con tác ý thì con biết, có khi con tu hai muoi phút, hoặc hai mươi lăm phút thì có thể nó không tăng, mà nếu mà pháp không đúng, đầu tiên là (…​) đó thì cái thứ nhất. Cái thứ hai là con muốn thay đổi, thí dụ trong (…​)

Trưởng lão: Như vậy là con đếm lộn rồi. Tức là con (…​)

Tu sinh 1: Con đếm thiếu hoặc thừa.

Trưởng lão: Ừ, đếm thừa. Cho nên đó là cái trí nhớ của con nó không nhớ đó, tức là nó không nhớ cho nên nó mới đếm lộn. Con phải tập lại kĩ đừng có đếm lộn, đã đếm là đếm không lộn, mà đếm lộn thì không có đếm, phải không? Cho nên vì vậy mà từ cái chỗ mà đếm của con rồi mà con đến con an trú được thì con không còn đếm một cái gì nữa hết, không còn đếm.

Nghĩa là ví dụ như con tác ý lần đầu tiên: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”, thì lúc bấy giờ con hít vô, thở ra thì tâm con chỉ còn biết cái hơi thở ra vô thôi. Cho đến suốt ba mươi phút, nó không niệm gì hết mà cũng không tác ý nữa, đó là cách thức an trú. Còn bây giờ con còn đếm tức là con còn đang nhiếp tâm, phải không? Mà còn đang nhiếp tâm thì chưa có an trú được. Mà đếm lộn thì tức là con chuẩn bị trở lại đếm không lộn con, phải tập trở lại đếm không lộn.

Tu sinh 1: Dạ thưa Thầy, con thấy con tu tập như vậy thì kiến đến đông lắm.

(05:24) Trưởng lão: Như vậy là con nói như thế này, có lẽ là nhân quả đời trước của con đã làm một cái điều ác gì cho nên trong khi ngồi yên lặng như thế này kiến tập trung đến cắn con, là nó trả cái quả của cho con. Con sẽ vui vẻ, con nói: "Tất cả những cái nhân quả này vui vẻ trả, các cái loài kiến này là những cái người mà ân oán ngày xưa, bây giờ thì tất cả cái loài kiến này cứ đến cắn mà để tôi vui lòng mà trả cái nhân quả này, chứ không hề sợ hãi.". Thì con sẽ con vui lòng để cho nó cắn, rồi con chỉ ước nguyện tâm con như vậy, con để vui lòng, thì một chút nó sẽ rủ nhau đi hết.

Chứ còn con mà không trả nhân quả này, chắc chắn là kiếp sau cũng trả nữa. Kiếp sau trả nữa, chúng lên gặp con mà cũng đánh con. Thôi để bây giờ nó đánh đi, một lần đi thôi cho nó hết. Có phải không? Nó làm cho con, cắn cho con ngứa, con đau con nhức chứ gì? Thì đó là trả quả. Nếu mà không thì sau này mà tu không được thì cái nhân quả này nó còn. Bởi vì con đuổi ba con kiến này, con không có cho nó đánh, nó cắn con. Thì do đó sau này nó làm người, nó gặp con ngoài đường nó đánh, nó là ba cái thằng du côn đó, nó không ít đâu.

Cho nên vì vậy mà bây giờ đó con vui vẻ, con cố gắng con nhiếp tâm cho kĩ ở trong cái hơi thở hẳn hoi: “Đây là nhân quả, vui vẻ cho ba cái con kiến này, nó trả cái quả này cho nó xong. Cái đời trước mình cũng có làm cái điều gì ác, cho nên bây giờ nó xúm nhau đây, thì cho một đứa cắn một chút là nó đã trả quả rồi.” Con vui vẻ, con cứ ngồi bất động đi, rồi sau đó đúng ba mươi phút con xả ra. Thầy nói thật sự, con vui vẻ trả thì nó tự nhiên nó cắn đứa một miếng rồi cái nó đi, coi như xong, phải không?

(07:08) Con trả rồi, nó cắn rồi nó đi. Không lẽ nó cắn hoài? Con đừng có giết con nào hết, sẵn sàng, vui vẻ, không chết đâu. Kiến cắn mà chết sao được? Chứ phải người ta đánh thì nó còn chết. Ờ vui vẻ! Thầy nói bây giờ trả quả đi thì nó hết. Không, cứ tin lời Thầy con làm đi, không có chết đâu. Nói chung tại vì mấy con chưa có con mắt Tam Minh, chứ mấy con thấy con mắt Tam Minh là sẽ. Thầy nhìn thấy mấy con kiến hồi đó đó là nó nhân quả hồi đó, bây giờ nó thành con kiến để mà trong khi mình tu nó trở về nó báo ân, báo oán với mình đó, chứ không có gì đâu.

Cho nên mình lo mình trả cái nhân quả cho nó xong đi mấy con. Cho xong cái đời tu của mình trả cho hết nhân quả thì nó không còn nhân quả nữa. Cho nên Thầy nghe mấy con mà ngồi mà tu mà kiến bò mí con mắt đồ, nó cắn đồ, mà ráng trân mình mà chịu đó, thì đó là giỏi à! Trả nhân quả đó. Chừng rồi chút nó đi, chứ bộ nó cắn hoài hay sao? Kiến nó không bao giờ mà nó cắn mình hoài, nó cắn mình chút xíu, chứ nó thấy mình không cục cựa gì hết, cái nó thôi nó bỏ đi.

Nó nói cắn cái cây này mệt quá! Có bao giờ mấy con thấy con kiến nó lại nó cắn cái gốc cây đó bao giờ đâu?! Nó cũng bắt đầu, mới đầu thì nó có cắn đó, nó cắn cái cây chứ không phải không đâu. Nhưng mà cây đâu có nói gì đâu, mình làm cái cây đi, đừng nhúc nhích nữa.

3- NHIẾP TÂM VÀ AN TRÚ

(08:23) Trưởng lão: Được rồi con, nếu mà ráng tu Thầy chỉ dạy cho tu, không sao đâu! Con từ lâu tới giờ con có tập ở trong cái hơi thở con chưa con? Hít vô, thở ra đồ đó, con biết không?

Tu sinh 2: Kính thưa Thầy (…​) nó ngồi tỉnh táo nó biết cái thân mình (…​)

Trưởng lão: Cái tâm mình nó biết hơi thở phải không?

Bây giờ thì Thầy dạy cho con dụng cái hơi thở, để coi thử coi cái hơi thở con nó có rối loạn hô hấp không? Nó như là tức ngực, hay hoặc là căng đầu thì con báo cho Thầy hén.

Con tập thử trong năm phút thôi: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”. Rồi con hít vô, thở ra con đếm một; hít vô, thở ra đếm hai; đếm ba; bốn; năm.

Rồi con tác ý trở lại: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”. Rồi hít vô, thở ra đếm một; hít vô, thở ra đếm hai; ba; bốn; năm. Tới năm thì con tác ý trở lại.

Con tu tập như vậy trong năm phút. Rồi con thấy con nương vào hơi thở mà con tu tập vậy, con thấy nó có tức ngực, nó có mệt hay hoặc có gì thì báo cho Thầy, rồi Thầy sẽ dạy tiếp theo, phải không? Có vậy thôi. Cứ về tập, tập rồi nghỉ, tập rồi nghỉ, tập rồi nghỉ cho nó thuần quen con. Chứ còn ngồi mà giữ cái tâm không không để cho nó đừng vọng tưởng thì khó lắm, không phải dễ. Có cái đối tượng, có cái phương pháp dẫn mà nó còn niệm này, niệm kia, nó không dễ. Mình có phương pháp hẳn hoi, hoàn toàn, đó là cái người mới tu tập mấy con.

Trưởng lão: Con lên trình Thầy đi.

Con nhớ về tập đi con rồi sẽ báo cáo lại cho Thầy, cho Thầy biết để mà Thầy giúp đỡ tu tập thêm tới nữa. Lớn tuổi rồi phải ráng tập!

Theo Thầy khuyên con đó, con nên nhớ tu tập đi kinh hành rất tốt. Nhưng mà lúc nào rất tỉnh, biết cái thời đó nó ít có bị hôn trầm, nó không có bị hôn trầm thì con ngồi tu được.

(10:12) Còn nó không thì con tập đi kinh hành, nhiếp tâm ở trong đi kinh hành không niệm. Và an trú ở trên đó hoàn toàn, coi như là mình nhắc một lần rồi mình cứ đi hoài, đi hoài mà không nhắc nữa, đó là an trú, cách thức đó là cách thức an trú.

Còn cái cách thức mình nhiếp tâm thì tức là mình dùng cái pháp tác ý, mình tác ý: "Tôi đi kinh hành tôi biết tôi đi kinh hành”. Rồi một chút cái mình nhắc nữa, chút nhắc nữa, đó là mình đang nhiếp tâm. Đó, các con phân biệt được cái pháp nhiếp tâm với pháp an trú chứ gì?

Mà khi An trú mình nhắc một lần rồi mình an trú trên bước đi. Mình đi như vậy suốt như vậy để cho mình phá cho sạch cái hôn trầm, thùy miên không còn có nữa.

Ráng cố gắng tu tập, mà khi mà hết hôn trầm, thùy miên rồi, nó không còn có cái chướng đó rồi, thì lúc bây giờ sẽ tiến tới tu tập cái pháp Tứ Niệm Xứ. Là lúc bấy giờ ngồi, chứ không có đi nữa, ngồi mà không hôn trầm. Mấy con nỗ lực mấy con tu tập. Cho nên vì vậy mà Thầy đã phân lớp rồi, cái lớp của con là cái lớp mà an trú. Cái lớp của Ngọc Bình đó, là cái lớp mà an trú tâm trong ba mươi phút, cho nên mấy con nên tập đi kinh hành nhiều.

Cho nên cái lớp mà, ví dụ như cái lớp mà nhiếp tâm thì mấy con ngồi, mấy con nhiếp tâm, rồi mấy con tập đi kinh hành, rồi tập xả. Còn cái lớp mà an trú thì người ta chỉ chuyên người ta đi kinh hành không. Khi chuyên người ta nhiếp tâm người ta đi kinh hành, cái pháp tác ý của người ta nó thưa ra, nó không còn nhặt nữa. Đó, là cái lớp an trú. Mà khi người ta đạt được an trú là người ta phá sạch được hôn trầm, thùy miên. Thì do đó thì người ta sẽ tiến tới một cái lớp khác rồi. Người ta chuyển qua một cái lớp khác. Tức là người ta tốt nghiệp, người ta lên cái lớp khác mấy con. Nhớ như vậy, cố gắng! Thầy sẽ trợ giúp cho con tu tập cho tới nơi tới chốn con, không có còn mà kéo dài lê thê nữa, phải nỗ lực. Hôm nay mà Thầy phân lớp ra để cho mấy con tu tập là mục đích cho mấy con đi tới nơi tới chốn, chứ không phải là để cho mấy con dậm chân tại chỗ mãi đâu! Ráng cố gắng về tu tập đi con.

4- SỰ TỰ ĐIỀU KHIỂN CỦA TỨ NIỆM XỨ

(12:02) Tu sinh 3: Con thưa Thầy cái bài làm của con.

Trưởng lão: Được rồi con.

Tu sinh 3: Dạ, bài làm con trình, con cũng xin phép Thầy hỏi thêm?

Trưởng lão: Rồi, con hỏi Thầy đi con, hỏi đi! Còn cái bài làm để rồi Thầy coi, Thầy sẽ đọc rồi Thầy sẽ duyệt lại cho.

Tu sinh 3: Con xin kính bạch Thầy, Thầy phân cho con lớp nào? (…​)

Trưởng lão: Thầy sẽ phân cho con vào cái lớp Tứ Niệm Xứ, con sẽ tăng lên cái thời gian tu tập của con. Bước vào Tứ Niệm Xứ rồi thì mới tăng, và bước vào Tứ Niệm Xứ thì sẽ buông xả hết những cái pháp mà nhiếp và an trú tâm. Tất cả những cái pháp này không còn có nữa, chỉ còn có giữ cái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự của con mà thôi. Nó rất nhẹ nhàng cho con. Để rồi Thầy sẽ, con khoan tăng lên nhiều giờ, bởi vì tăng lên nhiều giờ nó sẽ bị lọt vào Tưởng con.

Bởi vì những cái pháp kia mà tăng thì nó bị lọt, trừ ra có cái pháp Tứ Niệm Xứ nó sẽ không rơi vào Tưởng. Mà pháp Tứ Niệm Xứ, thì khi mà lên tu thì Thầy kiểm tra lại, rần rần rồi Thầy cho con vào tu. Mà nó nhẹ nhàng lắm, pháp Tứ Niệm Xứ chỉ tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” rồi ngồi lại. Cái mình nhắc vài câu gì đó cho nó hợp với cái đặc tướng của mình, rồi bắt đầu cái thân tâm mình nó nhập vào liền cái trạng thái bất động đó, đó con hiểu không?

Cho nên nó ở trong cái trạng thái bất động của Tứ Niệm Xứ. Cho nên suốt, nó bắt đầu bây giờ tự nó nó tăng lên, nó tăng lên đến cuối cùng cái tự nó, nó ra. Nó ra rồi mình tập nữa, tập nữa thì nó tăng lên dài ra nữa rồi tự động nó ra. Chứ nó không phải là mình còn định, nói ờ bây giờ tôi phải tu một giờ, hai giờ, ba giờ như là trong khi mình nhiếp tâm và an trú nữa. Mà Tứ Niệm Xứ thì cứ tu, nó an trú được ở trong Tứ Niệm Xứ thì nó kéo dài cái thời gian ra, cho đến khi nó hết cái sức của nó thì nó sẽ trở lại cho mình.

Nó trở lại cho mình mà nó không bị cái Tưởng nào hết. Do đó thì mình tập nữa, tập nữa thì nó cứ tự động nó tăng lên, tức là nó quét hết cái tham, sân, si, cái vi tế của nó. Nó khắc phục hết những cái tham ưu của nó, thì nó tăng lên. Tự nó nó khắc phục rồi nó tăng, tăng cho đến khi sáu tiếng đồng hồ, bảy tiếng đồng hồ, mà đức Phật nói bảy ngày đó. Nó tăng suốt bảy ngày mà con ngồi không hôn trầm, thùy miên suốt bảy ngày thì đó là chứng đạo rồi.

(14:17) Con thấy có một pháp này tu mà nó giữ cái tâm bất động, mà tự nó tăng chứ mình không có tăng. Nó tăng được bao nhiêu thì để cho tự nó tăng lên, nó tăng đến khi cuối cùng là bảy ngày. Mà bảy ngày, bảy đêm như vậy, mấy con biết người mà ngồi thiền, ngồi mà nhập định bảy ngày, bảy đêm của Tứ Niệm Xứ thì mấy con thấy nó không có định, mà cái tâm nó tỉnh táo vô cùng, mà nó ở trên một cái trạng thái bất động của nó. Con trình bày Thầy biết rằng, con có biết được cái trạng thái của Tứ Niệm Xứ- trạng thái bất động.

Còn ở đây mọi người này chưa có biết, người nào chưa biết trạng thái bất động đó đâu, phải không? Nó vô rõ ràng mà, tác ý cái nó vô. Nó vô bất động rồi thì coi như thân tâm nó cứng ngắc à. Mà nó cứng ngắc, nó không phải là cứng như gốc cây. Cảm giác của nó, không phải nó cảm giác cứng như vậy đâu. Nó thoải mái, nó dễ chịu, nó an trú một cách rất kỳ lạ của nó, nó bất động rõ ràng, nhưng nó không phải gộc cây mấy con. Cho nên vì vậy mà tác ý cái nó vô rồi thì con cứ để tự động nó kéo dài cái thời gian, đến khi mà nó hết rồi thì nó ra. Nó ra thì mình cứ tập. Tập cứ vậy mà nó dần nó tăng lên. Nó tăng lên cuối cùng nó thành tựu. Con nhớ chưa?

Thầy sẽ sắp xếp cái lớp của mấy con, cái lớp của mấy con riêng. Và đồng thời thì nó cách biệt. Cách biệt là giữ gìn độc cư. Khi mà đến được mà Thầy kiểm tra thì coi như chỉ riêng của cái lớp mấy con thôi, không có cái lớp khác ở trong này nữa. Thì từ đó các con sẽ thấy cái lớp tu tập của mấy con nó có tầng thấp, tầng cao rồi đó. Con ráng cố gắng! Thầy đang lưu ý con, mà vì sau khi mà cái trạng thái thân tâm bất động của con khi mà con tác ý nó đã vào đó, thì Thầy lưu ý con là Thầy sẽ chuẩn bị cho cái lớp của con. Còn nếu mà được hai, ba người nữa thì tốt quá tốt. Rồi, con vào cái lớp đó đi tới.

Tu sinh: Con kính bạch Thầy!

Khi con tác ý thì thật sự (…​) nó cảm thấy thanh thản, an lạc, thì tự nó (…​)

(16:20) Trưởng lão: Được con, để rồi Thầy sẽ hướng dẫn tiếp theo cái phần tu tập đó, sau này mấy con ở trên pháp Tứ Niệm Xứ con.

Rồi, còn ai hỏi Thầy gì nữa không con?

Thì khi mấy con tu tập được như vậy thì mấy con ghi cho Thầy, khi mà an trú được rồi đó. Liên Ngọc con cũng, nếu mà tu tập được thì mấy con ghi cho Thầy vào cái lớp thứ ba của mấy con, vào cái lớp mà mấy con sẽ chuẩn bị cho mấy con vào Tứ Niệm Xứ. Thì mấy con phải, rồi từ đó Thầy kiểm tra lại kỹ lưỡng Thầy mới hướng dẫn cho mấy con tu theo pháp Tứ Niệm Xứ mấy con. Cho nó bảo đảm chắc để mà mấy con lên cái lớp mấy con sẽ tu cho được kết quả. Chứ không khéo lên lớp rồi mấy con lại rớt, rớt trở lại thì rất uổng, nó rớt uổng.

Còn riêng Liễu Châu cũng vậy con, khi mà vào cái lớp Tứ Niệm Xứ rồi thì coi như là cách ly hoàn toàn. Cái hoàn cảnh của gia đình, con cái đều cách ly, phải nỗ lực. Bởi vì đó là cái giai đoạn mà đi tới cái chỗ mà rốt ráo của đạo Phật rồi! Nó không có còn để cái tình cảm của mình đối với gia đình, con cái hay hoặc là trong cái gia đình mình nữa, không có còn! Chỉ còn duy nhất có con đường đi tới là hoàn toàn là ở cái trạng thái bất động của chân lý của đạo Phật. Cái chỗ đó là chỗ giải thoát hoàn toàn, không còn cái ái kiết sử, không còn mọi cái nữa.

Cho nên khi mà vào tu Tứ Niệm Xứ rồi thì hoàn toàn là phải tạo cái hoàn cảnh thuận tiện để cho mình tu tập. Coi như là phải cách ly tất cả những cái duyên mà ái kiết sử của gia đình mình bên ngoài hết. Mình không có tiếp duyên nữa, để cho mình thực hiện cái Tứ Niệm Xứ, để đi vào cái Tứ Thánh Định. Bởi vì từ Tứ Niệm Xứ đến Tứ Thánh Định nó chỉ còn có hai lớp nữa mà thôi. Mà thực hiện được cái lớp Tứ Niệm Xứ thì bước qua lớp Chánh Định rất là dễ dàng, không còn khó khăn!

Cho nên vì vậy mà tất cả những cái này là buông xuống hết, hoàn toàn là hoàn cảnh đều buông xuống hết, không có còn được giữ nó nữa. Cho nên vì vậy mà để rồi con sẽ ghi tên vào cái lớp Tứ Niệm Xứ. À, nhớ kỹ! Rồi Thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con. Rồi.

5- SẮP XẾP LỚP THEO KHẢ NĂNG TU TẬP

(18:27) Tu sinh 4: Kính bạch Thầy, chúng con (…​) Thì con cũng ở lại tu tập, thế thì hôm nay con được khai triển cái trước đó thì có một cái trạng thái mà từ cái kết quả của tỉnh thức, thì con đã từng được như vậy. Nhưng mà bây giờ con không chặn được niệm khởi. Xin Thầy cho con cách tu tập như thế nào, bước đầu từ căn bản như thế nào?

Trưởng lão: Được rồi, Thầy sẽ dạy cho từ căn bản trở lại. Trước kia là chỉ ở trong những cái sách mà Thầy viết đó, thì Thiền Căn Bản mục đích nó để mà xả tâm thôi, phải không? Cách thức cũng, cái nào cũng viết chung chung thôi, còn đây là nó trở thành một chuyên môn để đi sâu vào cái con đường tu tập giải thoát rồi, nó không phải còn mà tu chung chung nữa. Tu chung chung tức là mình học để mình biết chung chung như các cái lớp mà từ Tiểu học đến Trung học là mình biết chung chung hết các cái bài học chung chung đó. Nhưng mà lên Đại học thì con muốn làm Bác sĩ thì con phải đi chuyên về cái Bác sĩ, con muốn làm Luật sư thì phải chuyên về Luật sư, con hiểu không?

Thì ở đây là cái lớp chuyên rồi! Chuyên để đi vào cái chỗ giải thoát, chứ không phải là học để biết chung chung của Phật pháp nữa, con hiểu chưa?

Cho nên vì vậy bắt đầu bây giờ con về con tập nhiếp tâm và dẫn tâm bằng cái phương pháp cụ thể, hẳn hoi. Dẫn tâm thì bằng cái pháp Như Lý Tác Ý: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”, đó là cái pháp dẫn tâm. Rồi bắt đầu bây giờ hít vô, thở ra đó là nhiếp tâm, con hiểu không? Nó hai cái nó rõ ràng, một cái nhiếp và một cái dẫn.

(20:14) Dẫn thì trước và nhiếp thì sau, phải không? “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”, rồi bắt đầu bây giờ mới hít vô, thở ra, mà hít vô, thở ra đó là nhiếp. Còn cái mà Thầy nói cho con nghe đó là cái pháp tác ý, gọi là cái pháp dẫn. Cái pháp dẫn, rồi mới là nhiếp.

Nhiếp rồi, rồi năm hơi thở thì các con lại tác ý một lần nữa, rồi lại nhiếp. Phải không? Con cứ vậy mà tu ba mươi phút cho Thầy. Nếu mà không có một vọng tưởng nào hết, bởi vì con có tu tập rồi, có căn bản rồi, nó không có vọng tưởng thì nhanh lắm. Do đó, không có vọng tưởng rồi thì Thầy đưa con vào một cái lớp, cũng như Thầy trắc nghiệm mà, coi như là cái trình độ con ở chỗ nào thì con sẽ ở đó con mới tập tu. Còn bây giờ là trắc nghiệm coi thử coi con nhiếp được không?

Nếu mà được, thì con sẽ lên lớp an trú. Phải không? Lên lớp an trú mà nếu được an trú nữa rồi mà không còn hôn trầm, thùy miên thì sẽ đưa vào lớp Tứ Niệm Xứ. Con hiểu không? Bây giờ đang trắc nghiệm con thôi, chứ chưa phải là sắp xếp lớp con được. Coi con tu tập được ở cái mức độ nào, kết quả ra sao? Cái chỗ mà tu tập của con từ nào tới giờ đã tập tu. Chứ không phải là cái học của con, mà bắt bây giờ con phải học lại từ lớp một. Nhưng mà đây là người ta trắc nghiệm thôi. Người ta trắc nghiệm để coi cái trình độ con nó ở cái lớp nào rồi người ta mới sắp cho con ở lớp đó mà tu học. Chứ không khéo nó phí cái thời gian tu tập của con từ lâu tới giờ. Con hiểu chưa?

6- BUÔNG XẢ SẠCH MỚI ĐƯỢC TU TỨ NIỆM XỨ

(21:40) Trưởng lão: Rồi hoàn cảnh gia đình sao đây? Có ổn định không? Còn mà nếu không ổn định thì không được!

Nó còn, bởi vì mấy con, đâu phải như mấy tu sĩ này họ đã bỏ hết rồi, còn ba y một bát. Còn con thì còn cư sĩ thì nó phải còn gia duyên. Mà gia duyên thì ổn định được thì mới tu tập được. Chứ không ổn định được thì vô tu rồi, bắt đầu tu Tứ Niệm Xứ rồi bây giờ: “Mẹ ơi, mẹ bỏ con” thì không được!

Thì do đó vô Tứ Niệm Xứ không nổi, biết không? Cho nên khi đó thì phải gia duyên nó phải sắp xếp đâu đó đàng hoàng, để nó xứng đáng là một người tu theo đạo Phật, nó có đạo đức. Rồi báo cáo lại tình hình cho Thầy hay, rồi chừng đó thì Thầy sẽ sắp lớp cho tu.

Cũng như bây giờ Mỹ Châu đó, muốn vào Tứ Niệm Xứ, thì Thầy bảo rằng phải cắt hết ba cái dây này, mà dây ái kiết sử. Mà bây giờ con hay hoặc chồng nói: “Không được, bà đi vậy tôi không cho”.Đó thôi, thì chịu rồi đó, bây giờ phải chờ, chứ không vô Tứ Niệm Xứ đâu! Mà bây giờ chỉ còn ở Tứ Chánh Cần để mà xả thôi, chứ không Tứ Niệm Xứ được. Bởi vì đó là cái nghiệp duyên rồi, không có thể nào mà vào được mấy con, đâu phải dễ!

Đối với Thầy thì thuận duyên chứ nghịch duyên thì không được. Bởi vì đạo đức mà, Thầy là con người dạy đạo đức, chứ không thể làm cho người khác, bởi vì mình đi tu mình làm cho người khác khổ đâu được, các con! Thầy không chấp nhận. Mấy con hiểu chưa?

Cho nên với chiếc áo cư sĩ của mấy con Thầy rất lo, chứ tu sĩ Thầy không lo. Cái đầu tròn mà mặc y áo như thế này Thầy không lo, bởi vì họ đã được gia đình chấp nhận rồi. Bởi vì giấy như Thầy làm đây mà, gia đình ký tên đàng hoàng mà, chấp nhận cho bây giờ mà nói ngược nói ngạo đâu được với Thầy, có phải không?

(23:15) Còn con là chưa có ai chấp nhận mà, họ đến đây nói Thầy làm sao giờ đây, phải không? Đó, chứ còn tu sĩ đó, như các cô mà đã trở thành những người mà tu sĩ như vậy rồi đó, thì gia đình đều ký tên, chính quyền cho phép đàng hoàng, hẳn hoi đàng hoàng.

Đó, Thầy còn đưa cho Giáo hội ký tên nữa thì mấy con có giấy tờ, đi đâu không ai mà trần trình mấy con hết. Đây là những tu sĩ của Phật giáo hẳn hoi mà, có Giáo hội chứng đàng hoàng mà. Nhà nước cấp cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì tất cả tu sĩ của Việt Nam là phải chấp nhận, không được làm khó dễ họ. Các con hiểu chưa?

Cho nên Thầy lo làm giấy tờ. Cho nên các tu sĩ này bây giờ đưa tới Tứ Niệm Xứ tu chỗ nào Thầy không lo hết, không ai cản trở họ được. Cản trở sao được? Còn trái lại người khác không được.

Còn riêng cư sĩ mấy con, Thầy chuẩn bị cho mấy con phải dọn dẹp sạch sẽ rồi mới đi lên cái lớp Tứ Niệm Xứ tu mới được. Còn không thì cho mấy con trở về Tứ Chánh Cần. Cứ ở cái lớp đó mà ngăn ác, diệt ác thôi, để cho tâm mình bất động, sống đời đạo đức, không làm khổ mình, khổ người là cũng đủ được sống giải thoát rồi. Nhưng mà giải thoát đó mới bước đầu thôi, mới cái tâm thôi, chứ còn giải thoát cái thân của mấy con chưa có được. Nhiều khi bệnh đau mấy con đi nhà thương, chứ không thể nào mà hơn được.

Còn người ta giải thoát, người ta làm chủ được bệnh, là phải người ta đi tới. Từ cái Tứ Niệm Xứ đó, mới nhiếp tâm an trú nó sẽ đẩy lui được bệnh. Chứ còn mấy con mà chưa vô Tứ Niệm Xứ thì coi như là đuổi được bệnh mà lui ra được, đó là cái Tín lực mà thôi. Chứ còn không phải là cái chỗ mà nhiếp tâm, an trú để mà đẩy lui bệnh được. Mà chỉ có lòng tin của mấy con quá tin, cho nên cái niềm tin đó mà nó đẩy cái bệnh mấy con ra. Chứ còn sự thật ra thì mấy con chưa có đủ sức định tĩnh mà đẩy lui bệnh. Người mà tu Tứ Niệm Xứ rồi thì họ có đủ sức mà đẩy lui bệnh họ được.

(25:02) Con bây giờ về sắp xếp đi, rồi về thử coi trình bày lại Thầy, rồi coi con ở nằm cái lớp nào? Rồi bắt đầu mới tu tập tiến tới. Và Thầy nhắc nhở là gia đình phải ổn định đàng hoàng thì mới được. Mặc dù mấy con mặc chiếc áo cư sĩ, nhưng mà gia đình chấp nhận cho con đi tu đàng hoàng, con cái được bảo đảm cho nó yên ổn hoàn toàn thì Thầy sẽ cho mấy con đi tới. Chứ mà gia đình mà không chấp nhận, con cái mà còn nhỏ chút xíu vậy đó mà bỏ đi tu, Thầy không chấp nhận.

Ờ, bây giờ có chồng con, ví dụ như viết một cái thư gửi cho Thầy, có tu sinh bảo đảm là: “Hoàn toàn trách nhiệm làm cha, tôi sẽ nuôi thay mẹ nó. Tôi sẽ nuôi mấy đứa con này cho đến lớn khôn, còn để cho mẹ nó đi tu hoàn toàn”. Là viết bức thư vậy được rồi, Thầy sẽ giúp đỡ con tới nơi tới chốn. Sau khi tu xong rồi về dẫn mấy đứa con mình đi tu hết. Chứ đời khổ mà, để cho nó có vợ, có con chi nó khổ chứ sao, có phải không? Thì mình đã tu giải thoát rồi thì con mình mình phải độ chứ, làm sao bỏ được con?!

Nhớ đi, bây giờ cứ hẳn hoi, muốn mà đi cho vào Tứ Niệm Xứ thì gửi thư về gia đình, thì hoàn toàn mà có sự bảo lãnh đàng hoàng rồi thì Thầy sẽ dẫn dắt tới nơi tới chốn. Còn không thì phải trở về nuôi con đàng hoàng. Ở đâu Thầy dạy đàng hoàng mấy con, không ai mà bắt lỗi Thầy được hết. Thầy làm đâu là có hẳn hoi, hoàn toàn mà.

Tu sinh 5: Kính thưa Thầy (…​)

(27:04) Trưởng lão: Rồi, được rồi con. Như vậy là mới được. Bởi vì đi con đường còn xa, chứ không phải là ngắn, không phải là tu sơ sơ mà tu chơi được, mà đây là tu thật mà. Làm thật, tu thật để đem được cái sự giải thoát cho thân tâm của mình, cho lợi ích thiết thực cho bản thân mình và gia đình mình sau này.

Con về con thuyết phục được gia đình, chứ đừng có về mà làm khổ gia đình, nằm vạ đó thì không được. Nói cho, nói: “Bây giờ không cho tui đi tu viện, tui nhất định không ăn cơm”. Làm gia đình hoảng sợ cho đi thì không được. Làm người ta quá sợ!

Do đó thì con về con khéo léo nói. Bởi vì con đường sanh ra làm người mà được gặp chánh pháp, mà tu được giải thoát như vậy, thì gia đình cảm thông, con sẽ đi. Trước tôi sẽ làm hết cái trách nhiệm, đây cũng là cái trách nhiệm của gia đình chứ không phải là. Tui nỗ lực tôi tu được là đem lại cái hạnh phúc cho gia đình chứ không phải. Tôi không bỏ, không bao giờ mà người mẹ bỏ con, bỏ gia đình, bỏ chồng con. Mà phải đem hết cái sức lực của mình tu tập để đem lại cái sự hạnh phúc cho gia đình của mình. Mọi người đều sống an vui thì đó là cái hạnh phúc.

Chứ bây giờ tui được an vui mà trong gia đình con cái, hay chồng con đang đau bệnh thế này thế khác, đang rên rỉ trên cái sự sống này thì tui thật sự có yên không? Không có yên. Bởi vì đó là cái chùm nhân quả của mình rồi, không thể bỏ được. Đó, con hiểu chưa? Cho nên về làm hoàn toàn cho Thầy đi, rồi Thầy sẽ hướng dẫn tới nơi tới chốn. Chứ còn bây giờ mà chưa có gì hết, Thầy không dám đâu! Mai mốt ông vô ông kiện Thầy đó, mới chết.

Mới đây mà gần chín giờ rồi mấy con, thời gian nó đi mau quá.

Đúng vậy, phải chuẩn bị sửa lại thôi. Coi như là tập tu như thế nào để phá cho sạch hôn trầm. Cũng như con nhiếp tâm như thế nào để không còn niệm vọng tưởng nữa. Hai cái này luôn luôn là, nó là quan trọng cho cái bước đường mà mấy con đi sâu vào Tứ Niệm Xứ. Mà nếu nó còn có hôn trầm thì vào Tứ Niệm Xứ không được, mà còn có niệm vọng tưởng thì con đi vào không được.

(28:58) Cho nên phải tập, qua cái sự mà rèn luyện tu tập thì kết quả tới đâu thì mấy con trình cho Thầy tới đó để Thầy biết Thầy hướng dẫn cho mấy con lần lượt đi vào từng cái lớp. Bởi vì Thầy phân các cái lớp của mấy con rồi, nó thành ra cái lớp của Thầy dạy nó ít, nó vừa với cái sức của Thầy để mà Thầy kiểm tra nó chặt chịa hơn. Ví dụ như lớp ba người hay năm người thì coi như là đồng học một pháp, thì như vậy nó dễ cho Thầy. Cho nên hôm nay thì mấy con ráng cố gắng!

Con nói đi con!

Tu sinh 6: Con thưa Thầy, như hôm qua là con vô con tập nửa tiếng, thì coi như là con có tu tập nửa tiếng thì khi mà con (…​)

Trưởng lão: Đúng rồi! Phải cho nó thật sạch đó con. Thật sạch!

Tu sinh 6: (…​)

Trưởng lão: Rồi, rồi, được rồi. Như vậy là tốt đó con. Đó, căn bản nhất!

Tu tập như vậy nó mới có kết quả đó mấy con, chứ còn tu tập mà lơ mơ thì nó không kết quả đâu.

7- HAI PHÁP TU CHO NGƯỜI CƯ SĨ TẠI GIA

(30:07) Thôi, bây giờ mấy con có hỏi Thầy gì không, để Thầy truyền đạt những cái pháp cho người cư sĩ. Nãy giờ nguyên là nói chuyện về người tu sĩ không, trường lớp hẳn hoi.

Còn bây giờ là cái phần của người cư sĩ mấy con.

Có một cái số các con theo dự học cái lớp hôm nay thì có một số ở Hà Nội vào đây, không biết là các cư sĩ có đủ mặt ở đây không mấy con? Đủ hết rồi phải không con?

Ở ngoài Hà Nội vô đây thì mấy con đến đây có cái thời gian, rồi mấy con còn về, chứ không thể ở lâu được. Nhưng mà cái pháp mà của mấy con để mà tu học đó, thì nó không phải là chuyên môn như các pháp của các tu sĩ này. Các cô tu sĩ này mà đang phân lớp để rèn luyện, đi sâu vào con đường làm chủ sinh, già, bệnh, chết.

Các cái pháp mà của mấy con mà cư sĩ đó, thì nó có hai pháp mấy con, có hai cái pháp để tu tập:

Cái pháp thứ nhất của mấy con đó: là giữ gìn cái “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”.

Rồi có cái niệm nào mà khởi lên thì mấy con dùng cái tri kiến hiểu biết, rồi dùng cái pháp tác ý đuổi cái niệm đó đi. Rồi để cho cái tâm mình nó trở về với cái trạng thái bất động, thanh thản, an lạc, vô sự thôi. Đó là cái pháp Tứ Chánh Cần mà của các cái người Cư sĩ mấy con tu tập.

Chớ không phải Tứ Chánh Cần của người Tu sĩ mấy con. Đó, các con hiểu?

Cũng pháp Tứ Chánh Cần mà của người cư sĩ để họ giữ gìn cái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Tức là cái trạng thái bất động của chân lý của đạo Phật. Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Rồi bắt đầu họ im lặng họ ngồi, rồi họ nhìn cái tâm của họ coi có cái niệm gì thì họ xả ra. Còn cái người mà tu Tứ Chánh Cần mà để xả tâm của họ, nó mà đi sâu vào để đi đến Tứ Niệm Xứ, thì họ phải nhận ra được cái trạng thái của Tứ Chánh Cần, họ phải đang ở trong cái trạng thái đó.

Còn các con cư sĩ thì cái trạng thái của các con là bình thường, như một cái người thường thôi, không có gì hết. Nó không phải là chuyên môn của cái người mà đi sâu, cho nên vì vậy nó ở trong cái trạng thái của một người bình thường.

(32:06) Ví dụ như con nói: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” thì trong khi một cái người mà tu sĩ mà người ta đi Tứ Chánh Cần để người ta vào Tứ Niệm Xứ. Thì khi mà tác ý vậy đó, thì cái trạng thái bất động, thanh thản của họ thì nó hiện ra, lúc đó nó ở trong cái trạng thái đó.

Còn cái người cư sĩ thì nó lại không có hiện cái trạng thái đó ra mà nó ở trong cái trạng thái bình thường, bất động bình thường thôi.

Thì hầu như là cái người mà tu Tứ Chánh Cần là người ta đã nhận ra được cái trạng thái bất động là sau khi nó thuần thục ở trên cái phương pháp của người tu sĩ hiện đang tu. Nó thuần thục, cho nên vì vậy người ta tác ý cái nó hiện cái trạng thái đó ra.

Còn bây giờ mấy con tác ý thì nó không có hiện ra, nhưng mà nó vẫn ở trên cái chỗ bất động, thanh thản, an lạc, vô sự bình thường như một cái người chưa có bao giờ tu gì hết. Các con hiểu chưa?

Cho nên nó rất là an, nó rất là yên lặng đó, thì con thấy nó thanh thản, an lạc, vô sự. Cho nên cái niệm nó khởi ra thì con xả nó, quán xét rồi tư duy rồi xả nó, cứ vậy. Rồi, đó là cái pháp của người cư sĩ.

Các con nhớ! Khi mà Thầy nói rồi thì các con thu băng những cái lời mà Thầy nói dạy cho người cư sĩ. Các con khi mà về quê đó, về Hà Nội đó, là mình ghi lại những cái lời nói của Thầy hôm nay để gửi, biếu cho những bạn của mình người ta không có duyên mà người ta đến đây. Người ta nghe được cái lời của Thầy, người ta biết cách thức để mà người ta tu, để mà người ta được giải thoát cho cái người cư sĩ trong cái hoàn cảnh.

Bởi vì trong hoàn cảnh người ta, người cư sĩ rất nhiều cái duyên của họ rất nhiều. Cha mẹ, anh em, chị em, dòng họ, con cái, nó đủ chuyện mà để tạo cho họ những cái hoàn cảnh nó bị động tâm. Cho nên vì vậy lúc nào họ cũng tu, họ cũng nhắc cái câu: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Khi bị chồng con rầy, hay hoặc là bị cha mẹ nói này kia thì nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta…​”.

Cho nên nó vẫn giữ được cái tâm mình bất động khi mà nghe những cái lời nói nó trái tai, nó không có thuận với cái ý của mình, nó làm cho mình dễ giận hờn phiền não, thì các con cứ sử dụng cái câu tác ý này: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Các pháp đều vô thường. Không có pháp nào là ta, là của ta, có gì mà lại buồn phiền, giận hờn”. Do đó thì mấy con sẽ giữ được cái tâm mấy con trong cái đối tượng, trong cái hoàn cảnh nào mà xảy đến cho mấy con thì mấy con được yên. Mấy con nhớ kỹ!

(34:25) Cho nên vì vậy mà những cái này đem về phổ biến cho bà con, cho những người thân của mình để người ta biết pháp, để bảo vệ được cái tâm bất động, được cái tâm an vui, được cái tâm yên ổn. Chứ không khéo, không biết pháp này thì coi như là đụng đâu giận đó, đụng đâu phiền não đó. Mấy con rất là khổ sở! Cho nên đây là cái pháp đầu tiên của mấy con nên tu.

Cái pháp thứ hai: là cái pháp đuổi bệnh, làm gì mấy con có thân mấy con không bệnh?!

Nó có hai pháp: Một cái pháp để giữ gìn tâm bất động, để làm cho tâm được an ổn. Các con nhớ kỹ! Đó là cái pháp thứ nhất mà Thầy vừa dạy rồi. Bây giờ tới cái pháp thứ hai là đuổi bệnh.

Thay vì cái người, chỉ có cái tín lực của mấy con thôi, chứ mấy con chưa có nhiếp tâm được, chưa có an trú được, thì mấy con đuổi bệnh bằng cái sức định tĩnh thì mấy con không có. Cho nên mấy con biết rằng pháp Phật là cái pháp Như Lý Tác Ý, thì Phật có dạy như thế này: “Tâm mà có lậu hoặc thì tác ý thì lậu hoặc nó sẽ hết”. Cái pháp tác ý.

Mà lậu hoặc là cái sự đau khổ, cái sự bệnh tật, cái sự nhức nhối trong thân của mình, đó là đều lậu hoặc. Cái tâm niệm phiền não, cái tâm niệm u phiền, giận hờn, đó là lậu hoặc. Cái thân đau nhức chỗ này chỗ kia đó là lậu hoặc.

Cho nên pháp Như Lý Tác Ý sẽ đẩy lui những cái lậu hoặc đó, sẽ làm cho chúng ta không còn lậu hoặc. Vì vậy các con chỉ có tin thôi, chứ bây giờ mấy con không cách nào khác hơn. Còn mấy con phải nhiếp tâm an trú để tâm mấy con ở trên Tứ Niệm Xứ thì mấy con tác ý mấy con đuổi bệnh.

Còn bây giờ mấy con đuổi bệnh bằng cái tín lực của mấy con, bằng cái tín lực của cái pháp đó sẽ làm cho cái lậu hoặc nó sẽ hết!

Thì mấy con thấy, ví dụ như Thầy đang nhức cái đầu, Thầy bảo: “Cái bệnh nhức đầu này phải theo hơi thở mà ra!” thì Thầy hít vô, Thầy thở ra, rồi Thầy tác ý nữa: "Cái bệnh nhức đầu này phải theo cái hơi thở mà ra!" Thầy đang bị nhức đầu. Phải không?

(36:14) Thầy bảo: “…​phải theo hơi thở này mà ra!” rồi Thầy lại hít vô, thở ra. Rồi Thầy lại hít vô, thở ra. Thầy đếm một, hai, ba, bốn, năm. Rồi Thầy lại tác ý: "Cái bệnh nhức đầu này phải theo hơi thở mà ra!", rồi Thầy lại hít vô, thở ra năm hơi thở nữa, rồi Thầy lại tác ý.

Cứ như vậy chừng nào cái đầu Thầy hết đau thì thôi! Mà không hết Thầy cứ làm hoài, làm hoài, làm hoài tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác chừng nào cái đầu hết đau thì thôi, khỏi cần uống thuốc mấy con. Chỉ có làm vậy, đâu có tốn tiền, phải không? Các con nhớ!

Về truyền lại, cái pháp này là do cái lòng tin của mình. Như Thầy đã nói, Phật dạy có lậu hoặc thì pháp Như Lý Tác Ý sẽ đẩy lui cái lậu hoặc đó, thì các con cứ bền chí. Thầy tin rằng mấy con đủ cái lòng tin của mấy con thì mấy con cứ bền chí tác ý.

Khi mà nhức cái đầu của mấy con thì mấy con tác ý, thì cái nhức đầu của mấy con chỉ trong vòng một giờ, hai giờ, ba giờ nó sẽ hết! Nó không có lâu đâu!

Nhưng mà đặt thành vấn đề cho nó kéo dài bốn tháng, mấy con cũng bền chí đuổi hoài. Chứ đừng nói: “Trời! tui tác ý hoài nó không hết, thôi tui nghỉ, để đi uống thuốc chắc ăn hơn”. Thì cái chuyện đó mấy con thua trận rồi. Cho nên mấy con bền chí! Mấy con biết là pháp Phật là thật, chứ không phải.

Cái khi mà tác ý mà nó hết bệnh nó sẽ hết luôn. Còn mấy con uống thuốc thì nó sẽ hết nhức đầu thì coi chừng nó lủng bao tử mấy con đó, bởi vì mấy con uống thuốc chua, mấy con uống thuốc cảm, mấy con uống thuốc giảm đau thì nó phải loét bao tử mấy con chứ sao?! Cho nên vì vậy nó ảnh hưởng đến cái chuyện khác. Cho nên thuốc nó có cái chất độc! Được trị cái bệnh này chứ nó gây cái bệnh khác trong cơ thể chúng ta, nó đâu bằng là chúng ta tác ý. Tác ý nó có gì độc đâu! Nó cái miệng mình nói, cái ý mình nghĩ thôi thì nó đâu có cái gì nó làm cho cái cơ thể mình nó sai đâu. Cho nên vì vậy mà cố gắng, cố gắng!

(38:03) Ờ, thay vì bây giờ ngồi không nó cứ thấy cái đau, nó cũng mệt mình chứ gì?! Tốt hơn là mình tác ý như vậy, mình cũng bớt thấy cái đau của mình chứ gì?! Ờ, tao có cái việc làm.

Cho nên mấy con thấy người ta nhức đầu, người ta này kia, đau chân, hay hoặc là đau bụng mà gan dạ đi ra dẫy cỏ hơi hết đau. Tại vì mình sợ đau cho nên mình nằm đó mình rên thì nó đau lung. Mà cái người mà khi đau đó mà đừng có sợ nó thì vác cái cuốc ra kia đào lỗ, đào hang, đào hầm, đào hố: “Mày đau tao chôn mày xuống đây”. Đau, đau nó hết.

Nó sợ mấy con. Đó là cách thức mình làm để cho nó quên chứ không gì. Mà bây giờ đó mình lại không có đi làm được, thì mình lại ngồi đây mà tác ý như vậy, đó là mình làm, có phải không? Và đồng thời cứ mình làm riết, mình làm một hơi sao nó nhớ cái tác ý hoài mà nó quên cái đau mất đi, rồi tới chừng nhớ lại sao mà đau mất rồi. Tại vì tôi ham tôi tác ý mà tôi quên cái đau chứ không gì, các con thấy không? Làm sao mà mấy con tác ý mà các con ham được tác ý, thì lúc bấy giờ cái đau gì nó cũng đi mất hết.

Thì hôm nay Thầy dạy cho mấy con, sắp sửa mấy con sẽ về Hà Nội, thì mấy con sẽ đem cái quà biếu này thì hơn là mấy con ra ngoài chợ kia mấy con mua một gói trà về biếu. Ăn rồi nó đau bụng, nó còn chết, có phải không? Còn cái này biếu, thật sự ra cái pháp này biếu rất là tuyệt vời mấy con!

À, về bà con mình ở Hà Nội không có người nào đau hết, người nào cũng siêng năng tác ý hết, thì do đó cái lợi ích rất lớn mấy con! À, nhớ không? Mấy con thu cuốn băng này về mấy con làm quà biếu. Sang một đoạn băng, Thầy dạy cái tâm nó được an ổn thì phải như vậy, mà cái thân nó được không bệnh đau thì phải làm như vậy.

Thì Thầy tin rằng mình cho người ta được cái này mà người ta đã đối trị được cái tâm phiền não và đối trị được cái thân đau khổ thì cái quà biếu này là hơn cho họ vàng bạc châu báu đó mấy con. Bởi vì vàng bạc châu báu mấy con có đổi được cái pháp này không? Nó có cái giá trị rất là cao tuyệt mấy con. Cho nên vì vậy mà hôm nay mấy con đến thăm Tu viện, và đến ở đây được một tháng trước khi về, Thầy làm món quà để mấy con gửi biếu cho bà con ở Hà Nội. Phải không? Mấy con nhớ kĩ! Đem về mà gửi biếu đó. Chứ không là tiếc lắm …​

(40:28) Như vậy là đã xong rồi phải không mấy con?

Cư sĩ: Dạ! Xong rồi.

Trưởng lão: Ừ, xong rồi. Vậy Thầy về.

Từ đây về sau sắp lớp cho đàng hoàng. Thầy vào lớp Thầy dạy đâu ra đó.

Mấy con ở Hà Nội có gì hỏi Thầy gì không? Đủ rồi phải không?

Yên tâm! Rồi trước khi về Thầy sẽ nói cô Út dẫn mấy con đi thăm quan cái khu vực mà Thầy đang triển khai để cái lớp tu thiền định, nhập Tứ Thánh Định. Mấy con sẽ đến mấy con thăm, nó sang vô cùng. Phải cho ở nhà tốt chứ! Nhưng mà nhà của Tu viện, chứ mình không có gì đâu mấy con, phải không?

Đó, thì mấy con nhớ ráng tu tập, rồi ngày mấy con sắp sửa về, Thầy sẽ nói Út sẽ đưa mấy con ra thăm coi chỗ ở của Thầy. Bây giờ chỗ ở của Thầy coi như là sang lắm, nhưng mà thật sự ra Thầy không có ở chỗ nào hết. Đã bỏ hết rồi. Tu viện Thầy cũng bỏ rồi. Ờ Thầy đi ra Thầy ở đậu nhà người khác, ở nhà của mấy con chứ gì? Mấy con bỏ tiền ra cất, chứ Thầy có cất sao? Thầy có bỏ đồng xu đồng điếu nào, cho nên cái nhà là của mấy con. Đến đây Thầy xin chấm dứt.

Phải không, thôi Thầy sửa soạn Thầy về. Xá Thầy thôi, xá Thầy thôi!

Ráng tu tập là không phụ ơn Thầy con. Rồi mấy con Thầy về mấy con.

Cả lớp: Dạ! Dạ! (41:50)

HẾT BĂNG


Trích dẫn - Ghi chú - Copy