00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

LỚP NGŨ GIỚI NÂNG CAO 39-NGƯỜI TU TỨ CHÁNH CẦN LÀ MỘT DŨNG SĨ

LỚP NGŨ GIỚI NÂNG CAO 39

NGƯỜI TU TỨ CHÁNH CẦN LÀ MỘT DŨNG SĨ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Ngày giảng: 28/03/2008

Thời lượng: [1:00:21]

Người nghe: Tu sinh

Tên cũ: Cần Thông Suốt - Bảy Tháng Chứng Đạo

Số lượng: 65 pháp âm

1- NGƯỜI TU TỨ CHÁNH CẦN LÀ MỘT DŨNG SĨ

Trưởng Lão: Tất cả những cái điều mà con trình cho Thầy, đó là cái phương pháp xả rất đúng, không sai. Nhưng mà, nếu mà cứ để mà xả hoài thì (đứng lại), cứ dậm chân tại chỗ pháp môn Tứ Chánh Cần, nó không đi vào Tứ Niệm Xứ. Vào Tứ Niệm Xứ thì cái vai trò đó thì coi như nó tách biệt những cái pháp, các pháp ác bên ngoài tác động vào con nó không còn có nữa. Để trên Tứ Niệm Xứ nó tự nó quán, nó đẩy lui tất cả những cái tham, sân, si, mạn, nghi vi tế của mình, ở trong tâm của mình.

Bởi vì trên Tứ Niệm Xứ là nó, tâm nó bất động, nó thanh thản. Từ cái chỗ Tứ Chánh Cần con thấy nó không còn niệm nữa, mà không còn hôn trầm nữa, thì chúng ta, bắt đầu chúng ta ở trên Tứ Niệm Xứ tu tập được. Vì Tứ Niệm Xứ thì mình chỉ nhắc có một câu rồi mình ở trên cái trạng thái bất động đó, rồi kéo dài, lần lượt kéo dài ra. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ kéo dài được trạng thái Tứ Niệm Xứ hoàn toàn thì chúng ta mới được ở trên Tứ Niệm Xứ, con hiểu không? Cho nên ở đây, cố gắng phá cho được cái hôn trầm thùy miên thì nó sẽ đi vào Tứ Niệm Xứ.

Và đồng thời tiếp tục tất cả những cái pháp bên ngoài tác động vào con, thì con biết nhẫn nhục, tùy thuận rồi. Nhẫn nhục tùy thuận, bằng lòng tức là xả tâm, chứ không có gì hết. Vui vẻ, có cái gì cũng vui vẻ, cũng làm được hết, không có chê cái gì hết. Không có như quý sư mà chướng ngại cái này, cái kia đó, thì như vậy là không được. Còn trái lại con không có gì hết. Thậm chí như là con đứng lớp, mà các sư tỷ, các sư thầy nói thế nào cũng vui vẻ hết. Tại vì mình cứ nghĩ rằng mình còn kém, người ta nói gì, cho nên từ đó mình cũng là xả tâm hết.

Cho nên vì vậy mà đứng ở trong cái vai trò của con là tu Tứ Chánh Cần là đúng. Cho nên mọi pháp nó, pháp bên ngoài nó tác động, nó chĩa vào con đủ thứ chứ không phải là một cái, cái này cũng có, cái kia cũng có. Nhưng lúc nào nó cũng có một cái pháp như lý, cái tri kiến của con nó chống đối hết các pháp. Như là bao nhiêu mũi tên mà chĩa vào đều là bị rớt bên ngoài, mà riêng con không bị mũi nào hết. Nghĩa là tâm con không có một mũi tên nào ghim vào được ở trong, đó là một dũng sĩ. Người dũng sĩ tu Tứ Chánh Cần là một dũng sĩ.

(02:17) Bởi vì con là người trực tiếp với các pháp bên ngoài, mà lại pháp nội tâm mình ở trong mà ở ngoài nữa, mà không có mũi tên nào bắn con dính hết, thì đó là con đã tu Tứ Chánh Cần đó con. Con thấy rõ ràng là cái pháp đó như vậy, mà mình vẫn thấy tâm của mình thản nhiên được. Biết tùy thuận, biết nhẫn nhục được, vui vẻ chấp nhận, không có buồn, không có gì hết, thì đó là mình xả. Con yên tâm con, nó không ghim con chút nào được. Còn cả chiếc áo con không có mũi tên nào mà ghim được thì đó là con là người chiến thắng.

Đó, thì nhớ cố gắng tập tiếp tục nữa để cho các thùy miên hôn trầm này nó tác động. Thùy miên hôn trầm này là cái nội tâm, chứ không phải pháp bên ngoài đâu. Nó sẽ nội trên tâm của con mà nó tác động đó. Cho nên giặc ngoài và giặc trong. Tứ Chánh Cần nó đương đầu phải dập và diệt ác. Cho nên vì vậy mà cố gắng, thắng cho được hôn trầm thùy miên, thì mới đủ sức mà đi vào Tứ Niệm Xứ.

(03:20) Cư sĩ Kim Quang: Con thưa Thầy, cho con hỏi cái pháp tu tập.

Trưởng Lão: Con cứ hỏi.

Cư sĩ Kim Quang: Khi mà nếu mà tập, nếu mà con cảm thấy là bị hôn trầm thùy miên thì con phải đứng dậy đi, đi thanh thản.

Trưởng Lão: Đi thanh thản con.

Cư sĩ Kim Quang: Chứ không được đi Thân Hành Niệm.

Trưởng Lão: Không được đi Thân Hành Niệm, mà đi theo pháp Tứ Chánh Cần, ngăn và diệt nó.

Cư sĩ Kim Quang: Nhưng mà lúc khả năng nó bị hôn trầm thì con đi thanh thản hết. Cái thời gian nếu mà có hôn trầm thì con đi thanh thản.

Trưởng Lão: Đi thanh thản, cứ đi cho nó, cái khả năng, cái sức của con đi thì nó hết. Chứ chưa cần phải tới cái pháp Thân Hành Niệm, tác ý từng hành động. Cũng không cần phải mười bước, năm hơi thở, không cần nó, bởi vì đó là cái sức nhiếp tâm và an trú rồi, còn mình không cần cái đó nữa, không cần dùng cái đó. Cho nên vì vậy mà mình dùng cái tâm bất động của mình, nhưng mà vì mình ngồi lại mình bị hôn trầm thùy miên cho nên buộc mình phải đi, đứng dậy đi cho nó động, cho nên nó ngủ không được.

(04:27) Cư sĩ Kim Quang: Cái hôn trầm nó kỵ cái thân nó động.

Trưởng Lão: Giữ chỗ bất động đó thôi. Cái tâm mình nó không có niệm gì, phải không? Hễ có cái niệm gì thì xả thôi. Có vậy thôi, không có gì hết.

Cư sĩ Kim Quang: Nếu mà hết giờ tu tập mà bị hôn trầm thùy miên thì…​

Trưởng Lão: Hết giờ rồi cứ ngủ, không sao hết. Dễ mà, hết giờ tu có quyền mà. Bây giờ tôi tu, hết giờ rồi thì tôi ngủ. Đó, bây giờ hết giờ rồi, tôi có quyền tôi ngủ. Tôi không ngủ phi thời mà, có phải không? Tụi con thấy không? Hết giờ, tôi có quyền tôi ngủ. Tức là chừng nào mà tôi ngủ phi thời là tôi ngủ trên giờ tu, là phi thời. Tôi ngồi tôi gục như vậy là tôi phi thời rồi đó. Còn cái này tôi không có, tôi không để trong giờ tu, cho nên hết giờ thì tôi ngủ. Chứ không bắt buộc mà phải cố gắng thức, không phải.

Tới Tứ Niệm Xứ rồi chừng đó mới hay. Cái sức tỉnh thức của mình đến cái mức độ mà tu Tứ Niệm Xứ rồi, thì lúc bấy giờ mình không dành lên thì nó còn có cái giờ nào mà nó buồn ngủ đâu mà nó ngủ, nó hết ngủ. Còn bây giờ, rồi thì ngủ thả cửa, bây giờ tao cho mày ngủ. Hồi nãy giờ mày tu coi bộ mày tốt đó, khen thưởng cho mày ngủ. Tặng cho nó ngủ nữa, chứ đừng nói chuyện, đặng lát nữa nó tu tốt nữa, con hiểu không? Bởi vì ở đây mục đích của mình làm chủ cái ăn, cái ngủ, con hiểu chưa?

Cho nên vì vậy đó mà nó tu tốt, nó không bị ngủ ở trong cái giờ tu của mình, không phi thời, thì tới chừng đó là mình phải cho nó ngủ hoàn toàn được hết. Nhưng mà đừng có ngủ quá. Ngủ đây là nó ngủ quá giờ nữa thì không được, mà đúng giờ phải thức dậy, tới giờ tu thì phải thức dậy tu. Con cứ nghĩ vậy là được thôi. Con đừng quá, mà đừng sợ. Nghĩa là, đúng là tôi tu tập hết giờ rồi thôi, giờ tới giờ cứ ngủ, thì con sẽ tu tập tốt được thôi. Rồi, còn hỏi Thầy gì thêm nữa không?

(06:24) Cư sĩ Kim Quang: Thưa Thầy con hỏi, nãy con nghe sư nói cái áo mà Thầy thì một cái, còn cư sĩ áo tràng dài, một cái thôi hay là hai cái?

Trưởng Lão: Coi như là cái áo tràng thì coi như là một cái, cái đó là cái y Thượng, hai cái là mình để dành. Phạm giới.

Cư sĩ Kim Quang: Nhưng mà con thấy mặc, thay Thầy cho hai cái, bây giờ có một cái thôi?

Trưởng Lão: Ờ! Chỉ một cái, bởi mình càng ngày càng tiến chứ. Hồi đó hai cái, bây giờ mình tiến tới mình còn một cái, tiến tới nữa thì ở trần. Thôi, cứ lần lượt thì mình bỏ dần xuống.

Cư sĩ Kim Quang: Dạ, bỏ dần xuống.

Trưởng Lão: Mà trong khi chọn cái áo mình mặc ấy, mấy con chọn lại một cái áo, mà chọn cái nào biết không?

Cư sĩ Kim Quang: Con chọn cái nào mà nó che kín, phải kín, cái áo này con thấy hở.

Trưởng Lão: Phải rồi, áo kín, phải rồi. Nhưng mà chọn áo nào? Áo cũ nhất, áo rách nhất mà chọn.

Cư sĩ Kim Quang: Áo cũ nhất để đỡ phải giặt

Trưởng Lão: Còn áo mới thì cho. Khi nào mà hết mặc được, rách, vá hết mặc được rồi, đó là cách thức xả tâm. Cho nên chọn thì mặc cái áo phải kín đáo một chút, phải không? Kế nữa, thì chọn cái áo cũ nhất mặc, còn cái áo mới cho. Chứ đừng nghĩ: “Thôi bây giờ cái áo cũ tôi cho, còn áo mới mình mặc”, thì còn tham, phải không?

Chừng nào mình rách hết rồi, mình mới xin. Sẵn sàng là có người, người ta cúng dường cho mình. Cho nên vì vậy mình đừng có lo không có áo đâu. Nhưng mình mặc rất là trọn vẹn với cái áo, khi sử dụng cho trọn vẹn thì con chọn lấy cái áo cũ. Đó, Thầy nhắc chung mấy con nên chọn cái áo cũ, áo rách mà mặc. Mình là người tu sĩ con, chọn cái thứ bỏ. Còn cái thứ tốt thì cho người khác, để cho người ta từ cái chỗ tốt đó người ta lành, người ta bỏ xuống. Nhớ kỹ. Con nên nhớ, ráng như vậy!

Bởi vì mình tu Tứ Chánh Cần mà, ngăn ác, diệt ác, sanh thiện. Mà cái pháp chọn cái áo tốt là chưa thiện. Mà chọn cái áo cũ, áo rách thì là nó thiện, mình xả được cái tâm của mình. Cách thức chọn để cho mình xả.

2- TU THÂN HÀNH NIỆM XẢ HÔN TRẦM

(08:36) Trưởng Lão: Gia Hạnh con, con cố gắng tu như vậy được con, nhiếp tâm mười lăm phút, hai lần rất tốt cho con. Tập cho nó nhuần nhuyễn, tập đúng vậy đừng có thêm nữa, đừng có tăng thêm, tập cho nó nhuần nhuyễn cái đã con. Rồi con tập thêm Thân Hành Niệm.

Đừng có gấp rút, đều là được hết con, được hết, con tập như vậy. Thấy tập nó thoải mái, dễ chịu, con tiếp tục con tập cho nó nhuần nhuyễn cho Thầy. Nhuần nhuyễn rồi, tập từ từ, mình chậm mà mình chắc ăn, không có lật đật, mình vội mình tăng lên. Tốt nhất là mình tập, để từ từ tất cả những cái điều mà tập nó đúng như vậy đó thì cái hôn trầm thùy miên nó không có đánh con. Chứ mà con tập mà ức chế quá nó sẽ đánh con.

Sư Gia Hạnh: Thưa Thầy! Nó không có hôn trầm thùy miên nhưng mà nhiều khi lâu lâu (09:20) nó sanh ra cái niệm, nhưng rồi cái niệm đó nó hơi động chạm, cái niệm mà nó không đi được, vậy thì mình giữ cái trạng thái đó hay là? (09:28)

Trưởng Lão: Thì đó là con cố gắng, con giữ vậy, nó lần lượt có những cái niệm đó nó sẽ hết luôn con. Chứ nó lợn cợn rồi. Thành ra mình cố gắng mình giữ cái thời gian đó mình tu tập, thì lần lượt nó sẽ hết, nó không còn có nữa. Mình chưa thuần, chứ nó thuần nó hết con. Cố gắng tập con.

Sư Gia Hạnh: Mình cứ Thân Hành Niệm, thì mình cứ đi?

Trưởng Lão: Cứ đi con, mình tập pháp Thân Hành Niệm. Nó cũng là cái phương pháp để mà xả cái hôn trầm thùy miên, cho nên tập nó tốt. Mình ngăn trước là để mình giữ, mình thư giãn, mình để cho mình xả tâm, mình vô Tứ Chánh Cần được, chứ không có gì. Khó khăn, những cái pháp con kê ra đây, con tu tập đều tốt hết, đúng hợp với vai trò mà con đang tu tập, nghe con, (co cứ về ngoài ấy).

(10:09) Trưởng Lão: Nguyên Trung con, con cố gắng, con tu theo như ở trong cái thư con đã trình cho Thầy đó. Con tu, con cố gắng. Bây giờ đó, con tu một phút, cố gắng trong một phút đó con tập. Tập kỹ lưỡng đừng có để niệm xẹt vô con, cố gắng.

Chứ còn bây giờ lui lại nữa, quá thấp, trong khi lui lại thì quá thấp, con ráng một phút thôi! Cứ tập bền chí, tập một phút chừng nào hoàn toàn không có niệm xẹt nữa, thì mình tập cho thuần thục, rồi bắt đầu mình mới tăng lên…​

Mà tất cả những cái phương pháp kia thì con biết xả tâm, thư giãn rồi này kia, rồi tập pháp Thân Hành Niệm đồ đó, để cho mình quen, mình nhuần nhuyễn với các phương pháp đó. Và đồng thời pháp Thân Hành Niệm nó cũng giúp con để phá hôn trầm thùy miên sau này. Con nhớ không? Những cái pháp đó các con biết rồi, pháp Thân Hành Niệm đó.

Sư Nguyên Trung: Bây giờ tu ba mươi phút phải đi Thân Hành Niệm để nó bớt vọng niệm?

Trưởng Lão: Đúng vậy đó con! Đúng vậy đó. Con tu cho nó hỗ trợ cho cái vọng niệm nó không có, mà lại là nó cũng hỗ trợ cho con sau này phá cái hôn trầm thùy miên đó, cái pháp Thân Hành Niệm đó con. Cho nên mình phải tập luyện cái pháp đó. Cái giờ mà con, ngoài cái giờ ba mươi phút, tu một phút nhiếp tâm đó thì còn tất cả giờ khác con dồn vào những cái phương pháp đó mà con tu tập: pháp Thân Hành Niệm, pháp Thư Giãn, pháp Định Sáng Suốt đó. Các con cố gắng các con tập để mà xả tâm của mình, chứ đừng có bỏ phí thời gian nào hết.

Còn tới giờ mà hết giờ mình tu tập rồi thì mình có quyền mình đi nghỉ, ngủ cũng tốt, không có sao hết! Đừng có sợ, đừng có ngại gì hết. Nhưng mà đừng có mà dính qua trong khi thời mình đang tu tập. Hoặc là mình thay đổi nó không đúng cái thời khóa của mình ở trong này, phải không? Con cố gắng đi con, cố gắng vượt, tu tập. Đó, cần hỏi Thầy gì thêm không con? Bắt đầu con về con tu tập, nhớ không con?

(11:56) Trưởng Lão: Thanh Định con. Con tu tập đúng như ở trong cái thời khóa mà con tu tập các pháp này thì được rồi. Con tu tập như vậy là được con. Hãy cố gắng tập đúng theo cái pháp mà con đã ghi ở trong này, phải không? Thời gian con ghi trong này như thế nào thì con giữ theo cái này mà con tu tập cho đúng, nghe con. Không có cái pháp nào mà con ghi trong này con tu sai, pháp Thân Hành Niệm này, rồi pháp Hơi thở này, Định Niệm Hơi Thở này, phải không? Tất cả những cái này, đều là con trình bày cho Thầy, đều là cái pháp mà con cần phải tu tập hết.

Như Định Vô Lậu xả tâm thì đó là con cũng cần tu tập này. Thân Hành Niệm là cũng cần tu tập nè. Rồi Định Niệm Hơi Thở mà con nhiếp trong mười lăm phút, phải không? Cố gắng nhiếp cho cẩn thận kỹ lưỡng. Đó là, chính cái chỗ mà cái pháp chính hơn là những cái pháp khác. Nhưng mà những cái pháp khác nó để hỗ trợ cho cái chỗ nhiếp tâm con tăng lên, phải không?

Con nhớ cái pháp nào chính mà cái pháp nào phụ, ví như pháp Thân Hành Niệm là phụ, Định Vô Lậu là phụ. Định Niệm Hơi Thở nhiếp mười lăm phút là chính, phải không? Cho nên nhớ cái đó là cái chính. Tức là mình cố gắng mình nhiếp để cho mình làm chủ được hoàn toàn, không có một niệm nào xẹt vào trong đó.

3- NHẮM MẮT NHIẾP TÂM DỄ LẠC VÀO TƯỞNG

(13:07) Phật tử Thanh Định: Mô Phật! Thưa Thầy! Con có cái này xin hỏi để Thầy trả lời cho con hiểu, để con cố gắng tu tập. Vì theo mà con ngồi Định Niệm Hơi Thở thì con ngồi, thì khi nhiếp tâm thì khi mà mình, thì con để ý, mình ngồi mình để ý thì khi con nhắm mắt lại thì con thấy rất tỉnh, mà khi con hi hí con mắt, hơi mở mở ra thì nó sanh vọng tưởng, mà con mở hẳn luôn mắt mình đàng hoàng thì nó không bao giờ tưởng, thì theo Thầy thấy con tu cái pháp nào đúng…​ ?

Trưởng Lão: Nói chung là trong cái vấn đề đó, con nên mở mắt to ra, bởi vì nó dễ bị tưởng. Bởi khi mình tu tập bất kỳ pháp nào cũng đều mở mắt cho nó rất là tỉnh táo, tỉnh thức để rồi mình nhiếp tâm, an trú ở trong các pháp đó mà không bị tưởng. Chứ con hiện giờ, con nhắm mắt là con dễ bị tưởng.

Phật tử Thanh Định: Dạ đúng vậy

Trưởng Lão: Cho nên đừng có nên nhắm mắt.

(14:01) Phật tử Thanh Định: Thì hồi trước con cũng ở bên Đại Thừa thì con có ngồi thiền nhưng mà nhắm mắt thì nó đi vào tưởng. Cho nên từ cái chỗ này con, ba chỗ mà con không hiểu chỗ nào nó đúng mà con thấy là, thì mở con mắt ra đàng hoàng đó thì mình không thấy nó tưởng, bởi vì con mắt mình mở trắng, trắng ra thì mình thấy nó đâu có bị tưởng gì đâu

Trưởng Lão: Đúng vậy.

Phật tử Thanh Định: Mà nó dễ cho mình đó.

Trưởng Lão: Đúng rồi, bây giờ thì mở mắt hoàn toàn, mở mắt ra, để cho mình dùng hoàn toàn đúng ở trên cái pháp mình tu mà không bị tưởng nó lọt vào, thì nó dễ cho con nhiếp tâm. Người ta tu vậy. Đừng có nhắm mắt. Coi như là từ đây về sau mình bỏ không có được nhắm mắt. Biết là nhắm mắt, nó gom, nó dễ nhiếp tâm trong cái giai đoạn đầu, nhưng mà nó lọt vô tưởng. Còn trái lại mình cứ luôn mở mắt ra mà vẫn nhiếp tâm được qua cái ý thức của mình chủ động, chứ không phải nhắm mắt để gom tâm lại. Phần nhiều, người nhắm mắt là cái người đó dễ bị lạc vào trong Tưởng.

Phật tử Thanh Định: Bây giờ con có hiện tượng là mấy hôm là, như hồi hôm, một tuần lễ này con đi Thân Hành Niệm mà thấy nó dễ quá, thì sau nó hay bị lọt vào cái, nó có niệm khởi, con thấy sao mà nó có niệm khởi mà riêng cái Thân Hành Niệm thôi, còn hai cái niệm kia thì nói đúng ra là nó cũng có một ít…​

Trưởng Lão: Không sao, bởi vì nó không chính con. Mà cái chính ở chỗ nhiếp tâm trong hơi thở, đó là chính. Còn cái kia mình tập đi, mình tác ý, nó có niệm khởi cũng được, không có sao hết. Bởi vì cái đó là cái phụ thôi. Nhưng mà mình tác ý kỹ lưỡng con.

Phật tử Thanh Định: Thưa Thầy còn con có cái điều kiện nữa là trong một tiếng đồng hồ sau cùng là từ chín giờ đến mười giờ, từ bốn giờ tới năm giờ. Thì trong giờ đó, hai cái tiếng đồng hồ đó con chưa rành đâu. Tức là con đi ra con ngồi Định Niệm Hơi Thở thì mười lăm phút con ngồi. Còn nếu con đi kinh hành, con Định Niệm Hơi Thở luôn, về con đi cái đó là nó vô tình, coi như là con cũng cố gắng là tăng lên từ mười lăm tới hai mươi phút, không chừng hai lăm phút lận đó, thì thưa Thầy cái đó là coi như vậy là được hay bỏ thưa Thầy?

(16:06) Trưởng Lão: Được chứ không sao hết. Con cứ trong cái khoảng thời gian này nhiếp tâm thì tăng lên, đi kinh hành để cộng với cái hơi thở của mình, để nhiếp tâm thì cũng được, không có sao hết. Vì đó là cái phương pháp nhiếp tâm thôi. Mà con thấy cách thức mà nhiếp tâm vừa đi mà vừa hít thở mà nó lại ít vọng tưởng, nó lại dễ dàng thì đó là nó hợp với cái đặc tướng của mình rồi. Thì mình nhiếp tâm như vậy để cho nó không có cái niệm khởi. Để tu tập một thời gian nó không niệm, nó sẽ thuần quen với cái không niệm. Cái đầu óc mình nó không niệm nó mới quen được, mà nó quen thì nó mới không niệm thật sự, con hiểu không? Cho nên vì vậy mà con vừa đi kinh hành, mà vừa trong hơi thở để nhiếp tâm thì tốt, không có sao hết con.

Phật tử Thanh Định: Tại vì đặc tướng của con đó thưa Thầy, đặc tướng con thì đi mạnh, đi nhanh, vừa tác ý thì nó không bị niệm khởi. Còn nếu mình đi chậm thì nó hay bị niệm khởi ra, con mới chiết cái giờ đó ra, cái một giờ đó ra làm đôi để mà con đi, nó có cái năng lực của mình để mà nó không có niệm khởi, nó quen.

Trưởng Lão: Đúng rồi, mình phải nhận ra cái đặc tướng của mình, để mình tu mình đạt được cái kết quả của sự nhiếp tâm. Cái đó được, nó không sai cái pháp của mình. Nhưng mà tránh, con nhớ là con tránh những cái nhắm mắt lại thôi, để cho đừng có tưởng. Bởi vì tưởng nó lọt vô, nó khó lắm, nó khó tu lắm.

Phật tử Thanh Định: Dạ! Con thấy vậy, con hỏi Thầy tại vì hôm nay thì con cũng không có nhắm mắt nữa, nhưng mà con thấy mình mở mắt ra thì mình không bị vọng tưởng. Thì con hỏi Thầy xem có chính xác để mà con tu tập cho nó dễ, nó vậy. Dạ, mô Phật.

Trưởng Lão: Rồi, xá Thầy thôi. Về tu cái thời khóa của con viết, tu.

(17:46) Trưởng lão: Pháp Châu con. Con xá Thầy thôi con. Con về tu tập mười năm phút cho thuần thục như con đã viết, con gửi cho Thầy đó. Thì con tiếp tục con tu mười lăm phút, đúng như trong cái thời khóa mà con đã viết. Thì con tập cho nó nhuần nhuyễn, thật nhuần nhuyễn, rồi Thầy mới cho con tăng lên. Đừng có vội vàng, mình tập cho có chất lượng, đàng hoàng, kỹ lưỡng, như từ hôm đó tới nay con đã tập vậy, giữ vững cho Thầy, con nhớ.

(18:15) Thì còn cái phần mà xả tâm của con thì có cái niệm gì mà trong tâm, con xả hết, biết nhẫn nhục, biết tùy thuận. Luôn xả hết con, để cho cái tâm mình nó bất động, nó thanh thản, an lạc, vô sự, để phần nhiếp tâm nó hỗ trợ. Con nhiếp được thì tăng lên cho được rồi an trú để đi tới Tứ Niệm Xứ con. Con cố gắng tập đi con.

Sư Pháp Châu: Kính bạch Trưởng Lão.

…​

(19:04) Trưởng Lão: Ngoài thời gian này ra thì con chỉ cần tu cái pháp xả tâm của con thôi, con sẽ ngồi hoặc con đi thôi. Đi cũng được, mà ngồi cũng được, chứ không cần phải là bắt buộc phải ngồi không, mà đi cũng được. Miễn là con chỉ nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, rồi con đi, con lắng nghe coi cái tâm mình nó có khởi niệm gì không? Nó không khởi niệm thì để cho nó bất động, thanh thản an lạc vô sự. Coi như là cái pháp thư giãn đó con, để cái đó làm chuẩn bị cho con bước vào Tứ Niệm Xứ đó.

Sư Pháp Châu: Con đi.

Trưởng Lão: Cái gì đó con? Đi lại đi con.

Sư Pháp Châu: Vâng, thưa Thầy.

(20:15) Trưởng Lão: Minh Độ con! Con tu tập như vậy được, phải tu tập cho nó thuần thục nữa, phải tập thêm cái thời gian nữa con. Cho tới chừng mà cho nó thuần thục, nhiếp thuần thục, hoàn toàn mình chủ động được, mình nhiếp được và mình tiến tới an trú con. Ráng cố gắng, cứ đi như vậy là có kết quả rồi, để luyện tập cho tốt. Bắt đầu từ đây về sau cứ càng tu thì nó càng tốt, chứ không sao. Nhớ con có viết thư, con gửi Thầy về chuyện có thể tu tập thời khóa nhưng mà sợ vì phải nhiếp tâm.

Con ráng cố gắng để cho nó hoàn toàn, cái đầu óc của mình nó thành cái thói quen nó không niệm, chứ không có gì, cách nhiếp của mình thì nó như vậy đó. Còn tất cả những cái gì mà ngoài cái giờ mình tu Phật pháp, có việc thì con cũng biết cách xả tâm. Con ráng sống để mà tu xả hết con, không để tâm chướng ngại cái gì hết. Đó là mục đích Tứ Chánh Cần. Con về, con ráng tu tập con.

Sư Minh Độ: Dạ, con thưa Thầy, bây giờ con có cần, bây giờ con tập hai mươi phút thì con có cần tập ba mươi phút lên không thưa Thầy?

Trưởng Lão: Chưa, bây giờ tập cho thuần thục rồi mới tăng lên. Bây giờ thay vì mình tập chắc chắn để cho nó thuần thục được trong ba mươi phút, con thấy dễ dàng lắm. Bây giờ lỡ mà nó tăng rồi cái nó không định, làm cho mình, cái tâm của mình nó bị dao động. Cho nên con tập cho nó căn bản nhất, cho nó đạt được cái chất lượng cao nhất thì mình tăng lên. Tức là nhiếp rất có chất lượng. Bây giờ cứ tu tập, con nhất định đừng tăng. Không lâu đâu, chừng một tuần, hai tuần nữa thì có thể tăng lên được.

Sư Minh Độ: Dạ, Mô Phật.

(22:06) Trưởng Lão: Gia Quang con.

Trong cái thơ con ghi, con tập luyện như vậy được con, con cố gắng con về, con tập luyện để cho nó thuần thục thì nó đạt được, không bao lâu, phải không? Con ráng tập.

Mấy con, Thầy thấy, từ khi mà Thầy về Thầy kiểm tra rồi đó, thấy mấy con rất là siêng năng tu tập, thấy có nhiều cái kết quả mà mấy con ghi lại. Dù là những kết quả nhỏ nhưng mà nó đem đến những cái kết quả của mấy con tu tập, nó tốt. Nó chứng tỏ là tương lai mấy con sẽ tốt đẹp. Tốt đẹp là vì mấy con sẽ làm chủ được. Từ cái làm chủ nhỏ này, mấy con sẽ làm chủ được cái lớn hơn. Còn buổi tối các con, giờ buổi tối các con ngồi..

Sư Gia Quang: Kính lễ Thầy, buổi tối thì con tu là mười phút rồi con xả, rồi con đi con tu thì có được không?

Trưởng Lão: Được con, nếu mà nó không có hôn trầm thùy miên thì con xả, tập đi kinh hành. Nó không có hôn trầm thùy miên thì con xả luôn, không có đi nhiều mà chỉ tu tập thôi. Sợ nhất là hôn trầm thùy miên thì mình phải đi kinh hành thôi. Mình đi pháp Thân Hành Niệm hoặc là mình đi mười bước, ngồi xuống hít thở là năm hơi thở thì nó không có hôn trầm. Nó không có gì hết, con cứ cởi mở. Ráng cố gắng tu tập như vậy để rồi tuần sau thì Thầy đến, Thầy kiểm tra lại, nếu mà thuần thục được thì mình sẽ tăng lên. Con ráng tập đều đều, ngày nào cũng tập đều đều thì nó sẽ có kết quả tốt con.

(24:06) Sư Gia Quang: Kính lễ Thầy là, con thì con tu bốn thời, thời buổi sáng là con tu kém hơn, thì tối về là con tu cái buổi, buổi khỏi lên lớp, cho nên là con bước vào thời gian.

Trưởng Lão: Rồi con, xá thôi.

Sư Gia Quang: Tăng thêm từ…​

Trưởng Lão: Tăng thêm nó, nó sẽ không có. Con phải biết cách để cho mình nó hợp với cái thời gian mình lên lớp, mình tu nó không bị kéo dãn ra, mà nó còn có cái thời gian tu tập. Con tăng dần thời khóa được, không có gì hết đâu, ráng tu.

(24:55) Gia Lộc con, con lên đây.

(25:27) Bây giờ thí dụ như có người mà bệnh đau thì con giúp không sao đâu con, nó không có gì đâu. Trừ ra mình không có cái chuyện gì, mình đi nói chuyện hoài thì nó không tốt. Mình giúp đỡ cái người ở gần sát bên thất mà có hữu sự gì đó thì mình giúp đỡ, không có gì đâu. Nhưng mà không có thì mình nhất định là không đi nói chuyện. Các con hiểu không? Không nói chuyện. Con tập trung và ráng cố gắng (theo Tăng) là về tu ba mươi phút xong rồi con làm bài một chút, đó là triển khai cái tri kiến của mình chứ gì? Tốt thôi, không có gì đâu con.

4- LÀM BÀI ĐỌC SÁCH LÀ TU ĐỊNH VÔ LẬU

(26:00) Nhất là triển khai tri kiến tức là mình tu tập để mà mình tu cái Định Vô Lậu, làm cho cái tri kiến của mình hiểu biết thêm những cái điều kiện cần thiết để xả tâm, chứ không có gì. Cho nên con đương nhiên là con tu Định Vô Lậu, làm bài, mình đọc sách là tu Định Vô Lậu đó, con hiểu không? Chứ không phải là bắt tôi làm bài, đọc sách như người thường đâu, mà chính cái làm bài, đọc sách của mấy con là tu Định Vô Lậu. Bởi vì cái tri kiến của mấy con nó mới xả được các cái niệm, nó làm tâm cho con vô lậu, con hiểu chưa?

Cho nên cái học bài và làm bài của mấy con, học bài đều là triển khai cái tri kiến của mấy con. Thay vì Định Vô Lậu thì ngồi quán chứ gì? Quán nào thân bất tịnh, nào các pháp vô thường, quán cái này, quán cái kia chứ gì? Thì bây giờ con làm bài, con học bài nó cũng đều là quán hết. Nếu mà không quán, không tư duy làm sao gọi là quán, con hiểu không? Cho nên tại vì cái danh từ mà nói làm bài, đọc sách, chứ sự thật, đó là đang quán. Mình đọc những cuốn sách này để làm cho cái tâm mình hiểu biết nó vô lậu, thì đó là quán vô lậu chứ gì?

Mà làm những bài này để cho mình giữ gìn Giới luật, để tâm mình ly dục, ly ác pháp, tức là vô lậu chứ gì? Thì không phải cái làm bài của con là quán vô lậu? Toàn bộ là mấy con đang tu hết chứ không có phải ngồi đó mà như học trò học bài đâu? Nó không thường vậy đâu. Cho nên vì vậy mà, còn cái phần mà nhiếp tâm, để mà an trú tâm ở trong cái hơi thở nữa, thì các con thấy mình tu nhiều lắm, chứ không phải ít, mình tu rất nhiều. Rồi còn phá hôn trầm, đi pháp Thân Hành Niệm, rồi này kia, mục đích là đương đầu, đối trị với tất cả những cái ác pháp.

Thì như vậy là con ghi trong này, con tu tập như vậy cho thuần thục cho Thầy. Để như vậy đừng có tăng thêm gì nữa, chỉ tu tập làm sao mà cho đạt được những cái chất lượng nhỏ nhất của các con là năm hơi thở. Năm hơi thở, hít vô - thở ra năm hơi thở thôi. Đạt được cái chất lượng không có để cho một cái niệm nào mà khởi, xẹt ra hết. Rồi cho nó thuần thục cho quen trước năm hơi thở, trước trong ba mươi phút. Chừng nào nó đạt được cái chất lượng hoàn toàn thì chừng đó Thầy sẽ cho con đi tới, phải không?

(28:13) Còn bây giờ học bài, làm bài, là điều đó là tu Định Vô Lậu, điều tốt, cho nên không có xấu gì hết đâu. Đó, thí dụ như bây giờ thay vì con ngồi, con tu Tứ Niệm Xứ, con xả tâm. Thì bắt đầu bây giờ con chờ cái niệm con mới quán, con xả chứ gì? Còn đằng này không, con ngồi đây con làm bài, con đọc cái tựa bài, cái tựa bài của nó nói về cái Đức Nhẫn nhục - Tùy thuận - Bằng lòng, thì do đó con suy tư, suy nghĩ nhẫn nhục như thế nào? Tùy thuận như thế nào? Bằng lòng như thế nào? Con viết ra. Thì đó là con cũng quán được cái tri kiến, làm cho cái tri kiến con tăng trưởng cái sự hiểu biết để xả tâm, phải không? Con hiểu chưa?

Thôi, bây giờ về ráng tu. Bỏ hết rồi, đi tu cho được!Chứ để mai mốt về, nói: “Cái thằng này đi tu sao bây giờ nó về đây? Hồi nào bây giờ cũng vậy” thì thôi, cũng…​ Đi đến đây đó mà về là phải, coi như là mình phải đỗ Trạng nguyên, mình về đó, áo mão đàng hoàng đó, phải có người kiệu khiêng đàng hoàng đó, như vậy là mới được. Chứ bỏ công mà đi tu về rồi cũng như là cái người chưa tu thì đâu có được, phải không? Con hiểu chưa? Cho nên mình vô đây tu rồi đó, cũng như một người mà đi học, mà thi đỗ Trạng nguyên rồi mới về, vinh quy bái tổ mà, phải không?

Đi mà người ta: “Trời, Ông này là Trạng nguyên về”. Sự thật ra mình mà tu làm chủ sự sống chết của mình rồi, cái đó là vinh quy bái tổ hơn là cái ông Trạng nguyên đó. Cái ông Trạng nguyên đó chứ ông không có làm chủ được đâu. Còn con mới là Trạng nguyên thật sự! Cố gắng đi. Nhớ, bỏ hết rồi, đi vào đây tu rồi, quyết định là phải làm chủ, thì làm chủ rồi thì coi như là xong rồi. Thì rồi như vậy là cố gắng giữ gìn trong phương pháp tu. Con phải tu tập đúng, rồi Thầy sẽ kiểm tra trở lại để cho con tăng lên từng chút, phải không? Con có thưa hỏi Thầy gì thêm không?

(30:11) Sư Gia Lộc: Con thưa Thầy con hỏi thêm, nói đến mà cái nhiếp tâm trong hơi thở, con có thể con đi trong cái giờ, con để ý cái hơi thở mà con hít vô rồi, cái con đi con ngồi thanh thản, con đi không có nhiếp cái tâm vào cái bước chân, mà con đi vòng như con đi chơi vậy đó, vậy có được không Thầy?

Trưởng Lão: Được chứ. Đó là mình đi thư giãn mà, nó cũng có cái pháp chứ không phải không. Con đi thư giãn để mà giữ cái tâm mình nó yên lặng, thanh tịnh, mình đi chơi chơi vậy đó, được, không có sao hết. Để cho nó tỉnh, chứ không khéo nó ngồi một chỗ nó ngủ.

Sư Gia Lộc: Con thấy cái chỗ mà thời khóa tu đó, con dậy thường thường năm giờ mới được, cho nên con không được…​ Cho nên thời khóa mà con tu tập để mà con nhiếp trong hơi thở để con bỏ thuốc lá, cho nên con không có về. Đó, vậy nó nhớ nó nói “đi tu mà không biết gì, cho nên không lên lớp”, phát biểu vậy đó. Con xin Thầy chỉ dạy cho con tác ý cho nó về mấy anh em, con không muốn nghĩ tới mà bị cắn rứt lương tâm.

Trưởng Lão: Được rồi. Có vậy thôi, đó là cách thức cũng xả tâm thôi, không có gì đâu. Còn bây giờ mà con mà quyết định mà không về thì anh em buồn đó con. Bởi vì người đời người ta không hiểu, con thấy sao? Giải quyết sao vấn đề này?

(31:50) Sư Gia Lộc: Con thấy vấn đề này hồi trước tới giờ thách thức con dữ lắm. Con có bỏ như vậy một thời gian mà tu hành giới luật, thì sau khóa tu lúc giữa chừng con về, sau cái bạn bè ở lại mà nó vẫn tu tiếp, nên con bỏ về, cái giấy tờ con nộp hết rồi mà con bỏ rồi con về nhà. Tại vì cái tâm còn yếu thành ra mình bị lôi về, và con học pháp mà con quên hết tới giờ. Tới giờ cũng vậy, con nhứt định không nói với ai, có bữa nó nói tu mà không biết cha mẹ, không biết anh em gì hết.

5- TU CHO ĐẠT LÀ BÁO HIẾU

(32:33) Trưởng Lão: Con sẽ viết mấy chữ này: “Tu là một người biết cha mẹ, biết anh em. Bởi vì tôi tu tôi chứng rồi thì đó là cái gương hạnh sống của tôi. Để tôi để nói cho cha mẹ, anh chị em biết rằng cái con đường tu là phải làm chủ được như vậy. Còn bây giờ mà tôi cứ về tới lui làm sao mà tôi tu cho được? Thì do đó cái phần mà tôi tu bây giờ nó, thì trước nó vậy mà bây giờ nó cũng vậy, thì như vậy nó mang tiếng. Cho nên vì vậy mà tôi quyết định là tôi phải tu cho đạt được để anh chị em…​”.

Cho nên hôm nay, tùy thuận mà không bị lôi cuốn”, con hiểu không? Mình tùy thuận nhưng mình không bị lôi cuốn là vì mình thấy được cái chỗ của mình tùy thuận, là bắt đầu: “bây giờ tôi thì tôi muốn về nhưng mà sự thật ra tu như vậy, theo cái nơi mà tôi ở Tu viện mà dạy, thì tôi tu mà đi tới, đi lui như vậy, thì tôi không thành tựu được cái gì hết. Cho nên anh chị em hay cha mẹ ở nhà phải thông cảm, hiểu”. Không lẽ mà bây giờ chấp nhận cho con cái mình đi tu, hay hoặc là đi học mà nó luôn luôn nó thi rớt, thì thử hỏi nó là xấu hổ cho gia đình chứ gì?

Vì vậy nó có hiếu không? Cho nên đi tu cũng vậy. Đi tu phải đạt cho được cái sự tu tập của nó thì nó mới gọi là báo hiếu. Chứ nói tôi đi mà không về này, kia là không báo hiếu. Sự thật ra, cái sự mà một người học trò mà học mà thi đỗ về, nó đem lại cái sự vinh hạnh cho cái gia đình đó, cho cha mẹ có đứa con học tập được như vậy. Thì cũng như tôi đi tu như vậy, bây giờ tôi muốn đem lại cái sự tốt cho gia đình thì ít ra tôi phải làm cho được.

(34:05) Còn bây giờ mà tôi cứ tới lui, tới lui như vậy, tôi chẳng làm gì được. Thì như vậy là cái gia đình này có thằng con đi học, hay có thằng con đi tu, bây giờ hồi nào đó giờ cũng vậy thôi, có phải mang tiếng không? Con viết bức thư con trả lời, để họ hết nói con được. Tôi tùy thuận, tức là con biết tùy thuận nhưng mà mình cũng phải không bị họ lôi cuốn cho nên mình phải biết cách mình giải quyết chứ. Đó, thì con viết thư vậy, để tùy trí ở đây, để mà không bị bạn bè lôi cuốn con vào con đường xấu nữa, con sẽ trở thành người tốt. Để tập cho được hoàn toàn, hiểu chưa?

Có viết bức thư thôi, chịu khó cũng như mình quán xét, mình viết để cho gia đình an tâm, để cho những người trong gia đình của mình không còn nói mình được cái gì hết. Mà nói lý chánh đáng đó thì con thấy ai mà nói con được. Không lẽ giờ có người thân mình đi học mà bây giờ cứ rớt lên, rớt xuống có phải là cái nhục của gia đình không? Để cho cái người thân mình, em út hay là anh chị mình đi học, bây giờ nó đỗ được, nó về nó phải vinh quy. Nó làm cho gia đình mình có một người học tập được vậy giỏi vậy, thì cái đó là cái vinh hạnh, chứ đâu phải là cái khác.

Còn bây giờ tôi đi tu cũng vậy, ít ra tôi về, tôi phải mang được cái gì của sự tu tập chứ. Không lẽ tôi về đây mà hoàn toàn không có cái gì hết thì làm sao nói được cái sự tu tập của tôi. Anh chị em trong gia đình phải thông cảm, hiểu điều này. Bởi vì đâu có phải là một chuyện dễ, muốn đạt được cái sự, đem lại cái vinh hạnh cho gia đình của mình là như thế nào chứ. Thì con cứ viết, con nói vậy thì con hoàn toàn, con sẽ đạt được cái chỗ mà con muốn nói, đạt được cái chỗ mà con muốn tu, phải không? Cho nó hoàn toàn, không có sao. Hiểu chưa?

Bây giờ hết giờ rồi con. Thầy biết rồi. Thôi bây giờ thì nhớ về làm cái thư như vậy con. Rồi ráng cố gắng tu tập nghe. Thầy sẽ gặp lại mấy con sau.

(36:14) Trưởng Lão: Ở đây, thầy Tuệ Duyên có đây không con? Rồi, con, con ngồi đi con. Con đến đây có quyết tâm tu không con? Thầy về đây, Thầy có nghe cô Út với mấy người đó có nói, mấy huynh đệ ở đây có nói về con. Thầy nói tội, trong cái giai đoạn này thì Thầy bận quá nhiều công việc, nhưng mà chắc chắn là Thầy sẽ gặp con. Gắng lên con, ráng cố gắng tu tập con, để mình tu cho đạt được cái sự làm chủ và chấm dứt luân hồi là hạnh phúc rất lớn con. Mình tu như thế nào, mình phải luyện cho đạt được.

Cho nên vì vậy mà đối với quý sư, quý thầy ở đây cũng vậy con, Thầy rất là thương yêu họ. Bởi vì dù sao mang cái thân nghiệp, rồi cái lớp nghiệp, rồi cái nghiệp lực nó bám mình, không phải dễ dàng mà khắc phục một sớm một chiều được. Cho nên Thầy, nhất định là Thầy không có đi xa. Cần thiết lắm thì Thầy đi một vài ngày hoặc là nửa tháng là cao. Cho nên Thầy luôn luôn lúc nào Thầy cũng nhớ các đệ tử của Thầy đang chờ Thầy, đang đợi Thầy, nhờ Thầy để mà giúp đỡ họ vượt thoát những cái nghiệp đời đau khổ.

Nếu mà không có Thầy thì họ không biết đường đâu mà tu tập. Cho nên hôm nay có cái duyên mà con về đây, mà con gặp Thầy là một cái điều rất là thuận cho con. Cho nên khi mà về đây gặp Thầy dù là một lần đi nữa, thì Thầy mong rằng đây là cũng một cái duyên để gieo cho con sau này có thể còn cái duyên tu tập để được giải thoát, làm chủ sự sống chết của mình. Con cố gắng con. Con có thưa hỏi Thầy gì thêm không con?

(38:00) Sư Tuệ Duyên: Thưa Thầy, thưa, cái vấn đề tu tập của con thì con cũng có vướng về cái tu tập, nói cho ngay là nó cũng có duyên là vì…​; con sẽ gặp cô Út thì con cũng hỏi cái vấn đề luyện tập nhưng ngày hôm qua thì con cũng thôi. Chứ với cái hoàn cảnh bên ngoài đang thiếu lớp rất là nhiều, nếu con đi học ở bên ngoài thì kể cả trường lớp cũng thiếu, con định đi qua bên kia để học nhưng nó cứ thúc dục thì con đi qua. Sáng nay thì con rất là hạnh phúc gặp được Thầy dạy cho ở đây. Trước tiên con đến con cũng để chống cái hôn trầm thì tự nhiên con cảm thấy rất an ổn thì con mong được Thầy chỉ dạy .

Xin Thầy cho phép con, con định ngày nay hoặc ngày mai bắt xe thì con về quê để chuẩn bị lo giấy tờ, nhưng mà nghe Thầy dạy làm con an ổn tinh thần nên con xin Thầy cho con nán lại là một tháng để cho con xin vào trong này sống độc cư, cố gắng mà tu tập trong cái xả tâm, phá cái hôn trầm một thời gian nữa.

Trưởng Lão: Được con, không có sao. Nhưng mà con chưa có đọc sách của Thầy đó, thì con xin cô Út một ít sách, cái bộ sách con đọc, con vừa nghiên cứu. Để thấy Thầy chỉ dạy cho nó căn bản nhất, rồi bắt đầu Thầy dạy các pháp hành, như cái pháp để phá hôn trầm thùy miên. Rồi mình phải siêng năng mình tập luyện, thì Thầy nghĩ rằng mấy con siêng năng tập luyện là hôn trầm thùy miên sẽ hết, nó không còn nữa. Rồi từ đó mình sẽ đi vào con đường thiền định của Tứ Niệm Xứ thì rất dễ dàng.

Chứ không khéo vào Tứ Niệm Xứ mà còn hôn trầm thùy miên thì không thể tự nó khắc phục tham ưu ở trên thân tâm của mình được. Đó, thành ra mấy con có tâm tha thiết mà tu tập thì Thầy sẵn sàng giúp đỡ các con chứ còn không bỏ người nào hết đâu. Bởi vì Thầy biết con người mang cái thân này là mang cái nghiệp khổ đó mấy con. Cho nên Thầy biết mang cái thân là khổ, mà được Phật pháp nó cứu khổ. Cho nên Thầy thấy mấy con mang thân là Thầy biết các con người nào cũng khổ hết.

(40:12) Cho nên Thầy muốn giúp đỡ cho mấy con thoát khổ, để thoát ra khỏi cái thân này, làm chủ cái thân này tức là thoát khổ đó mấy con. Thế cho nên phải ráng! Nếu mà cơ duyên mà tu học mà mấy con cứ lo tu học, không có sao, đi học không có sao. Rồi đủ duyên thì mấy con về đây khi mà Thầy chưa tịch, còn thì sẽ còn gặp Thầy hướng dẫn. Còn nếu mà Thầy đã tịch thì có đệ tử của Thầy những người đã tu xong họ sẽ hướng dẫn con. Không sao đâu, con. Không mất mát gì đâu mà sợ.

Sư Tuệ Duyên: Thì con trình còn cái môi trường để mà Thầy hướng dẫn cho con tu tập ở đây rất là quý. Còn bây giờ thì con về cũng chưa có cái môi trường nào để mà con đi vào trong cái Chánh Kiến của con, cho nó đừng có bị gì, điều gì mà đến với con trước đến giờ con đến không được thuận, bởi vì con đến với con gia đình sống khác, không làm gì con rất là khó sống. Nhưng mà ở đây thì con được cái, thì cái vấn đề đời sống ở trong này để mà tu tập thì con chưa có chắc chắn lắm. Nhưng mà con vô đây được thì con cũng cố gắng.

Trưởng Lão: Cái đó là cũng là duyên con. Thầy sẽ nói cô Út là vì ở bên ngoài, khi mà ở bên ngoài thì nó còn động, xe cộ, rồi khách khứa tới lui nó động. Khi mà được chọn lựa mình được vào trong rồi, nó yên tĩnh hơn một chút, rồi mình nỗ lực mình tập luyện. Hàng ngày mình luyện tập thì nó sẽ càng ngày càng tốt như quý sư, quý thầy ở đây vậy. Biết không?

Sư Tuệ Duyên: Thưa Thầy, Thầy tạo duyên cho con thì con ráng con tu học, thì cái phần mà tu tập thì con sẽ ít tiếp xúc bên ngoài.

Trưởng Lão: Được rồi con. Vậy thì Thầy sẽ cho con ở gần bên ngoài một chút xíu để mà con tập luyện. Chứ còn vô trong con tiếp xúc bên ngoài không được, con mà vô trong sẽ ít tiếp xúc với con.

(42:06) Sư Tuệ Duyên: Vô trong thì con không được tiếp xúc với bên ngoài.

Trưởng Lão: Ít tiếp xúc bên ngoài thì được. Chứ còn để mà tiếp xúc bên ngoài thì tu tập không được, để mình tu cho nó quen cái pháp thôi. Cho nên tu hành chưa xong thì phải nỗ lực mà tu tập để cho nó thuần quen với các pháp khác. Thì mình phải ít tiếp xúc bên ngoài, chứ còn tiếp xúc bên ngoài. Bởi vì ở đây con thấy mình giữ cái hạnh độc cư. Hạnh độc cư nó là, không phải là mình tịnh khẩu. Bởi vì cần thiết thì mình nói, mà không cần thì không có nói.

Và mình phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình là bằng cái pháp độc cư. Mình muốn giữ con mắt mình thì mình tránh duyên mình không ngó. Mình muốn giữ cái miệng của mình nói lắm thì mình không nói chuyện. Mình giữ cái ý mình cho nó thanh tịnh thì mình không được tiếp duyên, không được nhìn ngó cái này cái kia. Hoàn toàn là phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình đó con. Trong khi mà vào trong này thì cố gắng con. Mặc dù là tu trong một tháng hay nửa tháng nhưng mà phải đạt được một kết quả mình mong muốn.

6- NHIẾP TÂM KÉO DÀI SẼ SANH TƯỞNG

(43:07) Sư Tuệ Duyên: Dạ, Thầy cho con hỏi, trong cái thời gian tu thì mình tập bất cứ cái phương pháp nào miễn là mình phá được cái hôn trầm thì tập luyện?

Trưởng Lão: Bởi vì ở trong Phật pháp thì nói chung là nó có nhiều cái phương pháp như Dịch Cân Kinh, nó cũng có thể mà phá được hôn trầm. Nhưng mà nó không đúng vào cái pháp, qua cái pháp Thân Hành Niệm của Phật. Bởi vì Phật không có dạy cách thức mà như cái pháp mà Dịch Cân Kinh. Thầy đem một cái ví dụ, Thầy giựt tay rất mạnh như thế này để mà phá hôn trầm, nó cũng là pháp. Nhưng mà có điều kiện là mình tập đúng cái pháp để sau này, thí dụ bây giờ con tập cái pháp Thân Hành Niệm, con tác ý từng hành động bước đi của con, sau này nó là cái phương pháp để luyện cái Tứ Thần Túc.

Từ cái pháp Thân Hành Niệm đó mà nó luyện cái Tứ Thần Túc. Nếu mình ngay từ bây giờ mình không tập cái pháp này mà mình tập cái pháp khác, mình phá được hôn trầm, nhưng mà mình không thuần pháp Thân Hành Niệm. Tới chừng mình luyện Tứ Thần Túc thì mình không vô, vì vậy rất khó. Còn bây giờ ngay từ đây mình sử dụng cái pháp Thân Hành Niệm đầu tiên để cho mình phá cái hôn trầm thùy miên. Nhưng nó sau này, nó là sử dụng cái phương pháp đó mà cái câu để nó tác ý của nó. Chứ không phải bằng những cái hành động đưa chân lên, hạ chân xuống, hạ gót xuống như vậy đâu.

(44:21) Phải bằng những cái điều kiện mà cái người Thầy, người ta dạy cho mình luyện cái Thần Lực. Cái đó là cái Thần Lực Ngoại và cái Thần Lực Nội, bằng cái hơi thở của người ta nữa. Do đó thì coi như là pháp Thân Hành Niệm nó đứt đoạn. Dịch Cân Kinh này nó cũng là cái phương pháp Thân Hành Niệm chứ không phải gì. Con hiểu không? Đó là thân hành mà.

Sư Tuệ Duyên: Thầy đưa con cái niệm phá thùy miên hôn trầm thí dụ như là con quán được hơi thở. Con có chú tâm dưới bước chân đi, nhưng mà đi thì coi như tác ý cái hơi thở, mà con tác ý hơi thở thì nó tới cái hôn trầm phần nhiều nên con không có đi mười hoặc hai mươi phút, hoặc mười bước, hai mươi bước tập một…​

Trưởng Lão: Tức là con tùy tức đó, nương vào hơi thở biết hơi thở.

Sư Tuệ Duyên: Con tu cứ bám chặt hơi thở riết thì con cứ đi thì cái hôn trầm nó đến, thì trong khi mà đi tỉnh táo như vậy thì con vô, con ngồi tới khuya cho tới hết giờ, thì con chỉ biết tác ý là mình bám chặt hơi thở, và trong khi đó thì sáu, bảy lần thì không hôn trầm thì con tác ý, thì con tác ý như vậy, rồi cái trạng thái con theo dõi hơi thở thì con thấy càng đi, con ngồi như vậy thì cái…​trong khi con ngồi như vậy cả ba tiếng đồng hồ nó không có hôn trầm, trong khi con tu tập như vậy thì có theo dõi hơi thở và cứ tác ý được không?

Trưởng Lão: Nó không được con. Như vậy là con đã ở trong hơi thở mà liên tục ba tiếng đồng hồ là hơi khó. Nó sẽ dễ dàng, nó sẽ tập không đúng bởi vì nó tăng lên. Chỉ có ở trong pháp Tứ Niệm Xứ, nó tăng cái thời gian lên. Còn nhiếp tâm và an trú tâm thì nó chỉ, cái phần phá hôn trầm được thì nó chỉ ở trong ba mươi phút chứ không được tăng lên, không được kéo dài ra. Bây giờ kéo dài, coi như mình lọt trong tưởng mà mình không biết. Dù là cái trạng thái nó bất động, nó an lạc, nhưng mà nó vẫn bị tưởng. Bởi vì cái Ý thức nó không làm việc rồi, thì cái tưởng thức nó sẽ làm việc. Cái tưởng thức nó làm việc trong cái sự an của nó, chứ không phải Ý thức của chúng ta.

(46:20) Trừ ra chúng ta ở trên cái Tứ Niệm Xứ thì nhờ cái pháp Tứ Niệm Xứ đó nó thuộc về trên “thân quán thân để nó nhiếp phục tham ưu”, nó ngầm nó quét những cái vi tế ở trong nội tâm của nó. Để tới chừng nó hoàn toàn thanh tịnh thì người ta mới dùng cái sử dụng, cái trạng thái mà Tứ Niệm Xứ thanh tịnh đó, người ta luyện bảy năng lực của giác chi. Mà bảy năng lực của giác chi nó lần lượt nó hiện ra trên Tứ Niệm Xứ, tức là Thân-Thọ-Tâm-Pháp của nó đó, thì lúc bây giờ nó có Tứ Thần Túc. Nghĩa là nó đủ cái Tứ Thần Túc của nó. Thì khi mà có Tứ Thần Túc rồi thì chúng ta mới nhập định và thực hiện Tam Minh.

7- TƯỞNG HOẠT ĐỘNG KHI MẤT Ý THỨC

(46:53) Sư Tuệ Duyên: Dạ, về hôn trầm, thì hôn trầm thùy miên thì nó không có đau tê gì, chỉ cái phần nó không có gì. Ví dụ như nó sinh ra trạng thái nó lì lì, nó chẳng có cảm giác một ngày.

Trưởng Lão: Nó là Xúc tưởng hỷ lạc đó con, nó bị Tưởng hết. Như con nói ra trong thời gian đó thì Thầy biết nó bị Tưởng. Tất cả những cái này đều là lọt trong cái Tưởng hết rồi. Bởi vì cái Ý thức nó bị dừng lại thì cái tưởng thức nó phải hoạt động thôi. Cho nên nó sẽ không đi vào luyện Tứ Thần Túc được, nó trật, nó sai pháp. Cho nên nó có cái quy định của nó, từ cái chỗ đó nó phải đi vào cái chỗ pháp nào, xác định cái thời gian. Cho nên pháp Tứ Niệm Xứ thì Đức Phật xác định: “Bảy ngày, bảy tháng, bảy năm” thì vào Tứ Niệm Xứ. Cái người mà giới luật chưa nghiêm chỉnh, chưa xả được trên Tứ Chánh Cần mà đi vào Tứ Niệm Xứ thì không tu tập được.

Bởi vì Tứ Chánh Cần nó nằm trong Chánh Tinh Tấn. Cái Bát Chánh Đạo đó thì Chánh Tinh Tấn là Tứ Chánh Cần, mà Chánh Niệm nó là Tứ Niệm Xứ, thì Chánh Định là Tứ Thánh Định. Ở đây đạo Phật đã xác định cho chúng ta rõ ở trên cái Bát Chánh Đạo rồi. Cho nên chúng ta tu tới đâu, chúng ta phải biết cái lớp lang của chúng ta tu cái pháp gì, pháp gì? Ba mươi bảy phẩm trợ đạo, nó phải từ cái Chánh Kiến, mà cho đến cái Chánh Định thì nó phải tu cái pháp nào, pháp nào nó cụ thể, nó rõ ràng. Chứ nó không thể nào gọi là khi không mình vô trong mà nhiếp tâm ở trên cái hơi thở.

(48:24) Hơi thở là dùng cái Thân Hành Nội, để luyện cái Tứ Thần Túc. Chứ không phải hơi thở để dụng, để mà ức chế cái ý thức của mình, để đi vào cái chỗ trạng thái Tưởng, không bao giờ có đâu, nó sẽ còn (thành…​.) Cho nên vì vậy mà con tự tăng thì không được rồi, con tu như vậy thì nó sai pháp con. Mặc dù là nó phá hôn trầm, nó phá thùy miên, bởi vì nó bị Tưởng rồi thì nó không bị hôn trầm thùy miên đâu. Nó bị cái trạng thái, con lọt vô trong cái Tưởng cho nên nó Xúc tưởng hỷ lạc rồi, nó an lạc bằng cái Tưởng của nó rồi.

(48:54) Cho nên vì vậy con không có hôn trầm thùy miên, nhưng mà không phải. Do chính cái chỗ mà ý thức của mình điều khiển cái pháp thân hành, nó không có, không còn thùy miên mới đúng, nó đang ở trên cái ý thức của chúng ta. Bởi vì Đức Phật nói: “Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp”, mà mình tu mất cái ý của mình, để cái tưởng nó dẫn thì nó sai rồi, phải không con? Thầy giải thích cho con hiểu biết cái pháp của Phật nó cụ thể. Bởi vì trong kinh Pháp Cú Đức Phật đã xác định rất rõ ràng: “Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp”, cái ý của chúng ta. Mà bây giờ mình ngồi, mình nhiếp tâm không bao giờ có vọng tưởng, mà lại kéo dài từ một giờ, hai giờ ra mình mất Ý rồi. Cái Ý thức nó mất thì buộc lòng cái Tưởng thức nó phải hoạt động. Cho nên cái Xúc tưởng hỷ lạc, cái cảm giác an lạc của mình, cái cảm giác mà mình tỉnh đều hoàn toàn ở trong Tưởng hết, nó không có thật, cái Ý nó mất.

Sư Tuệ Duyên: Như vậy mà bây giờ con bỏ cái đó, thì con ngồi bao lâu? Một tiếng đồng hồ?

Trưởng Lão: Bây giờ con tập trở lại, nhiếp tâm cho đúng theo cái phương pháp Nhiếp Tâm của hơi thở, phải không? Bắt đầu bây giờ con phải tu tập, phải được kiểm tra lại kỹ. Chứ con giao mà con nhiếp tâm thì nó cũng không được, bởi vì con bị lọt ở trong cái Tưởng mất. Phải nhiếp tâm, con nhiếp tâm rất dễ dàng không có niệm rồi, nhưng mà điều kiện là lọt trong Tưởng mất, không được.

(50:17) Cho nên bắt đầu bây giờ cho con đi vào Tứ Chánh Cần, “ngăn ác diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện”. Con chỉ tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Con ngồi đây không nhiếp trong hơi thở gì hết, để xem từng cái tâm niệm của con nó khởi phát. Con ngồi đó con có pháp mà, không có hơi thở gì hết, con không có nương chỗ nào được hết. Cho nên vì vậy đó, bây giờ con mới ngồi con quan sát coi thử coi tâm con nó có sanh niệm hay không?

Mà có niệm, còn niệm tức là còn tham, sân, si. Mà còn tham, sân, si thì quán xét xả tâm, con hiểu không? Chứ còn nếu mà không kéo thì nó rớt trong Tưởng thì nguy hiểm lắm! Để cho coi mình không có cái chỗ mà nhiếp tâm để ức chế cái ý thức của mình nữa, mà nó hoàn toàn ở trên ý thức. Thì do đó cái ý thức của mình có còn niệm hay không niệm?

(51:03) Nếu mà nó không niệm là do cái chỗ mà ly dục ly ác pháp, nó xả tâm. Còn nếu mà nó không có niệm là do cái chỗ mà giới luật, cái pháp của mình, do đó nó sẽ vô giới luật, nó xả tâm thì nó không niệm. Mà không do giới luật mà xả tâm thì nó sẽ có niệm, không thể nào trật. Bởi vì nó không có pháp Nhiếp mà, cho nên nó có niệm. Mà nó có niệm thì lúc bấy giờ đó, mình mới dùng cái tri kiến mình quán, mà xả thôi, chứ không được ức chế nó.

Mà trong cái thời gian mà quán xả nó cho đến khi mà hoàn toàn nó không niệm là mình không có nương vào chỗ nào ức chế tâm của mình hết: không được nương vào hơi thở này, không nương vào Thân Hành Niệm này, không nương vào bước đi này. Thì lúc bấy giờ đó, thì mình mới được Thầy đến trắc nghiệm lại coi thử coi đúng vậy hay không? Mà đúng vậy thì tức là sẽ hướng dẫn con đi vào Tứ Niệm Xứ, cái chỗ bất động đó chính là cái chỗ mà không nhiếp tâm, cái ý thức nó vẫn còn. Do đó Thầy dẫn họ vào tu. Tới giờ rồi hả con? Rồi, rồi Thầy ra.

(52:04) Sư Tuệ Duyên: Con còn luyện tập vào buổi khuya đó, con ba giờ buổi khuya thì nó cũng không có rơi vào buồn ngủ. Mỗi khi con thức dậy ba giờ, con ngồi lên là nó không có buồn ngủ, mà nó thanh thản, rất là tỉnh táo tu tập. Để cho con ngồi tới mười, tới giờ đi ngủ rồi, thì con phải tác ý đi ngủ để hai giờ dậy, thì con lúc đó con mới nằm xuống ngủ. Tức là con thực tập liên tục cái pháp mà quán niệm hơi thở mà theo như con trình bày hồi nãy, thì nó rất là tỉnh táo.

Trưởng Lão: Không. Cái tỉnh đó là nó tỉnh ở trong cái Tưởng của con bởi vì ý thức của con không còn vọng tưởng nữa phải không? (Dạ) Nó không còn vọng tưởng ra là con bị lọt Tưởng rồi bởi vì nó kéo dài.

Các con lưu ý này: khi mà chúng ta tu ở trên cái pháp có cái đối tượng hơi thở để mình nhiếp tâm như cái pháp Tùy Tức hoặc như pháp Sổ Tức, mình nhiếp tâm mà không có niệm nó ở trong ba mươi phút. Mà, trên ba mươi phút như Thầy cấm mấy con là không được tăng đó! Mà trên ba mươi phút là mấy con bị lọt trong Tưởng.

Bởi vì cái ý thức của chúng ta nó không có Niệm là ý thức nó mất rồi. Các con nhớ! Ở đây “ý làm chủ, ý tạo tác”, mà mất cái ý rồi thì cái tưởng của chúng ta làm việc. Chúng ta cũng tỉnh bơ chứ chúng ta có gì đâu, nó không có cái mất gì hết, nhưng mà cái Tưởng làm việc. (Dạ) Bởi vì ý thức nó không có vọng tưởng, con hiểu không? Mà nó không phải từ cái pháp xả tâm ly dục ly ác pháp. Cái pháp xả tâm ly dục ly ác pháp này là do giới luật, mình sống đúng cái Giới luật Đức hạnh, tự nó xả chứ không phải nhiếp tâm, phải không? Con thấy không?

Mấy con lưu ý, mà trên ba mươi phút thì nó xảy ra những cái trạng thái tưởng như Xúc tưởng hỷ lạc. Mình nghe an lạc, không phải là do tự ý thức của mình dẫn nó vào an lạc, thì nó không phải là an lạc của pháp của Phật mà là an lạc của tưởng. Con thấy con tỉnh, không buồn ngủ, cái không có hôn trầm thùy miên này là do cái Tưởng. Mà cái Tưởng làm sao nó có buồn ngủ hôn trầm được? Con hiểu không? Nó chỉ còn có mộng thôi.

Cho nên vì vậy mà nhiều khi con ngồi đây, nó làm con tỉnh ở trong cái giấc mộng, thật sự mà con không có ngờ. Con không ngờ đâu, cho nên nó bị lọt trong Tưởng, nó chưa thực hiện những cái tưởng.

Nhiều khi, trong khi mà bị lọt tưởng cái ngã lớn. Coi như ngã nó lớn, nó to, nó coi như là mình đã đạt được. Cho nên hầu hết các pháp thiền của ngoại đạo mà tu, cái ngã của các thầy lớn lắm. Cho nên nó rất khó con. Cho nên vì vậy mà các con lưu ý, ba mươi phút chứ không được tăng, khi nào tăng là phải nằm trên Tứ Niệm Xứ. Khi nào mà Thầy cho các con lên Tứ Niệm Xứ thì mấy con mới được tăng lên.

8- TỨ NIỆM XỨ TỰ NHIẾP PHỤC THAM ƯU

(54:32) Bởi vì Tứ Niệm Xứ nó có thể tăng lên sáu tiếng đồng hồ, mười hai tiếng đồng hồ mới là tu. Chứ còn cái chỗ mà nhiếp tâm ở dưới này thì mấy con đừng có tăng, tăng lên là nguy hiểm. Thầy sẽ, có nhiều cái loại Tưởng lắm. Cho nên mấy con thấy có nhiều người lọt trong Tưởng rồi thấy mình tỉnh bơ, không có gì. Nhưng mà cái này không phải, nó không phải hết hôn trầm, thùy miên đâu. Nó không phải hết tâm si, bởi vì tham, sân, si nó còn, nó không quét.

Bởi vì trên Tứ Niệm Xứ, con nghe cái câu Tứ Niệm Xứ trong kinh Phật nói: “Trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu”. Có phải tự nó nhiếp phục chứ nó không phải còn niệm để mà chúng ta nhiếp phục. Mà nó ngầm ở trong cái thân tâm chúng ta, nó tham ưu, nó còn những sự phiền não tham, sân, si. Cho nên khi mà “Trên thân quán thân” là tự nó quét thôi. Mà nó tự quét ra bằng cái trạng thái Bất Động của nó, chứ không phải bằng cái trạng thái ức chế cái ý thức. Con thấy không?

Cho nên mình hiểu được cái pháp của Phật, cho nên mình tu không sai. Còn không hiểu pháp của Phật, mình ức chế, cái mình vào, cái mình loạn. Tại sao Thầy dạy mấy con ức chế tâm và an trú tâm? Và khi mà an trú là mấy con xả ra không còn ức chế nữa. Mà như vậy thì mấy con sẽ bị hôn trầm, thùy miên, cho nên áp dụng vào pháp Thân Hành Niệm để thành cái nội lực của mấy con. Cái pháp Thân Hành Niệm, nội lực của mấy con mới quét ra cái hôn trầm thùy miên, chứ không phải do cái pháp ức chế, con hiểu không?

Bởi vì cái pháp Thân Hành Niệm Đức Phật dạy nó đầy đủ những Thần lực. Cái pháp Thân Hành Niệm nó mới đủ Thần lực, nó mới quét được cái tâm si của mình ra. Nhưng mà cái thô của si là nó gục tới gục lui, là cái thô của cái tâm si. Nhưng mà cái vi tế nó không hiện ra đâu, mình không quét được đâu. Cho nên phải ở trên Tứ Niệm Xứ mới quét được cái tâm si. Cho nên tham, sân, si, mạn, nghi nó ở trên Tứ Niệm Xứ, nó mới quét cái đó ra.

Cho nên trên thân quán thân, trên tâm quán tâm, trên pháp quán pháp, đều là nó ngầm nó quét ở trong cái tham, sân, si trên thân tâm của chúng ta, đó là pháp Tứ Niệm Xứ. Cho nên nó mới bảy ngày nó mới chứng đạo. Nó quét ra hết trong bảy ngày nó chứng, con hiểu chưa? Đó, cho nên vì vậy đó, phải tập luyện trở lại, mà phải được kiểm tra trở lại.

9- XẢ TÂM BẰNG GIỚI LUẬT ĐỨC HẠNH

(56:37) Kiểm tra cho con bằng cái phương pháp gì? Bằng cái phương pháp đầu tiên vào thì phương pháp Tứ Chánh Cần, ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Còn bây giờ mà kiểm tra trở lại mà Giới luật Đức hạnh thì con phải là theo những cái oai nghi của các sư thầy sinh hoạt. Rồi coi đó mình sửa lần, sửa lần cho đúng những cái oai nghi để mình xả tâm bằng cái Giới luật Đức hạnh. Rồi phải học qua những cái Giới đức. Hầu hết chúng ta học Giới cấm, chứ Giới đức chúng ta không học. Cho nên bây giờ chúng ta phải hiểu cái Giới đức.

Thí dụ như cái giới cấm sát sanh thì chúng ta phải hiểu đó là Đức Hiếu Sinh. Bởi vì mình không giết hại chúng sanh là phải thương yêu nó. Chứ không thương yêu là. Chúng ta bị ức chế mất, còn gì? Con hiểu không? Cho nên vì vậy mà cái Đức Hiếu Sinh mình phải học. Hiếu sinh như thế nào? Cha thương con, mẹ thương con, hay hoặc vợ chồng thương nhau cũng là Hiếu Sinh, nhưng mà hiếu sinh này là như thế nào mà khổ quá vậy? Con hiểu không? Người ta hiếu sinh mà không khổ, còn sao mà cha mẹ con cái thương nhau mà khổ đến mức độ như thế này?

Đó, đó là những cái đó để mình học mình mới hiểu được cái Đức Hiếu Sinh như thế nào? Mà khi hiểu được Đức Hiếu Sinh thì mới áp dụng vào, thì coi như là vào cái tâm mình, nó xả tham, sân, si của mình nghĩ. Bởi vì người ta chửi mình, mình không giận người ta tức là mình có lòng thương yêu họ và tha thứ. Mà mình phải thấy bằng như thế nào? Phải bằng thấy cái đạo đức của Thập Thiện, tức là Nhân Quả, Thập Thiện là Nhân Quả. Bởi vì thấy cái người này họ đang làm ác, họ chửi mình là ác chứ gì? Thì mình thương họ, cái người đang khổ đau người ta mới chửi mình chứ. Người ta không khổ đau làm sao người ta chửi mình. Cho nên cái hiểu của mình sẽ giúp cho mình được tâm bất động, được giải thoát, không còn giận hờn người ta nữa. Mà lại thương yêu cái người đó, lại tha thứ cái lỗi lầm của người đó. Là tại vì họ không hiểu Đạo Đức Nhân Quả, cho nên họ mới bị nhân quả chi phối. Cho nên họ làm những điều ác mà không biết. Cho nên mình thương yêu.

(58:25) Và từ cái chỗ mình thương yêu và tha thứ thì cái tâm mình nó còn giận cái người đó nữa không? Con thấy không? Nó xả rồi đó. Đó không phải là Giới xả sao? Tức là Giới cấm sát sanh chứ gì? Mà Giới cấm sát sanh thì cái Đức Hiếu Sinh nó xả được cái tâm này. Con thấy học cái Giới nó lợi ích như vậy đó. Cho nên vì vậy mà trong cái thời gian học Giới thì cái tâm ly dục ly ác pháp này tự nó, mình thấm nhuần được cái Giới luật Đức hạnh nó mới được. Tự nó thấm nhuần rồi nó xả, chứ không phải là mình tu đâu.

Cho nên vì vậy từng cái tâm niệm vi tế nó khởi lên trong đầu của mình, thì mình thấy cái niệm đó rồi thì ngay đó cái Đức nó sẽ xả. Cái Giới Đức nó xả ra. Nó xả ra, cái tâm này nó bất động, nó thanh tịnh. Từ cái bất động, thanh tịnh này thì mới đi vào Tứ Niệm Xứ, bắt đầu nó quét những cái vi tế ra. Cho đến khi mà cái tâm này được kéo dài từ sáu tiếng đồng hồ, mười hai tiếng đồng hồ. Mà sáu tiếng đồng hồ, mười hai tiếng đồng hồ thì có thể nói rằng nó sẽ bảy ngày được. Cái tâm bất động này của ở trên Tứ Niệm Xứ, nó sẽ suốt bảy ngày không hôn trầm thùy miên. Bởi vì nó quét cái tâm si. Chứ không phải như mình tu, mình nhiếp trong cái đó, rồi mình xả ra còn đi ngủ này kia.

Nó không bao giờ nó còn ngủ. Tứ Niệm Xứ nó không ngủ, nó tỉnh táo như vậy đó, cái đó là kết quả, con hiểu chưa? Đó, mấy con nhớ kỹ, những cái việc này là cái việc mà chúng ta học, để chúng ta biết cái pháp chúng ta tu đúng, không có sai, cho nên chúng ta không có lầm lạc. Chứ không phải là nhiếp tâm hết vọng tưởng là mừng đâu, coi chừng nguy hiểm, rất nguy hiểm. Cho nên ở đây Thầy dạy mấy con nhiếp tâm hết vọng tưởng là hoàn toàn có thật. Chứ nếu không mấy con tham lắm nghe, được ba mươi phút rồi cái thấy nó hết vọng tưởng, rồi cái tăng lên. Tự nhiên là mình có cái tâm tham tu cũng là tham chứ đâu phải không đâu, con nhớ chưa? Tham dữ vậy, Thầy đã chỉ cho cái mặt tham. Thôi, bắt đầu từ giờ sẽ tu tập lại con.

Thôi, bây giờ Thầy sẽ trở về, rồi còn đây là chắc chắn là Thầy chọn, Thầy sẽ gặp mấy con Thầy dạy thêm. Mấy con nhớ những gì mà Thầy nói, mấy con tập lại. Thì từ bữa nay, thì tới khi mà mấy con tu thì nó còn thay đổi nhiều nữa, chứ không phải là vậy đâu. Thầy xin chào mấy con. (60:20)

HẾT BĂNG


Trích dẫn - Ghi chú - Copy