00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

GIÁO ÁN ĐƯỜNG LỐI TU TẬP ĐẠO PHẬT 57 - DỰ THẢO TRUNG TÂM AN DƯỠNG - DẶN DÒ SAU 3 THÁNG HẠ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Người nghe: Tu sinh

Thời gian: 1997

Thời lượng: [01:36:09]

1- ĐỊNH VÔ LẬU LÀ QUAN TRỌNG NHẤT CHO NGƯỜI MỚI TU

(00:00) Bây giờ Thầy xin nhắc lại, trên cái vấn đề tu tập, để nối tiếp cái bài học vừa rồi. Thì cái Định Vô Lậu là cái định rất là quan trọng cho cái bước đường cái người mới tu, chớ không phải cái định Hiện Tại An Lạc Trú, Bốn Thiền đâu.

Mà khi cái tâm mà chúng ta đã tu nó vô lậu thì nó mới thanh tịnh, nó mới ly dục ly ác pháp được. Mà khi nó ly dục ly ác pháp được, thì chúng ta mới tiến tới tu cái định Hiện Tại An Lạc Trú nó dễ dàng lắm! Nó không còn khó nữa.

Cho nên hầu như chúng ta đọc lại những cái gương hạnh của các bậc Thánh Tăng và Thánh Ni thì chúng ta thấy rất rõ. Họ tu chỉ cái lậu hoặc họ hết, cái tâm họ ly dục, ly ác pháp được thì Tam Minh. Họ thành tựu rất là dễ dàng, không còn khó nữa.

Cho nên ở đây quý thầy nhớ, khi mà rời khỏi Thầy, thì nỗ lực tu cái Định Vô Lậu. Tu cho nó đúng, hằng ngày phải siêng năng đặt cái niệm đó, để quét sạch những cái tâm tham ái, những cái tâm ham muốn của mình, những cái tâm phiền não giận hờn của mình.

Quý thầy không thấy chứ từ cái vật nhỏ, vật lớn mà Thầy nhìn qua cái sự kiện Thầy thấy, một cái người mà quyết tâm tu, người ta độc cư người ta sống trầm lặng thì người ta giữ trọn được, thì từ đó cái quen sống trầm lặng đó thì nó đi dần đi đến cái chỗ ly dục ly ác pháp.

Bởi vì cái tâm dục của chúng ta nó muôn hình muôn vạn lận chớ nó không phải là ít. Do vì vậy mà chúng ta chỉ có cái cuộc sống độc cư, cái cuộc sống trầm lặng thì nó tuần tự nó sẽ quét ra hết. Chớ còn…

Rồi lần lượt chúng ta cũng phải tập, chúng ta siêng tập những cái Định Vô Lậu, tập những cái Định Sáng Suốt, tập những cái Định Chánh Niệm Tỉnh Giác, đó là những cái mà chúng ta cần thiết.

Do vì vậy mà chúng ta tập rồi, chúng ta sống cho đúng những cái giới hạnh, lần lượt nó sẽ thuần thục và nó quen đi. Mà nó thuần thục, nó quen đi thì quý thầy sẽ thấy rằng chúng ta ly dục ly ác pháp được. 

Mà ly dục ly ác pháp được rồi thì cái cuộc sống của chúng ta thấy nó thanh thản làm sao! Nó khác lạ hơn là cái cuộc sống mà còn ở trong dục lạc. Từ đó chúng ta mới thấy được cái chỗ mà Phật gọi là ly dục ly ác pháp sanh hỷ lạc. Còn bây giờ chúng ta chưa ly được thì chúng ta chưa thấy cái trạng thái hỷ lạc của ly đâu. 

Cho nên ráng cố gắng, khi xa Thầy thì đem cái định này tu nhiều. Chứ từ lâu tới giờ là hầu hết người ta đã hiểu sai, người ta cứ cố gắng người ta ức chế tâm mà người ta không chịu ly. 

Bởi vậy cho nên lấy giới luật mà tu đầu là bắt buộc cái thân và tâm của chúng ta sống ở trong khuôn khổ của giới luật để cho nó quen, nó thuần lần. Và đồng thời chúng ta có những cái định mà chúng ta tu để cho chúng ta sống trọn được ở trong cái giới luật của Phật.

Còn nếu mà không có những cái định như cái Định Vô Lậu, cái Định Chánh Niệm Tỉnh Thức, cái Định Sáng Suốt thì chúng ta không sống được ở trong giới luật được. 

Thì quý thầy nhớ rằng, chúng ta hãy đem những cái định đó mà chúng ta nỗ lực thực hiện, để chúng ta sống trọn vẹn ở trong giới luật. Và giới luật là một vị thần hộ mệnh cho chúng ta.

(03:03) Cho nên ở đây thì Thầy nhắc lại để cho chúng ta cố gắng chúng ta thực hiện con đường tu tập cho nó rốt ráo.

Còn cái định Hiện Tại An Lạc Trú, thì quý vị chỉ cần ổn định cho được cái hơi thở là tốt nhất rồi. Rồi tới chừng đó thì khi mà tu được vô lậu rồi, thì cái tâm của quý vị ly dục ly ác pháp rồi, thì quý vị chỉ cần hướng tâm nhắc nó tịnh chỉ.

Phật đã dạy bây giờ mình muốn nhập Sơ Thiền thì mình cần phải tịnh chỉ cái gì? Rồi mình nhập Nhị Thiền tịnh chỉ cái gì? Mình nhập Tam Thiền tịnh chỉ cái gì? Mình nhập Tứ Thiền tịnh chỉ cái gì? Thì mình dùng cái pháp hướng, mình cứ ngay cái chỗ đó mình gọi nó, tịnh chỉ cái đó.

Thì trong khi cái tâm mà tịnh rồi thì chúng ta ra lệnh thì nó sẽ tịnh chỉ. Chớ đâu phải ngồi đó ức chế tâm hay hoặc là rèn luyện hơi thở cho nó chậm, cho nhẹ đến mức nào đâu, đâu cần! 

Đó là những cái kinh nghiệm mà trải qua một cái thời gian tu tập của Thầy và Thầy biết rất rõ. 

Bởi vì chúng ta biết cái định nào nó sẽ tịnh chỉ cái gì, trong kinh Phật cũng đã dạy cái điều đó rồi. Mà bây giờ chúng ta có cái pháp hướng Như Lý Tác Ý, để nó tác ý ra cái chỗ đó để nó ngưng, thì chúng ta mới tịnh chỉ nó. Thì lúc bấy giờ chúng ta mới làm cho nó ngưng được.

Đó là những cái bí quyết, những cái thành công ở trên con đường tu tập theo đạo Phật. Nhưng đầu tiên là chúng ta phải tu tập để cho cái tâm chúng ta thanh tịnh, đừng có theo dục, đừng có theo ác pháp. Cái chuyện nho nhỏ thôi mà nó cũng xảy ra những cái ác pháp làm cho tâm chúng ta phiền não.

Thầy nói đơn giản như trong chúng chúng ta đây, sau cái thời gian có những cái cuộn băng Thầy giảng. Ôi thôi cái này nó còn bận tâm nữa! Đâu phải chúng ta ngồi nghe hát? Phải không, các thầy cứ nhớ rằng chúng ta nghe đây để mà nắm được cái yếu điểm nào mà chúng ta tu tập cho mình.

Đi tu rồi tới cái bát người ta còn xả. Còn mình bây giờ mua băng, mua máy, mua này kia, năm, sáu chục cuộn băng này để cứ rỉ rả rỉ rả mà nghe Thầy ca thì thôi thôi. Chắc cái kiểu đó cũng như chúng ta đi mua cái băng hát của mấy cô đào ở ngoài kia để nghe còn sướng hơn! 

Mà còn nghe hay hơn nữa, nó còn ngọt ngào hơn nữa, cái giọng còn cao, gặp cái giọng của ông thầy bệnh đau này cứ ho khẹt khẹt hoài, có hay ho thứ gì đâu, phải không? Các thầy thấy rõ ràng mà. Vậy mà cứ mua để mà cứ nghe thì Thầy ôi thôi chết rồi!

Cho nên ở đây chúng ta nghe là mục đích chúng ta nắm cho được cái yếu điểm nào đó để mà chúng ta thực hiện con đường tu, còn bao nhiêu chúng ta xả hết.

Đi tu rồi mà mang giống một cái kè như vầy là hai, ba chục cái cuộn băng, thử hỏi… Quảy một gói vô trong rừng đặng mà ngồi nghe thì thôi. Nghe mà khỉ nó kêu còn hay hơn là nghe Thầy hát! Phải không, các thầy biết.

Cho nên dẹp hết đi, dẹp hết đi, đừng có nghe, đừng có nghe nữa, mà hãy giữ gìn, thứ nhất là như thế nào: Ăn nè, ngủ nè, độc cư nè, phải không, phải đúng không? Rồi tùy thuận, nhẫn nhục, bằng lòng nè. 

Mà hở hở ra bây giờ quý thầy thấy, trong thời gian này quý thầy có nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng được không? Chút chút mở mấy cuộn băng không mà Thầy thấy cũng không nhẫn nhục gì được hết. Cho nên tu rồi nhìn lại mới thấy thiệt là thế gian là thế gian, cái tâm thế gian hồi nào nó cũng còn hồi nấy!

Cho nên nghe lời Thầy mà xả đi, bỏ đi để cho nó giải thoát, để cho cái tâm mình nó an ổn.

2- DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM AN DƯỠNG TỪ THIỆN CHƠN LẠC

(05:58) Bây giờ đó, có một thầy xin Thầy nghe cái dự thảo phương án thành lập trung tâm an dưỡng từ thiện. Thầy cũng sẽ đọc lại cho nghe, để biết rằng cái ước vọng của Thầy: Làm cái đó là để làm cái gì đây? Có ích lợi gì?

Có thầy xin được nghe phương án thành lập Trung tâm an dưỡng từ thiện Chơn Lạc, Thầy xin đọc lại cái phương án ấy cho quý thầy nghe. Đó là một ước vọng của Thầy, đem đạo đức nhân quả của đạo Phật vào đời, mưu cầu lại hạnh phúc cho loài người trên hành tinh này. 

Nhưng ước vọng này chưa thành, chắc chắn chúng sanh chưa có hữu duyên! Sau này mới có cơ duyên thành hình dưới nhiều hình thức khác nhau chớ không phải như ở phương án này nữa. Miễn làm sao đạo đức nhân quả được vào đời thì hạnh phúc cho con người biết là bao!

Ở đây chỉ là một phương án nhỏ để đem đạo đức của đạo Phật dạy con người trong thời đại hiện tại này mà thôi.

Nghĩa là cái phương án này mà nó đem vào đời, nó cũng tùy theo cái hoàn cảnh để mà đem cái đạo đức đó chớ không phải là cái gì khác hơn hết. 

Cho nên khi mà Thầy đọc thì quý thầy thấy đây là tùy cái hoàn cảnh mà thành lập cái dự thảo phương án này. Cái mục đích chính của nó là đem cái đạo đức nhân quả vào đời. Để dạy người ta biết làm lành, tránh những cái điều dữ. Để tạo cái phước báu cho họ, mà chính bàn tay và khối óc của họ chớ không phải ai khác hơn hết.

Thầy xin đọc lại dự thảo phương án thành lập trung tâm an dưỡng:

***

Phương án thành lập Trung tâm an dưỡng từ thiện Chơn Lạc.

Thay mặt ban sáng lập: Thượng tọa Thích Thông Lạc

MỤC LỤC

 1. Nhận định tình hình
 2. Mục đích
 3. Tổ chức điều hành
 4. Phương thức hoạt động
 5. Nguồn vốn
 6. Điều kiện an dưỡng
 7. Kế hoạch chi phí ăn ở trong thời gian an dưỡng
 8. Các giai đoạn thực hiện
 9. Kết luận

Đó là cái mục lục, nó có 9 cái phần của nó.

(08:11) Bây giờ phần một của nó đó là:

 1. Nhận định tình hình

Đây thì Thầy sẽ đọc cái phần một:

Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, đất nước thân yêu của chúng ta đã gánh chịu biết bao nhiêu mất mát đau thương! Mà hậu quả cho đến giờ, sau gần 20 năm hòa bình, những vết thương của chiến tranh còn chưa hàn gắn hết được. 

Bao nhiêu người con của Tổ quốc đã hy sinh tính mạng! Bao nhiêu người đã không còn lành lặn! bao nhiêu người mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha, v.v… Những hy sinh vô giá đó làm sao đền đáp được!

Những người tu sĩ Phật tử cũng là những người con nước Việt. Khi đất nước bị ngoại xâm đã phải gác sự tu hành của mình, để cùng toàn dân tham gia kháng chiến. Nay được sống, được yên ổn tu hành trong hòa bình, đó là niềm hạnh phúc lớn lao!

Chúng tôi suy nghĩ phải làm gì để đóng góp trí tuệ, công sức của mình trong chương trình xóa đói giảm nghèo của chính phủ? Vì vậy việc thành lập Trung tâm an dưỡng từ thiện dành riêng cho cha mẹ liệt sĩ, thương binh, người có công với Tổ quốc, trẻ em mồ côi và các tu sĩ là việc làm thiết thực, hợp với đạo và đời.

Đó là nhận định cái tình hình để mình giới thiệu cái phương án này.

 1. Mục đích

Trung tâm an dưỡng nhằm mục đích tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho cha mẹ liệt sĩ, các cán bộ hưu trí, thương binh và các tu sĩ có nơi an dưỡng thanh tịnh, hưởng được không khí tốt lành thoáng mát, thường xuyên được chăm sóc sức khỏe, hằng ngày được hướng dẫn tập dưỡng sinh, tọa thiền để tăng cường khí lực, có nơi vui chơi giải trí hòa nhịp với cảnh trí thiên nhiên đẹp, môi trường trong lành.

Bên cạnh đó Trung tâm an dưỡng sẽ thu nhận trẻ em mồ côi, khuyết tật để nuôi dạy nghề, tạo điều kiện cho các cháu trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Trung tâm giúp mọi thành viên trong khu an dưỡng sống trong tinh thần: Cùng nhau vui sống, cùng nhau nói lời hòa hợp, cùng nhau góp ý kiến xây dựng, cùng nhau trao đổi những điều hay biết, cùng nhau giữ gìn pháp luật, giới luật, đức hạnh, cùng nhau đồng hưởng những niềm vui.

(10:47) 3. Tổ chức và điều hành

Trung tâm thành lập với tên Trung tâm an dưỡng từ thiện Chơn Lạc.

Trung tâm nằm trên một khu đất với diện tích hơn 4 hecta thuộc xã Phước Hải, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Phía trước là biển Đông, bên phải là khu di tích lịch sử Minh Đạm, bên trái là ruộng lúa, sau lưng là núi.

Trước đây là chủ sở hữu của tịnh thất Chơn Lạc đã và đang canh tác trồng cây, gây rừng, tạo nên cảnh quan thơ mộng, thiên nhiên đẹp, không khí trong lành, mát mẻ nhờ gió biển và rừng cây. Nơi đây rất phù hợp cho việc an dưỡng, chữa bệnh và tịnh tâm, hơn nữa lại gần khu du lịch, gần đường giao thông.

Toàn Trung tâm được chia làm 12 khu vực:

- Khu A1, A2 dành cho cha mẹ liệt sĩ, dành cho cán bộ thương binh.

- Khu B1, B2 dành cho những người nghèo.

- Khu C1, C2 dành cho tăng và ni tịnh tâm.

- Khu vực khám bệnh và điều trị bằng Đông -Tây y.

- Khu vực tập dưỡng sinh cho tất cả thành viên trung tâm.

- Khu làm việc của ban điều hành trung tâm.

- Khu nhà ở của nhân viên phục vụ.

- Khu nhà ăn tập thể.

- Khu vui chơi giải trí.

- Khu nhà khách.

- Bãi đậu xe và nhà kho.

(12:24) Chức năng của các khu vực như sau:

- Khu A1: Dành cho sinh hoạt của các cha mẹ liệt sĩ, các gia đình thương binh, cán bộ. Khu này được xây dựng thành từng gia đình nhỏ gọn, đẹp, xung quanh có vườn hoa.

- Khu A2: dành cho cán bộ thương binh độc thân. Khu này tổ chức theo lối sống tập thể, nam nữ biệt lập.

- Khu B1: dành cho những người nghèo. Khu này xây dựng thành các tiểu gia đình, xung quanh có vườn cảnh.

- Khu B2: dành cho những người nghèo độc thân. Khu này tổ chức theo lối sống tập thể, được chia thành hai khu nam và nữ để sinh hoạt.

- Khu vực dành cho các vị tăng. Trong khu có nơi sinh hoạt chung và nơi dành riêng để tịnh tâm của tăng và ni.

- Khu khám bệnh điều trị bằng Đông - Tây y cho các thành viên toàn trung tâm. Ngoài việc chữa bệnh còn kiểm tra vệ sinh ăn uống, dành riêng một khu đất để trồng các loại cây thuốc.

- Khu tập thể dưỡng sinh. Được lót bằng đá granite phẳng, chia làm hai. Một có mái che rộng để tránh mưa, một không mái để tập y võ sinh, dưỡng sinh và thể dục.

- Khu vực làm việc cho ban điều hành toàn trung tâm gồm có: Văn phòng trưởng ban trung tâm, văn phòng phó ban trung tâm, phòng tổ chức hành chính, phòng họp ban điều hành.

- Khu nhà ở cho nhân viên trung tâm được xây cất để phục vụ gồm: Nhà ở trưởng ban, nhân viên y tế, nhân viên phục vụ bếp, nhân viên phục vụ khách.

- Khu nhà ở được chia như sau: Một khu ăn chay dành cho chư tăng, chư ni, cư sĩ đến khất thực. Một khu nhà ăn dành cho cha mẹ liệt sĩ, cán bộ hưu trí và thương binh. Một nhà ăn dành cho nhân viên toàn trung tâm.

- Khu vui chơi giải trí được xây dựng dựa theo hình thể thiên nhiên, cải tạo thành hồ cảnh, non bộ, các thắng tích lịch sử thu nhỏ, các khu vườn sinh học cho các thành viên trung tâm thực hiện, như khu hoa kiểng, phong lan, bonsai, non bộ, khu vực trồng các loại cây quý hiếm như nhân sâm, linh chi, v.v.. Một khu vườn ươm cây để trồng tạo cảnh đẹp toàn trung tâm.

- Khu nhà khách xây dựng gần trung tâm dùng để tiếp khách từ trung ương và các tỉnh thành, các vị tu sĩ Trung ương giáo hội, v.v.. về an dưỡng trong thời gian ngắn ngày. Khu này có phòng riêng cho tập thể và gia đình.

- Ngoài ra trung tâm còn có một bãi đậu xe du lịch 4 đến 15 chỗ ngồi, bãi đậu xe tải và xe khách cùng một nhà kho chứa nguyên liệu, chất đốt, dụng cụ và lương thực thực phẩm.

(15:29) - Tình nguyện điều hành toàn trung tâm là những Phật tử thuần thành, có nhiều uy tín và kinh nghiệm tổ chức từ thiện xã hội, được chính quyền chấp nhận.

- Thành phần ban điều hành gồm có một trưởng ban, một phó ban điều hành, một kế toán trưởng, một thủ quỹ, một thư ký.

- Giúp việc cho ban điều hành gồm có các phòng ban sau: Phòng tổ chức và hành chính quản trị, phòng y tế, phòng khoa học kỹ thuật, ban an sinh.

 1. Phương thức hoạt động

Trung tâm an dưỡng từ thiện Chơn Lạc là một chỗ tổ chức có tư cách pháp nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và huyện Long Đất, xã Phước Hải ra quyết định thành lập và cấp giấy phép hoạt động. Được hạch toán độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản ở các ngân hàng, được phép nhận các nguồn bảo trợ trong tinh thần từ thiện xã hội.

 1. Nguồn vốn

Nguồn vốn của trung tâm do các Phật tử cùng các nhà hảo tâm đóng góp.

 1. Điều kiện an dưỡng

Các cán bộ hưu trí, thương binh, cha mẹ liệt sĩ và những người nghèo được Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, huyện Long Đất, xã Phước Hải giới thiệu, những vị tu sĩ được Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội cấp tỉnh thành giới thiệu.

Thời gian an dưỡng: Trung tâm tổ chức an dưỡng theo hai dạng: Dạng ngắn ngày từ một tuần đến một tháng, từ một tháng đến ba tháng, từ ba tháng đến sáu tháng; dạng dài ngày từ sáu tháng đến một năm, từ một năm đến hai năm. Trường hợp đặc biệt sẽ được ban điều hành trung tâm xét và chấp thuận cho phép được an dưỡng lâu hơn.

 1. Các giai đoạn thực hiện

Giai đoạn một: Quy hoạch và phân khu chức năng các khu theo dây chuyền tổ chức và quản lý của trung tâm, xây dựng hệ thống cấp thoát nước, điện, xây dựng các nhà cho ban điều hành và nhân viên trung tâm, xây dựng các đường vận chuyển trong trung tâm, xây dựng khu nhà bếp, nhà ăn, nhà vệ sinh.

Giai đoạn hai: Xây dựng các khu an dưỡng, xây dựng khu vui chơi giải trí.

Giai đoạn ba: Xây dựng khu nhà khách, xây dựng khu vui chơi giải trí, trồng hoa cảnh toàn trung tâm.

 1. Kết luận

Chúng tôi là những người Phật tử được sống an ổn trong đất nước thanh bình và tạm đầy đủ, muốn thể hiện tinh thần đền ơn đáp nghĩa đối với những cha mẹ liệt sĩ, những người có công với Tổ quốc.

(18:08) Đó là phần cái dự thảo phương án của Thầy như vậy. Đó là cái mục đích để khi mà được thành hình thì cái điều kiện tiên quyết mà Thầy làm. Tức là sau những người mà đến ở đó an dưỡng thì được Thầy hướng dẫn cho họ trong những cái buổi thuyết giảng nói về đạo đức nhân quả.

Thầy không nói về thiền mà cũng không nói về Phật giáo như thế nào hết, nhưng mà nói về những cái ác, cái thiện để cho mọi người người ta biết, người ta thực hiện, người ta đem lại cái đời sống an lành và hạnh phúc cho mọi gia đình.

Sau một cái thời gian như từ nửa tháng cho đến một tháng ở trung tâm, khi họ về, thì chắc chắn là cái gia đình đó, được nghe những cái bài giảng về đạo đức nhân quả! Thì họ sẽ mang lại cái hạnh phúc cho toàn gia đình của họ. Và đối xử với xóm làng của họ rất là có những cái trật tự, cái an ninh. Làm cho mọi người đều vui với nhau.

Đó là cái ước vọng của Thầy là đem cái điều đó để đem lại cái hạnh phúc cho con người. Nhưng vì bây giờ tuổi già sức yếu rồi, không thể thực hiện được! Cho nên cái này Thầy chỉ ủy thác lại sau này cho các thầy còn tuổi trẻ, hãy cố gắng mà đem (dạy) cái đạo đức nhân quả.

Từ những cái tôn giáo nào nó cũng có cái đạo đức. Nhưng cái đạo đức của đạo Phật thì người ta làm như người ta không thấy cái đạo đức của đạo Phật. Vì vậy mà hầu hết có một số các thầy tu sĩ của Phật giáo cũng như các tổ, người ta luôn luôn đem cái đạo đức của Nho giáo mà dạy ở trong các chùa. 

Thầy có đọc cái bộ sách của các tổ viết đó là Thiền Lâm Bảo Huấn. Cái lời dạy đạo đức ở trong đó hầu hết là đạo nho chớ không phải là đạo Phật.

Vì vậy mà Thầy thấy, các vị Tổ này đều là những người tu sĩ của đạo Phật mà sao lại không thấy cái đạo đức của đạo Phật dạy con người? Mà lại lấy cái đạo đức của một cái tôn giáo khác viết thành một cái bộ sách như vậy? Để mà dạy những người tu sĩ của chúng ta phải hành theo cái đạo nho, hành cái đạo đức theo đạo nho! Cho nên Thầy lấy làm rất là ngạc nhiên.

(20:29) Không phải đạo Phật không có đạo đức. Có đạo đức chớ! Nhưng tại sao chúng ta không chịu khai triển nó ra? 

Vì hẳn hòi chúng ta đã thấy, cái lộ trình thứ nhất mà Đức Phật đã dạy cho cái người cư sĩ rất là tỉ mỉ, rất là rõ ràng. Và đạo Phật đã đứng ở trên cái nhân quả để mà xây dựng cái giáo pháp của mình. 

Do vì vậy thì chúng ta biết rõ ràng là cái đạo đức của đạo Phật là cái đạo đức nhân quả, cái đạo đức giải thoát thật sự. Vì mình có làm điều thiện thì mang đến cái phước báu cho mình rất rõ! Tại sao không triển khai? 

Nếu mà từ xưa đến giờ mà quý Hòa thượng, quý thầy mà hiểu được như thế này, triển khai ra thì bây giờ chúng ta có một cái đạo đức rất là tốt đẹp vô cùng. Và bây giờ dân tộc của chúng ta cũng thấm nhuần cái đạo đức đó rất là sâu.

Cho nên người ta chỉ thấm nhuần với những cái hành động nho nhỏ của cái đạo đức nhân quả này. 

Thầy xin nhắc lại, một đứa con nó bắt một con kiến hay con dế, rồi nó nắm nó quay để cho con dế chóng mặt đi, rồi thả xuống cho hai con dế cắn đi, hay hoặc là nó chơi một hơi nó ngắt chân ngắt cẳng con dế đi, thì người mẹ nói: “Con đừng có chơi như vậy, con chơi như vậy tội đọa địa ngục chết!”

 Thì người ta chỉ biết cái nhân quả có bấy nhiêu đó thôi à! Người ta hù dọa đứa nhỏ cho nó sợ, cho nó đừng có làm đau khổ con vật thôi. Chớ người ta không có triển khai ra được cái đạo đức nhân quả: Như thế nào là đem đến một cái quả khổ, như thế nào là đem đến cái sự an vui. 

Mà người ta chỉ biết là: “Con đừng có làm vậy đọa địa ngục, chơi như vậy là ác lắm!” Người ta chỉ biết nói như vậy thôi, chứ người ta chưa có biết giảng ra cái đạo đức của đạo Phật như thế nào.

Cho nên Thầy thấy rằng cái nhiệm vụ của người tu sĩ Phật giáo hiện giờ là chúng ta phải triển khai cái đạo đức nhân quả. Để dạy cho con người là cái trách nhiệm rất lớn cho chúng ta: Làm cho con người có đạo đức đó và làm cho cái xã hội được trật tự an ninh vì người ta đã hiểu được nhân quả.

3- LỜI DẶN DÒ SAU BA THÁNG AN CƯ KIẾT HẠ

3.1- TẬP HỢP VỚI NHAU ĐỂ CÙNG SỐNG PHẠM HẠNH

(22:32) Bây giờ thì chúng ta đã được nghe qua cái dự thảo phương án và được nghe qua sơ sơ về cái ích lợi khi mà cái đạo đức của đạo Phật. Tức là đạo đức nhân quả được đem ra giảng dạy cho mọi người thì đem lại ích lợi. Nhưng hôm nay là cái ngày - chúng ta cũng sẽ thấy rằng:

Ngày 12 tháng 7 năm Đinh Sửu nhằm ngày 14 tháng 8 năm 1997 dương lịch.

Sau ba tháng an cư kiết hạ, thầy trò chúng ta gặp nhau thường trao đổi những kinh nghiệm tu hành, và ngày ngày được nghe Thầy thuyết giảng, dựng lại các pháp môn của Đức Phật đã dạy cách đây 2540 năm. 

Hơn 20 thế kỷ, từ người xưa đến người nay đã nối tiếp nhau thắp ngọn đuốc của Phật pháp để cho nó sáng mãi mãi và trường tồn với con người trong thời gian. Nhưng ánh sáng Phật giáo này là một Phật giáo kiểu mới, không phải là Phật giáo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 

Giáo lý thật sự là giáo lý của Đức Thích Ca Mâu Ni, nhưng người sau họ đã biến giáo lý này thành những môn học, không còn là những môn tu. Cho nên họ lấy đó để cầu danh, cầu lợi, để đạt được cấp bằng của những giáo lý này, thay vì giáo lý của Phật để dạy người tu tập giải thoát khỏi cảnh trầm luân đau khổ của thế gian. 

(24:18) Thế mà con người không hiểu rõ lại chồng thêm một lớp danh lợi của Phật giáo lên trên cái lớp danh lợi của thế gian nữa. Phật giáo cũ…

Nghĩa là Phật giáo nguyên thủy.

thì bỏ xuống hết. 

Nghĩa là mọi cái thứ gì cũng đều buông xuống hết. 

Còn Phật giáo mới thì đã không buông xuống mà lại còn chồng thêm, lấy thêm cái giáo điều, cái giáo lý của Phật làm cái danh, cái lợi của mình.

Do vậy, sau những buổi thuyết giảng Thầy đã quá thẳng tay đập mạnh, làm cho các thầy ngồi nghe quá sợ hãi và khiếp đảm trước một lực lượng tu sĩ Phật giáo hiện giờ quá đông đảo và có thế lực. 

Còn riêng Thầy, với một tu sĩ tầm thường, thân hình thì ốm yếu, nhỏ nhoi chẳng có gì đáng kể, thế mà dám rống lên tiếng rống sư tử để dựng lại Phật giáo với một số đồ chúng nhỏ nhoi ít ỏi.

Không thế lực thì làm sao dựng lại nổi? Hay đây là một hy vọng hão huyền, một giấc mơ tốt lành, và giấc mơ ấy chẳng bao giờ thực hiện được? Tiếng rống sư tử này không khéo sẽ thành tiếng chó sủa ma trong đêm vắng!

Kính thưa quý thầy và quý Phật tử!

Tuổi đời của Thầy đã hơn một đời người rồi, chẳng còn bao lâu nữa thân tứ đại này sẽ trả lại cho đất, nước, gió, lửa. Chỉ vì thương các thầy tu hành chưa đến nơi đến chốn nên còn nấn ná một đôi ngày.

Hôm nay, trước giờ phút chia tay với các thầy cũng như các cư sĩ đã từng sống tu tập bên Thầy, nếu quý vị nào còn quyết theo con đường tu tập của đạo Phật thì tốt hơn hết, sau khi ở đây về thăm nhà, chùa, rồi lo giải quyết mọi việc, xả dứt hết những nhân quả của thế gian, những người thân thương và của cải tài sản, chọn lấy một nơi thích nghi rồi tập hợp nhau lại một địa điểm, sống đúng Phạm hạnh, sách tấn nhau để tu tập.

Còn quý thầy ở lẻ tẻ, Thầy tin rằng khó mà quý thầy tự giác nổi trong cuộc sống Phạm hạnh. Chỉ có sống với nhau rồi sách tấn cho nhau, nhờ giới hạnh nghiêm trì nó sẽ giúp quý thầy ly dục ly ác pháp. Nhờ sống bên nhau mới có sự sách tấn tu hành. 

(27:18) Còn nếu sống một mình, không có ai khích lệ, rồi quý thầy sẽ dễ dãi với mình. Thiếu tinh tấn, rồi phạm phải những giới hạnh thì quý thầy sẽ không sống đúng ly dục ly ác pháp nữa. Đời sống giới luật, đời sống của đạo sẽ không còn nghiêm túc khi quý thầy ở riêng một mình. 

Nếu mà sống không được nghiêm túc thì sự tu hành của quý thầy ngàn đời khó mà ly dục ly ác pháp được. Mục đích của đạo Phật là phải có một cuộc sống ly dục ly ác pháp thì mục đích đó mới đạt được. Đời sống không đúng thì mục đích của đạo Phật không thành tựu được.

Điều này đã chứng minh cho quý thầy thấy rõ: Lớp lớp tu sĩ Phật giáo hằng bao thế kỷ nay tu hành chẳng đến đâu là vì sống không đúng giới hạnh. Đời sống không ly dục ly ác pháp được nên cuộc sống tu hành của họ rất là phí uổng. 

Họ bỏ cha mẹ, vợ con, tài sản, của cải để vào chùa tu hành mong tìm sự giải thoát sanh tử luân hồi, nào ngờ lại đi lượm mót những thứ dục lạc thế gian của người khác đang bỏ ra. Đời sống tu sĩ hiện giờ đi ngược lại đời sống của Đức Phật và các Thánh Tăng ngày xưa.

Kính thưa quý thầy và quý Phật tử!

Nhìn thấy gương hạnh xấu xa, sống không đúng đời sống tu hành của đạo Phật thì quý vị nên tránh xa, phải từ bỏ. Do thế quý vị hãy tìm cách sống chung nhau một nơi nào thích nghi để lập hạnh sống đúng đời sống của Phật và chư hiền Thánh Tăng. 

Chỉ có sống gần gũi bên nhau để thực hiện những lời dạy của Thầy, của Phật thì mới mong quý thầy tu hành đến nơi đến chốn. Còn sống riêng rẽ, ai lo cất thất nấy ở, chắc chắn khó mà sống đúng Phạm hạnh được. Nếu quý thầy sống riêng rẽ, quý thầy sẽ bị ma dục lạc cám dỗ và đưa quý thầy xuống địa ngục, chẳng biết ngày nào ra khỏi.

Nếu những địa điểm ở đây đông, không tiện thì quý thầy chia ra làm nhiều địa điểm, ít nhất cũng phải từ 2 đến 3 người.

Nghĩa là đông 10 người, 20 người thì không tốt, nhưng quý thầy có thể ở 2 người, 3 người thì có thể sẽ yên ổn được, đừng có nên tập trung đông người.

Lấy trung bình 3 người cho đến 5 người tu hành chung nhau là tốt nhất và dễ tu nhất. Đông quá không ai điều khiển thì cũng khó tu, mà sống một người thì không tự giác nổi. 

(30:33) Cho nên quý thầy phải sáng suốt chọn bạn đồng tu, phải hợp nhau mới tu được, không hợp thì khó tu hành lắm, không đơn giản.

Chúng ta thấy một mình mình thì ở, cất một cái thất ở riêng thì mình thấy nó an lắm, nhưng mà rồi cái ngủ, cái ăn nó dễ cám dỗ chúng ta lắm. 

Nếu mà chúng ta thắng được thì một mình chúng ta tu rất tốt. Sợ chúng ta thắng không được, rồi cái độc cư nó buồn, nó khổ, nó cô đơn, nó tuôn tràn ra. Mà chúng ta sống một mình nó dễ lắm! Bởi vì cái hoàn cảnh và cái đối tượng nó dễ đến với chúng ta lắm. 

Ở trong thất mình yên như vậy, mắc mớ gì ở ngoài gõ cửa chúng ta, kêu chúng ta thế này thế khác? Rồi hô cái này hô cái kia đủ thứ làm động tâm chúng ta? Rồi chúng ta bắt buộc phải ra nói chuyện hay hoặc là tiếp đón! Do đó làm chúng ta mất cái hạnh độc cư. Và mất cái hạnh độc cư nó làm tâm chúng ta bị phân tán ra. Nó khó mà thống nhất lại được!

Do cái chỗ đó rất khó. Vì vậy mà một mình nếu mà chúng ta sống được. Ăn, ngủ và độc cư mà chúng ta chiến thắng được, thì chúng ta sẽ tu hành tốt lắm. Mà nếu một mình mà chúng ta sống không được, thì ít ra cũng phải tìm hai người mà sống chung nhau.

Nhưng đã có hai người thì quý thầy khó rồi đó, nó không đơn giản. Hai người là có hai tư tưởng, mà hai tư tưởng nếu mà nhắm được vào một cái mục đích tu hành như ba vị tôn giả: Ngài A Na Luật Tôn giả, Ngài Kim Tôn giả và Ngài A Nan Đà Tôn giả. Ba người này sống suốt ba năm với nhau trong một cái nhà mà không hề có một tiếng nói, đó là một cái điều khó.

Còn chúng ta có sống được không? Mà ba người này họ sống, họ tùy ở cái tâm của người khác. Họ sống cho cái người khác, không sống cho mình, cho nên họ sống yên lặng. 

Còn đối với chúng ta bây giờ chưa có gì đâu. Ai cũng có cái tâm riêng hết. Thấy cái người đó mà sống coi bộ tu hơn mình là đã thấy ghét rồi. Hơi có cái gì mà hay hơn mình đã là không ưa rồi. Cái tâm bỉ thử của chúng ta nó còn nhiều lắm. 

Cho nên khi hai người, mới đầu thì nó còn hợp nhưng mà thời gian sau nó không hợp đâu. Nó không hợp đâu rồi nó sanh ra những cái chuyện lặt vặt. Nó làm cho phiền toái mà tâm nó bất an. Cho nên rất là khó.

Thầy nói hai người thôi, chớ còn nói ba, bốn người thì còn nhiều nữa. Ba, bốn người nữa rồi nó kết hợp, nó không ưa cái người đó thì nó kết hợp người này người kia, rồi nó nói nó đặt thêm những cái này. ó không hiểu nó đặt thêm những cái kia, nó làm cho cái sự tu hành của chúng ta nó đi dần dần đến cái chỗ thành một cái đám ma quái chớ còn không phải là cái người tu nữa. Cho nên nó khó là khó như vậy.

(33:17) Mà chúng ta kết hợp được, chọn được những người bạn đồng tu có một cái tâm hòa hợp, không có cái bản ngã thì nó dễ lắm. Chớ còn có cái bản ngã một chút xíu ở trong đó là thấy cái sự đồng tu với nhau là rất khó. Cái thời gian một tháng, hai tháng nó chưa nói gì đâu, ở lâu rồi mới biết cái điều đó, khó lắm.

Cho nên chúng ta chọn được, mà quyết tâm tu là ta sống một mình là tốt nhất. Nhưng mà sống một mình thì phải giữ gìn, phải cảnh giác, phải có nghị lực chiến thắng được cái ăn, cái ngủ và cái độc cư của mình. Đó là những cái bí quyết mà thành công ở trong con đường tu của đạo Phật đó.

Mà nếu chúng ta không nắm được cái này thì ít hôm chúng ta phá hạnh chúng ta hết. Và phá từ cái hạnh ăn cho đến hạnh ngủ, rồi cho đến hạnh độc cư thì kể như cuộc đời chúng ta chỉ tu hình thức chơi chứ không tới đâu nữa hết.

Thầy xin nhắc lại quý thầy bởi vì các thầy sẽ sắp sửa rời khỏi Thầy rồi. Hôm nay còn Thầy, Thầy nhắc tới nhắc lui thế mà quý thầy còn không nghe thay, huống hồ là không có Thầy thì nó quá tự do rồi. Mà nó quá tự do rồi thì ba cái hạnh ăn, ngủ, độc cư này làm sao mà quý thầy giữ gìn nổi!

Có Thầy đây thì quý thầy nhìn coi bao nhiêu người mà giữ được độc cư, còn bao nhiêu người mà sống lộn xộn, nay chạy thất này mai chạy thất kia? Các thầy cứ xét coi có không. 

Rồi từ cái chỗ đó quý thầy thấy nó có sự xung chướng với nhau, có sự bất toại nguyện nhau trong lòng, nó rõ ràng. Rồi tranh chấp nhau, rồi phiền não nhau, ông này phiền não ông kia, có không? Các thầy cứ xét lại quý thầy, quý thầy thấy rất rõ.

Cho nên những lời Thầy nói là vàng là ngọc đó, là những cái gương rất là sáng, biết trước những cái sự kiện đó.

Đến đây Thầy đã cho nghe cái thanh qui Thầy, những cái giới nòng cốt của nó là gì, các thầy thấy rõ chớ gì? Đã hiểu, đã nghe rõ cái giới nòng cốt là gì: Là ăn, là ngủ, là độc cư, rồi nhẫn nhục, rồi tùy thuận, rồi bằng lòng, mà bây giờ quý thầy có thấy mình bằng lòng được ai không, hay hoặc là mình xung chướng với mọi người rồi mình phiền não!

Mà Thầy nghĩ rằng ba cái thứ vật chất nó có ra gì đâu mà để cái tâm của mình nó quá đau khổ. Cho nên quý thầy thấy chưa. Đó là những cái phạm phải cái kỷ luật mà làm cho tâm quý thầy nó rất là đau khổ, nó không ly dục ly ác pháp. 

Cho đến bây giờ quý thầy nghe Thầy nhắc lại rồi suy ngẫm lại tâm của mình có khổ không? Tại không nghe lời Thầy mà khổ! Còn những người độc cư người ta như thạch bàn, người ta không thấy chuyện gì xảy ra trong tâm hồn người ta hết, người ta rất là an ổn. Đó quý thầy thấy chưa?

Cho nên ở đây những cái sự mà Thầy nói ra để cảnh giác. Lấy những cái thanh qui mà Thầy đã thu lại ở trong băng, mở ra nghe cái lời của Thầy là những cái lời nhắc, những cái điều kiện cần thiết cho bước đường tu hành của quý vị.

(36:10) Lấy trung bình là 3 người đến 5 người tu hành chung nhau là tốt nhất và dễ tu nhất. Đông quá không ai điều khiển thì cũng khó tu, mà sống một người thì không tự giác nổi. Cho nên quý thầy phải sáng suốt chọn bạn đồng tu, phải hợp với nhau mới tu được, không hợp thì khó tu lắm.

Chúng ta đừng có tưởng tượng rằng nó dễ đâu, mà 2 người là đã cũng thấy khó rồi đó, chớ không phải dễ đâu. Thầy nói cho đến 3 người đến 5 người là còn khó hơn đó, chớ đừng nói 10 người, 20 người, rất khó lắm.

Từ 2 người trở lên phải có thanh quy…

Nghĩa là 2 người sống là phải đặt cái thanh quy, bắt buộc thanh quy đó chúng ta phải áp dụng.

…và hằng tháng chúng ta họp lại ngồi đọc thanh quy.

Để coi chúng ta có sai phạm chỗ nào ở trong thanh quy không? Thì như vậy có thể là mới giữ được cái hòa hợp cho 2 người tu hành. Tức là 5 người, 10 người thì cũng phải có thanh quy rồi, 2 người còn có huống hồ là 10 người.

Nếu không có thanh quy thì ai cũng cho mình là người hiểu, người biết đúng, còn tất cả là sai, là không đúng!

Đó, nó sẽ bất hòa là ngay ở chỗ đó đó.

Dù bất cứ ở đâu, theo Thầy nghĩ, các thầy nên lấy thanh quy của Tu viện mà áp dụng cho địa điểm của mình, thì chắc chắn quý thầy sẽ ly dục ly ác pháp trọn vẹn, và ngày ngày tu hành càng tiến bộ tốt hơn.

Điều cấm kỵ nhất tu hành theo đạo Phật là cất am thất riêng rẽ tu hành một mình.

Nghĩa là mình cất riêng rẽ ra rồi tự làm lấy sống đó, tự nấu nướng đó. Cái điều đó là điều nguy hiểm nhất! Rồi đây cuộc sống của mình nó trở thành ra là làm để sống. Cứ hết cái giờ ngồi thiền ra thì tính phải lo nấu ăn cái này cái kia nọ. 

Bữa nay có ba cái đậu nè, nấu chè đồ ăn đi! Bữa nay có Phật tử đến cho sữa, đường nè, mình pha thêm sữa, đường này đặng mà ăn đi! Hay hoặc là làm bánh bèo, bánh da lợn gì đây cho nó thơm ngon. Rồi ngồi đó cứ phục vụ cho cái ăn ở trong thất đó. 

Thì cái người mà cất thất riêng, ở riêng mà nấu ăn nấu nướng riêng, Thầy thấy ra như là một cái gia đình của họ thôi. Rồi họ trồng cây trồng trái, cuối cùng thì khách khứa, bạn hàng đến mua cây mua trái cây đồ đó thì như coi như là họ ngồi đó họ mở cái chợ buôn bán ở đó rồi. 

Cái thất của họ tu bây giờ nó trở thành cái chợ buôn bán trái cây. Bởi vì trồng số đu đủ rồi họ tới họ lui họ mua đó, thành ra nó trở thành cái tiệm bán trái cây mất rồi, cái gian hàng bán trái cây. Cho nên cuối cùng thì tu không có được đâu.

Điều tu hành tốt nhất là có bậc minh sư hướng dẫn.

Nghĩa là mình tu hành bất kỳ ở đâu mà có một vị thầy đã tu tập xong, mình nương vào cái vị thầy đó mình tu hành, đó là tốt nhất.

Điều tu hành tạm được là phải có bạn đồng tu, đồng pháp, đồng mục đích tu.

(39:02) Nghĩa là những người bạn đó đều đồng nhau, chớ ông ta cũng đồng tu với mình mà ông ta tu pháp khác, mình tu Giới - Định - Tuệ còn ông này ổng lại tu Thiền Đông Độ, một ông thì ăn ba bữa còn mình ăn một bữa. Hai ông này ngồi ăn khác xa nhau, hai con mắt ngó liếc háy háy huýt huýt nhau đó coi chừng, thì cái chuyện đó nó khó quá đi. 

Cho nên tu thì phải đồng tu một pháp, đồng với cái mục đích tu với nhau thì nó dễ. Còn cái ông thì chuyên môn niệm Phật rầm rộ, còn cái ông thì ngồi thiền gục tới gục lui, hai cái ông này nó cũng không hợp nhau: “Ông sao mà niệm Phật làm tui ngồi thiền không được!” Do đó cuối cũng thì cãi lẫy với nhau không. 

Cho nên tất cả những cái này đều là những cái có thể là nó không có đồng pháp cho nên nó khó tu lắm. Vì vậy mà chọn bạn phải chọn cái người mà có thể đồng pháp, đồng mục đích mới tu được.

Điều tu hành xấu nhất là sống chung với ác hữu tri thức.

Nghĩa là mình chọn sai những cái người bạn xấu thì mình tu không bao giờ tới đâu hết, đó là những ác hữu tri thức. Họ sẽ nay kiếm chuyện này, mai kiếm chuyện khác, rồi ganh rồi tị rồi đủ cách hết. Mình tránh xa cái loại này ra thì mình tu hành mới yên, chớ còn mình ở gần thì không có được.

Về phần đời sống ăn, uống, ngủ nghỉ, các thầy phải tập dần cho đến khi khắc phục được nó trọn vẹn, sống đời sống xuất thế thì mới xa gia đình, sống không nhà cửa mới được.

Nghĩa là bây giờ các thầy mà về đây, thí dụ như có nhiều vị cư sĩ về đây, thì từ lâu tới giờ mình đâu có xa nhà? Bây giờ mình xa nhà, rồi bắt đầu tuy rằng sống như vậy chớ mình cũng nhớ nhà nhớ cửa, cũng lo cũng lắng cái này kia! Thì bắt đầu mình biết cái tâm của mình nó chưa có được thuần hóa được ở trong cái đời sống xuất gia. 

Vì vậy mình về mình sống, mình tập luyện dần dần từ cái ăn cái ngủ của mình cho đến cái độc cư sống riêng rẽ, để cho mình khắc phục được cái tình cảm của mình cho nó dứt lần đi. 

Chớ còn bây giờ ngồi đây mà cứ nhớ nhà nhớ cửa, nhớ cha nhớ mẹ, nhớ con nhớ cái, nhớ công ăn việc làm thì đi tu nó uổng lắm! Nó không có ích lợi gì đâu.

Đừng dễ vui với ăn uống, ngủ nghỉ mà hãy cảnh giác, đừng sống theo phàm tình.

Mình đừng có dễ dãi với mình mà mình phải khắc phục nó từ cái ăn, cái ngủ của mình. Thấy nó không đúng giờ là mình không có cho nó ngủ mà phải cho nó ngủ có giờ có giấc đàng hoàng. 

Cái ăn cũng vậy, đừng có ăn uống lặt vặt. Nó muốn thì không cho, giờ ăn là ăn, mà giờ không ăn thì không ăn. Đừng có thấy cái ngon mà thích ăn nhiều, cũng đừng có thấy cái dở mà ăn ít, mà phải sống cho nó đúng cái mực chớ đừng có lúc vầy lúc khác. Dở thì mình cũng ăn no, mà ngon thì cũng ăn no, chứ không ăn ráng.

Các thầy trở về sống hòa mình với mọi người, hãy nhớ câu: “Không làm khổ mình, khổ người.”

Thầy nhắc quý thầy, bây giờ ở đây với thầy, mà quý thầy trái lại còn không nghe lời Thầy mà sống độc cư, cho nên nhiều khi tự đã làm khổ mình mà khổ bạn của mình rồi. Phải chi quý thầy nghe Thầy mà sống độc cư thì không làm khổ ai hết. 

Bây giờ quý thầy đã về với cuộc sống chung đụng với mọi người, sẽ có sự tiếp duyên với nhau, cố gắng nhớ câu: Không làm khổ mình cũng không làm khổ người.

Phải biết và sáng suốt nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng trước mọi hoàn cảnh, trước mọi ý muốn của người khác. Phải biết nhẫn nhục trước những sự khó nhẫn nhục.

Đó là những lời nhắc nhở của Thầy khi quý thầy sắp sửa rời khỏi Thầy. 

Không còn Thầy ở bên che chở nữa thì quý thầy phải sáng suốt mà nhận định cứu lấy mình. Để cho lúc nào tâm của mình không có đau khổ, thoát ra khỏi sự đau khổ của cái thế gian thường tình. Mọi người, mọi cảnh, mọi đối tượng luôn luôn đem lại sự an vui cho mình, cho người khác thì quý thầy mới xứng đáng là đệ tử của Phật.

3.2- QUÀ KỈ NIỆM CỦA THẦY LÀ MỘT CHIẾC BÁT ĐẤT ĐỂ THỌ THỰC

(42:52) Thầy cho mọi người một cái bát đất đem về mà tập thọ thực ở trong bát đó. Mỗi lần ăn cơm thấy bát là thấy Thầy. 

Thấy bát là nhớ đến ngày một bữa nuôi thân. Thấy bát là nhớ đến tri túc, thiểu dục. Thấy bát là nhớ đến đời sống xuất gia. Thấy bát là nhớ, là cảnh giác đời sống thế gian vô thường, khổ não, vui ít buồn nhiều. 

Thấy bát là nhớ lại lời dặn bảo của Thầy, nhìn chiếc bát là thấy gương hạnh sống của Thầy. Thấy bát là nhớ lời Thầy dạy bảo: “Được thân người là khó, được Phật pháp còn khó hơn”. Thấy bát là nhớ lời Thầy khuyên răn: “Các pháp thế gian là pháp vô thường. Vô thường thường khổ, chỉ có tịch diệt, diệt rồi là vui”. 

Thấy bát là nhớ lời Phật dạy: “Hãy tự thắp đuốc lên mà đi!” Thấy bát lại nhớ lời Phật dạy: “Lấy giới luật ta làm thầy, đừng lấy ai làm thầy!” 

Thấy bát lại nhớ đến những ngày sống dưới mái chùa xưa tre lá, bao kỉ niệm không quên.

Đó là các thầy thấy được cái bát thì các thầy lại nhớ đến những cái ngôi chùa, cái Tu viện Chơn Như này, cái chùa Chơn Như này mà ba tháng hạ rồi các thầy đã sống với nó. Từng bao nhiêu kỉ niệm tới lui, làm sao cho quý thầy quên được! Thấy cái bát là đã nhớ cái nơi mình sống trong ba tháng mà thôi.

3.3- GIỚI LUẬT LÀ BẬC THẦY VĨ ĐẠI CỦA ĐỜI SỐNG TU HÀNH

(44:33) Sau khi rời khỏi nơi đây, giới luật là vị thần hộ mệnh và che chở bảo hộ cho quý vị. Bằng ngược lại, quý vị phá giới tức là quý vị phá Phật pháp, quý vị sẽ chịu lấy tội lỗi đó là đời đời kiếp kiếp quý vị thọ lấy tai ương và đọa địa ngục. 

Giới luật giúp cho quý vị thoát khỏi sanh tử luân hồi, giới luật là mẹ đẻ ra chư Phật. Quý vị nhớ kĩ: Rời khỏi nơi đây, giới luật là vị thầy thân cận bên quý thầy. Giới luật chẳng bao giờ xa quý thầy, chỉ có quý thầy xa giới luật mà thôi.

Thiền của đạo Phật được xây dựng trên nền tảng giới luật, ly dục ly ác pháp. Giới luật mất là quý thầy trở thành phàm phu, giới luật còn sống với quý vị, quý vị là thánh nhân. Thánh nhân chạy theo dục lạc là phàm phu, phàm phu sống đúng giới luật là thánh nhân. Này quý thầy! Thánh, phàm chỉ có giới luật và không có giới luật mà thôi.

Ở đây Thầy khuyên quý thầy: Khi rời khỏi nơi đây, quý thầy hãy giữ gìn giới luật, nhất là giới ăn ngày một bữa, ngủ ít, sống độc cư thầm lặng, biết nhẫn nhục, biết tùy thuận, biết bằng lòng thì quý vị tu thiền định sẽ không rơi vào thiền tà ngoại đạo.

(46:10) Vì tuổi già sức yếu, Thầy cũng chẳng còn sống bao lâu nữa. Các pháp thế gian là pháp vô thường, vì vô thường nên không lưu giữ nó làm gì. Thầy phải xả bỏ nó để về với cõi vĩnh hằng, không còn tái sanh lại nữa. Kéo dài thêm thân và tuổi thọ là kéo dài thêm sự đau khổ, và cũng là kéo dài thêm nhân quả, đã đến lúc cần đi ta phải đi, giữ lại làm gì!

Thầy ra đi Thầy biết chỗ Thầy đi. Các thầy hiện giờ có ra đi, các thầy chưa biết chỗ quý thầy đi thì quý thầy phải ráng tu hành. Còn Thầy quý vị dựa vào Thầy tu hành, mất Thầy quý vị hãy dựa vào giới luật mà tu hành. 

Giới luật là chỗ nương tựa vững chắc, không bao giờ ra đi, còn nương tựa vào Thầy có ngày Thầy sẽ mất. Thầy mất, quý thầy mất chỗ nương tựa, quý vị bị hổng chân. Không có Thầy, quý vị theo giới luật mà tu tập, quý vị sẽ đi đến nơi đến chốn. Nghĩ thế, Thầy sẽ ẩn bóng rồi sẽ ra đi vĩnh viễn khi thấy các thầy đã giữ gìn giới luật nghiêm túc, tu hành đến nơi đến chốn.

Một lần nữa, Thầy xin nhắc lại quý thầy: Giới luật là một bậc thầy vĩ đại trong đời sống tu hành của quý vị. Quý vị nhớ ghi khắc mãi đừng quên.

Bây giờ thầy trò chúng ta chia tay nhau ở đây là vừa rồi. Chúng ta đừng bịn rịn, đừng buồn rầu, có duyên thì hợp, hết duyên thì xa. Các thầy hãy vui lên, hãy nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả, duyên tan hợp đừng buồn các thầy ạ. 

Thầy sẽ gặp các thầy mãi mãi và chờ đợi các thầy nơi đó. Các thầy hãy ráng tu hành, ngày đó không còn xa! Nó sẽ đến với các thầy nay mai. Phải ráng xả tâm thế gian, xả lòng thương ghét, giận hờn, phiền toái, và phải xả hết cả của cải, tài sản, vật chất thì các thầy sẽ được gần bên Thầy mãi mãi! Và thầy trò chúng ta sẽ không xa nhau nữa.

Các thầy hãy tìm một chỗ nào yên tịnh, yên ổn để tu hành, giữ gìn giới luật nghiêm túc. Thỉnh thoảng Thầy có dịp về sẽ thăm lại các thầy. Các thầy tin tưởng một ngày nào đó Thầy sẽ về thăm lại các thầy. Dù các thầy ở bất cứ nơi đâu Thầy cũng về thăm được. 

Cuối cùng Thầy chúc các thầy vui khỏe trên đường tu tập và hằng ngày tiến bộ rõ ràng, thu ngắn đoạn đường tu tập để sớm làm chủ sanh tử, chấm dứt luân hồi.

Chào tạm biệt các thầy!

4- SỰ TU TẬP ĐỊNH VÔ LẬU QUÁN VÔ THƯỜNG CỦA CÔ HUỆ ÂN

(49:23) Giờ chúng ta tiếp tục cái buổi học. Thầy có đọc cái tập nhật ký thời khóa tu tập của Huệ Ân, con trình bày cái vấn đề tu Định Vô Lậu thì Thầy thấy cái trình bày của con rất đúng. 

Về cái pháp quán như vậy, quán xét từ cái thay đổi của cái thân vô thường của mình, Thầy thấy quán như vậy là rất hay. Và hằng ngày con thường đặt cái niệm và cứ quán xét như vậy thì cái lý vô thường của cái thân nó sẽ thấm nhuần. Và từng đó thì cái tâm con nó sẽ xả đi tất cả các cái lậu hoặc. Cho nên nó đạt được cái chỗ ly dục ly ác pháp. Để rồi cái tâm nó thanh thản, nó sẽ nhập được cái Sơ Thiền. 

Và từ đó về sau thì thường hướng tâm như vậy, quán như vậy, rồi dùng cái pháp hướng, pháp hướng nó có hiệu quả, thì sau đó tới Bốn Thiền thì con sẽ dùng cái pháp hướng để biểu nó tịnh chỉ. Như hiện giờ mà con đã thấy có cái hiệu quả của cái pháp hướng, như cái nhức đầu, con bảo nó đừng nhức đầu là thấy nó không có nhức nữa. 

Thì lúc bây giờ con chỉ cần… Con không biết là Tầm Tứ như thế nào nhưng mà con bảo, tâm mình muốn nhập Nhị Thiền thì con bảo: “Tầm Tứ phải diệt đi, ngưng đi, đừng có hoạt động nữa” thì lúc bấy giờ con sẽ thấy tuần tự cái hơi thở nó chậm nhẹ như thế nào đó. Nó sẽ rơi vào một cái trạng thái của định, thì lúc bấy giờ đó là con đã nhập Nhị Thiền. 

Còn nếu mà con bảo: “Các cái trạng thái tưởng phải ly ra hết để mà tịnh chỉ, ly cái hỷ, bắt đầu nhập Tam Thiền” thì bắt đầu con thấy nó vào Tam Thiền, tự nhiên cái tâm nó sẽ vào. 

Và đồng thời con ra lệnh: “Các hành ngưng, hơi thở ngưng” thì lúc bấy giờ nó ngưng, đó là con nhập Tứ Thiền. Và đồng thời con nói: “Cái thân này hoàn toàn bỏ đi” thì tức là nó sẽ hoại diệt cái thân, đó tức là con làm chủ được cái chết. 

Đó là những cái điều kiện mà con tu cái Định Vô Lậu con cứ đặt cái niệm con quán như con đã viết ở trong cái cuốn tập nhật ký thời khóa đó. Con nỗ lực tu như vậy thì cái thời gian nó không lâu đâu con sẽ làm chủ được cái sống chết của con.

Và cái vô lậu nó có cái hiệu quả là nó sẽ không còn cái lậu hoặc nữa thì cái nhân sanh tử luân hồi nó cũng hết đó. Tu cái Định Vô Lậu nó như vậy, cái nhân sanh tử nó hết thì con sẽ chết đi mà không có tái sanh luân hồi nữa.

Tu nó đơn giản lắm, nó không có nhiều đâu. Mà con đặt đúng cái niệm như vậy rồi con quán xét như vậy, lần lượt con sẽ thấy rất rõ và rất rõ, và đến cuối cùng thì chứng được cái lý vô thường. Và con sẽ hết lậu hoặc. Đó là cái phần về con.

5- TÙY NHÂN DUYÊN MÀ THỰC HIỆN CON ĐƯỜNG TU HÀNH

(52:09) Và đây là tiếp tục cái phần của cô Phượng:

Kính bạch Thầy! 

Con có duyên lành và phước báu nhiều đời, nên con mới được gặp Thầy và cô Út cưu mang, dạy con pháp tu của Thầy. Nhưng vì nghiệp của con nặng quá nên con bị bệnh tim mạch nặng, con phải tạm về nhà. 

Do trong cái vấn đề đó thì con nhớ kĩ về cái Định Vô Lậu. Cô Phượng! Con nhớ kĩ là con phải đặt cái niệm thân của con, con mới quán xét, tức là suy tư, có cái sự tư duy ở trong cái sự vô thường của cái thân con hiện giờ. Rồi tất cả những cái thọ, cái bệnh đau của con, con cũng quán xét như thế nào để con thấu rõ được cái vô thường đó.

Thì càng ngày… cứ mỗi ngày con tu một lần, hai lần, hay ba lần, hay bốn lần đó, mỗi ngày nó năm, ba lần, bốn lần đó thì nhiều ngày nó sẽ thấm nhuần và nó chứng được cái lý vô thường, cái lý khổ, không, vô ngã của nó rất là rõ ràng và cụ thể. 

Và từng đó con cũng sẽ thấy thanh thản trước khi mà cái thân này nó sẽ hủy hoại. Tức là nó hoại diệt, nó không còn nữa, mà con vẫn thấy không còn bận tâm, lo lắng nữa. 

Trước nhất là con sẽ thấy cái tâm nó bất động ở trong các cái đối tượng. Người ta nói nặng nói nhẹ hoặc làm cho con có cái cái thân của con phiền não. Hay hoặc cái sự đau nhức ở trong thân con, mà con thấy cái tâm nó thản nhiên, nó không còn bận tâm nữa, thì tức là mình biết là cái tâm vô lậu. Nó cụ thể và nó rõ ràng, thấy cái tâm của mình nó bất động là mình biết nó bất động hẳn hoi, đàng hoàng. 

Còn về cái phần mà con tìm cái nơi yên tịnh để tu thì ở đây nó tùy theo cái nhân duyên. Nó có nhân duyên thì mình mới tu được mà nó không nhân duyên thì nó không tu được. 

Sự thật ra thì Thầy đã ẩn bóng rồi thì Thầy đã giao lại cái phần này cho cô Út tất cả! Cho nên Thầy tùy theo cô Út. Các con thấy rằng cái sự điều hành của cô Út quá vất vả, Thầy cũng không có cái ý gì ở trong vấn đề này được. 

(54:15) Do vì vậy đó thì con thấy rằng trong cái vấn đề tìm một cái nơi yên tịnh thì tu nó mới tốt, chớ không thể nào sống trong một cái gia đình nhỏ, rất nhỏ mà 8, 9 người ở mà tu hành rất là khó. Đó là cái duyên con không có đủ. 

Vì vậy nên tìm cái nơi nào cho nó yên tịnh rồi thường đặt cái niệm tu cái Định Vô Lậu, thì may ra mới quét sạch trong những cái thân bệnh tật của con. Đó là những cái pháp mà con đặt để mà con tu, để mà con giải quyết các lậu hoặc, mà con đã thọ lấy cái nghiệp thân con quá nặng trong hiện giờ. 

Nếu mà có được cái nơi yên tịnh tốt mà nỗ lực tu hành thì trong 5 tháng hay hoặc là 6 tháng mà chứng được cái lý vô thường của cái thân rồi, thì đương nhiên là con thấy cái tâm hồn của con thanh thản vô cùng! Không còn sợ hãi trước cái thọ, trước cái bệnh tật của con. Nó lên máu hoặc là nó như thế nào con cũng chẳng ngại. Tất cả những cái điều đó làm cho tâm con rất an ổn. 

Cho nên ở đây theo Thầy thiết nghĩ thì đó là cái duyên mà thôi. Tùy theo cái nhân duyên mà mình thực hiện trên con đường tu hành, mà thiếu duyên thì chắc chắn là rất khó chớ không phải dễ. Mình muốn tu mà không có duyên thì chắc cũng không tu được. 

Cũng như bây giờ các con muốn gần Thầy, nhưng cái giờ phút mà Thầy đã ẩn bóng, thay vì Thầy sẽ nhập diệt, chớ Thầy cũng không muốn sống thêm một ngày nào cho nó quá cực khổ. Do vì vậy, nhưng vì có một vài người tu hành, đệ tử của Thầy chưa tới nơi. Họ chưa đủ khả năng mà có thể thay thế Thầy mà lãnh đạo, để thắp lại cái ngọn đuốc của Phật pháp. 

Cái giáo án của Thầy tuy ra đời, biết nói lên cái đúng cái sai của đạo Phật để cho người ta tỉnh táo, biết được cái đường lối nào tu được mà đường lối nào tu không được. Nhưng không có cái kinh nghiệm của một con người thực thì khi nhắm đến cái đường hướng này, nhiều khi chúng ta rất là mờ mịt, cũng khó lắm chớ không phải dễ. 

Cho nên dù sao đi nữa Thầy ẩn bóng có nghĩa là Thầy luôn luôn chăm sóc cho những người đệ tử của Thầy. Họ đang còn một vài bước nữa mà họ sẽ hoàn tất được con đường tu hành của họ. Do vì vậy mà tiếp đến khi mà họ đã làm xong thì Thầy mới ra đi vĩnh viễn. 

Chớ còn bây giờ mà bỏ như vậy thì Phật pháp nó cũng mai một. Công lao của Thầy dựng lại mà rốt cuộc rồi không có người có kinh nghiệm để cho mấy con thừa kế thì quá là uổng. 

Do vì vậy mà Thầy còn nấn ná lại đây trong một vài năm để giúp cho các con tu hành thêm được một cái bước khá sâu hơn. Và có thể dạy người, đưa người khác đi đến cái chỗ an ổn nhất và làm chủ cái sống chết được thì đó là Thầy mới hết bổn phận.

(57:12) Mặc dù Thầy biết rằng cơ thể của mình mỗi ngày là một suy yếu, vì nó là cái thân vô thường, nó là tứ đại thì không thể nào mà giữ nó được. Nếu mà giữ được thì Thầy sống cũng như chết. 

Nghĩa là Thầy muốn giữ nó bây giờ sống bao lâu đi nữa, thì ít ra Thầy cũng phải có cái thời gian phải ngồi thiền nhập định, phải có thời gian dài. Chẳng hạn bây giờ Thầy tiếp các con trong một tuần lễ thì ít ra Thầy cũng phải nhập định ở trong một tuần. 

Còn đằng này ngày nào mà Thầy cũng nói, cũng thuyết giảng rồi cũng tiếp xúc với các con thế này thì cái thân của Thầy càng ngày nó lại hoại diệt mau hơn, nhanh hơn. Thầy phải hao tốn cái lực lượng nhiều hơn, cho nên cái thân của Thầy nó mòn, nó tàn tạ mau hơn. 

Còn Thầy ngồi làm thinh từ ngày này sang ngày khác thì nó không có mòn. Cũng như một cái vật, một cái máy mà nó không có chạy, nó nằm yên thì cái máy đó nó không mòn. Còn cái máy gì mà nó chạy thôi suốt ngày suốt đêm, nó chạy hoài thì thử hỏi nó phải mau mòn chớ?

Các con thấy như ban ngày, sáng thì Thầy phải thuyết giảng cho quý thầy, chiều thì trả lời cho các con rồi cho các con nghe thu băng, rồi tối thì Thầy phải soạn giáo án, không lúc nào ngơi nghỉ. Cái máy của Thầy chạy nhiều quá thì nó phải mau hư đi, còn khi mà ngồi thiền nhập định thì như cái máy nó không có chạy, nó nằm yên. 

Cho nên một cái người mà có thể nói rằng họ ngủ suốt 20 năm thì họ không có già, 20 năm đó họ không có thay đổi. Cũng như một người nhập định suốt 20 năm thì cái cơ thể họ không có thay đổi. Nó chỉ còn ở mức trong bắt đầu họ mới nhập định mà thôi. 

Đó thì các con thấy rằng trong cái sự kéo dài cái tuổi thọ của người đó bằng cái cách thức thiền định thì nó phải phục hồi như vậy. Ít ra Thầy làm việc trong cái thời gian một ngày thì ít ra Thầy cũng phải nhập cái định tương ưng với nó, là cũng phải một ngày, thì nó phục hồi lại cái sức khỏe Thầy được. 

Đằng này làm việc thì nó lại gấp 5, 10 lần, mà cái lúc ngồi lại yên tịnh để mà giữ cái thân của mình thì nó có 1, 2 giờ hay hoặc là 30 phút là cùng, thì như vậy cái thân nó dễ mòn mỏi lắm. Và đồng thời thì Thầy thấy cái sức khỏe của mình cũng kém nhiều lắm! ếu mà không cố gắng thì giờ này chắc Thầy không nói chuyện với mấy con được nhiều. 

Do bữa hôm nay thì Thầy sẽ trả lời cho mấy con, các con còn cái chỗ nào nữa mà hỏi, đây cũng là lúc mà trả lời những cái lời cuối cùng đối với các con.

6- TU SINH MINH CẢNH TÁC BẠCH NGÀY GIẢI HẠ

(59:58) Trưởng lão: Minh Cảnh thì hỏi Thầy đây. Toàn bộ đây hả con?

Tu sinh Minh Cảnh: ….(Mất tiếng) không lo tu hành cho nên Thầy ẩn bóng. 

Thầy đã tự tại nhập được các định cao, có thể 100 năm thân Thầy không hư hoại và không ai hại được thân Thầy, có thể ở trong định 5 năm, 10 năm chờ Phật pháp đủ duyên, xuất định ra hoằng hóa độ sanh, dựng lại ngôi nhà Chánh Pháp. Thầy ẩn bóng nhưng Thầy không bỏ chúng con. Trong lúc đang tu tập có gì khó khăn Thầy sẽ thị hiện đến giúp đỡ. 

Chúng con được nghe lời Thầy dạy như vậy, chúng con hết sức yên tâm bám theo cô Út tu hành, giữ gìn giới luật nghiêm túc là có Thầy. 

Mà năm nay cả tăng lẫn ni, cận sự nam cùng cận sự nữ, cả bốn chúng tu hành rất thanh tịnh, xứng đáng một mùa hạ an cư kiết hạ cuối cùng. Rồi Thầy ẩn bóng, khó gặp lại một mùa hạ thái bình được nữa! Mùa hạ năm nay Thầy chuẩn bị cho chúng con một lộ trình tu tập từ thấp lên cao, đầy đủ qua kinh nghiệm tu tập 10 năm trong thất của Thầy. 

17 năm nghiên cứu kinh điển Đại Thừa và Nguyên Thủy, hoằng hóa độ sanh gặp nhiều khó khăn cay đắng nhưng Thầy không sờn lòng! Thầy nhắm mục đích đào tạo người tu chứng để phụ giúp Hoà thượng Viện chủ. Nay có được vài vị có thể tu đạt được như Thầy, chúng con có phần an ủi. 

(01:01:38) Đến lúc Thầy ẩn bóng Thầy mới đem hết kinh nghiệm 10 năm tu hành trong thất và chỗ chứng đạt của Thầy, Thầy khai thị và chỉ dạy cho chúng con hiểu biết hết để chúng con lấy đó mà tu tập. Chúng con chỉ cần tu tập đúng lời Thầy dạy là có kết quả giải thoát ngay, làm chủ sanh tử, chấm dứt tái sanh luân hồi, đầy đủ trí tuệ vô lậu.

Giờ đây con xin trình Thầy qua sự tu và học trong mùa hạ năm nay.

Kính bạch Thầy! 

Những gì mà chúng con chưa được hiểu biết mà mùa hạ năm nay Thầy đều khai thị cho chúng con được hiểu biết. 

Đó là, trước kia con chưa hiểu biết về Nhất Thể Tam Bảo, nay được Thầy khai thị chỉ dạy con hiểu được Nhất Thể Tam Bảo. Con chưa được hiểu biết Lý Thể Tam Quy Y, trau dồi Thập Thiện, trau dồi Tứ Vô Lượng Tâm: Tâm Từ, tâm Bi, tâm Hỷ, tâm Xả hằng ngày được trau dồi đức hạnh. 

Trước kia con chưa hiểu Thân niệm Phật, Thọ niệm Phật, Pháp niệm Phật, nhờ Thầy khai thị mà nay chúng con hiểu biết được Thân, Thọ, Tâm, Pháp niệm Phật. Đây là lần đầu tiên được Thầy dạy cho chúng con tu tập hằng ngày: Bất cứ pháp nào đến, bắt nó niệm Phật thì nó sẽ y như Phật. 

(01:03:10) Thầy dạy chúng con phòng hộ sáu căn, sống độc cư, ly dục ly ác pháp và các pháp hướng cho đến giới hạnh, giới đức, giới tuệ, cách thức nhập định, xuất định. Nay Thầy đều khai thị cho chúng con hiểu biết thông suốt để tu tập trong những hằng ngày. 

Hằng ngày trong thời gian vắng bóng Thầy, Thầy để lại cho chúng con một kho tàng vô giá để áp dụng hằng ngày. Suốt ngày đêm lúc nào cũng có pháp cho chúng con tu tập trong mọi hành động. Có bốn loại định kể từ Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền cho đến Diệt Tận Định, Thầy dạy cho chúng con kỹ lưỡng.

Tứ Thiền diệu dụng vô cùng, người nhập được Tứ Thiền thì có đủ Tam Minh Lục Thông. Diệt Tận Định nó có công năng bảo tồn thân như đồng, như sắt, không có gì làm hư hoại được nó, ở trong trạng thái vắng lặng mà sáng suốt khắp cả vũ trụ. 

Tất cả những gì con chưa hiểu biết đều được Thầy chỉ dạy cho chúng con hiểu biết! Để chuẩn bị cho chúng con trên bước đường tu tập gặp phải khó khăn những trạng thái của định, để vượt qua mọi trạng thái của tưởng. 

Chúng con có đủ duyên lành gặp được bậc minh sư có sự lợi ích lớn lao cho đời tu hành của chúng con. Gần gũi bậc minh sư, trí tuệ được phát sanh, tăng trưởng đức hạnh, đầy đủ Phạm hạnh của một người tu sĩ. 

Thầy khéo tạo cho chúng con một môi trường thuận tiện cho người tu thiền định. Nơi khu vườn thanh vắng, dưới tàn cây bóng mát. Cách xa xa có một cái thất xinh xinh nhỏ bé bằng cây tầm vông, tre trúc, tuy đơn sơ, thanh nhã nhưng đủ tiện nghi. Nhà vệ sinh, nhà tắm, điện nước, đầy đủ phương tiện cho một thiền sinh, do sự kiến trúc mỹ thuật từ bàn tay của Thầy, đích thân Thầy làm cho chúng con. Con đường đi kinh hành có hai hàng cây thon thon cao vút, trông như cảnh núi rừng tĩnh lặng, Thầy khéo sáng tạo.

Cô Út là người có tài trí, thông minh. Cô quán xuyến mọi công việc trong Tu viện. Cô phải lo cho chúng con từ đời sống, khi bệnh đau lo thuốc thang. Ăn uống cô khéo gói ghém để cho chúng con có đủ sống qua ngày, không dư thừa phung phí nhưng không thiếu thốn, đủ chất lượng. 

Ở đây Thầy không có Phật tử đông đảo. Chỉ có một số ít Phật tử nhiệt tâm vì Phật pháp trường tồn mà phát tâm cúng dường Thầy. Phụ giúp cho Thầy để cho đời sống người chuyên tu, Thầy đào tạo người tu chứng, xây dựng Phật pháp. 

Chúng con khi ăn cơm cúng dường xong cũng tưởng nhớ đến công ơn của cô Út đã chan rải lòng từ, ban bố cho chúng con một bữa cơm ăn để no lòng tiến tu. Cùng các cô phụ với cô Út làm thành một bữa cơm, và cũng rất biết ơn các Phật tử vì Phật pháp trường tồn mà phát tâm ủng hộ cho chúng con để nuôi thân tu hành. 

(01:06:46) Đến đây chúng con thành tâm chúc Thầy sau khi ẩn bóng mọi việc được thành công như ý mà Thầy đã ước nguyện, ước vọng! Nhất là đạo đức nhân quả được ra đời để cải tạo xã hội, con người bằng đạo đức nhân quả, đời sống bỏ ác, làm lành, thánh thiện an vui. 

Dưới đây xin tri ân cô Út đã hy sinh cho chúng con mọi khó khăn cực nhọc! Và biết ơn các Phật tử đã vì Phật pháp trường tồn mà phát tâm cúng dường Thầy ủng hộ cho chúng con tu hành. 

Chúng con nguyện cố gắng kiên trì tu tập, vượt qua được cơn sóng gió ba đào, tiến tới con đường giải thoát, để cùng nhau thắp lên ngọn đuốc Chánh Pháp, mới xứng đáng đền đáp công ơn sâu dày của Thầy và cô Út trong muôn một. 

Đến nay là ngày chúng con cùng với Thầy chia tay tạm biệt, chúng con chẳng biết nói gì hơn nữa, chúng con cúi đầu xin đảnh lễ Thầy tam bái!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

7- HIỂU RÕ VÀ NỖ LỰC TU HÀNH CHẮC CHẮN SẼ GIẢI THOÁT

(01:08:05) Trưởng lão: Về cái phần mà cô Minh Cảnh trình bày qua cái lời trong buổi giải hạ của cái mùa hạ năm nay, sau khi nghe cái giáo án, cái lời dạy của Thầy thì cô Minh Cảnh ghi lại tất cả những cái sự hiểu biết. Thầy thấy cô đã hiểu rõ được cái đường lối tu hành, các pháp đang tu hành nắm rất vững. 

Cố gắng mà thực hiện trong cái sự tu tập đó thì Thầy tin rằng cái kết quả nó sẽ đem đến cái sự giải thoát thật sự. Người nào mà đã hiểu rõ và đồng thời giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, thực hiện các cái pháp mà Thầy dạy thì chắc chắn phải đi đến cái cuối cùng là: Thứ nhất là cái tâm bất động, thứ hai là làm chủ được cái sống chết, thứ ba là chấm dứt sanh tử luân hồi, ba cái điều kiện đó là phải có.

Bởi vì con đường của đạo Phật thì nó rõ ràng chớ không phải nó còn mơ hồ hay hoặc là còn một cái lý giải suông, mà là cái thực hành nó kèm theo nó rất rõ. Và thực hành đâu thì nó có kết quả tới đó. Và kết quả tới đâu thì chúng ta cũng biết rõ là có kết quả. Đó là những cái điều kiện thực tế như vậy. 

Và đồng thời cái vấn đề hôm nay thì sẽ là cái buổi cuối cùng để mà Thầy trò gặp nhau sau những ngày tu tập, thì đương nhiên là nó không phải ở trong ba tháng hạ này, mà chúng ta đã sống từ hai, ba năm nay lận. Có người thì có thể sống với Thầy và cô Út cũng rất lâu rồi chớ không phải mới. Có người thì cũng được hai, ba năm rồi. 

Mấy con cứ ngồi xuống đi con!

Cho nên cái thời gian mà sống dài như vậy thì nó có những cái sự vui, sự buồn, nó có lẫn lộn đủ thứ. 

Nhất là trong những phút mà mấy con trở về cái nơi quê quán của mình, nhớ lại những cái lời la hét mấy con để mà đập cái ngã của các con xuống, thì cái con lại nhớ cái ơn của cô Út rất lớn. Còn cái lời ngọt dịu các con không nhớ nhiều đâu. 

(01:10:16) Nhớ cái lúc cô Út la dữ tợn mà xách cái xô nước dơ nhất cái quăng trong mặt các con, thì cái đó là cái làm cho các con nhớ nhất. Đó là đập cái ngã các con xuống đó. Hay hoặc là có những cái gì mà các con sẽ ghi lại trong cái ký ức của các con nhất đó là cái điều mà để làm cho các con buông xuống đó, thì cái đó các con sẽ nhớ cô nhiều nhất. 

Và hôm nay cái mà các con nhớ nhất, đối với Thầy nhớ nhất là trong những cái lúc mà các con buồn so khi bị cô Út mắng rầy thì lúc bấy giờ… Các con nhớ mà! Những cái năm đầu tiên mà các con về đây, lúc mà bị đập dữ tợn, thì lúc bấy giờ có những cái buổi thuyết giảng lại là cái lúc mà Thầy an ủi nhất cho các con. 

Các con có nhớ kỹ không? Là ở cái điện Phật ở đằng trước luôn luôn là Thầy giảng cho các con liên tục gặp, thì trong những cái khi mà các con bị đập tan nát của cái ngã, cái phiền não, cái tham sân si các con xuống, thì lúc bấy giờ các con rất là buồn khổ! Mà trong khi đó thì lúc bấy giờ, khi mà vắng bóng Thầy rồi các con sẽ nhớ cái gì nhất? 

Nhớ trong lúc Thầy như là một người mẹ, mà đứa con đang đau khổ thì bà mẹ là cái người mà xoa dịu cái vết thương đau cho đứa con. 

Và cũng ngay bây giờ Thầy nói thật sự ra, các con nếu mà sống bình thường, các con không có sự kiện gì xảy ra mà cô Út đập thì các con không có thấy đâu! Nhưng khi mà có đập rồi các con mới thấy thấm thía. Khi mà xa vắng nhau, khi mà không còn sống gần bên nhau nữa mới thấy những cái đó là cái điều lợi ích nhất cho con đường tu tập. 

Chẳng hạn là như Thầy đem một cái ví dụ, như ở đây Trang nè, hoặc là Đào nè, có những cái kỷ niệm giữa Thầy với mấy con đó. Cô Út mắng luôn cả Thầy, mắng luôn cả các con, mà Thầy vẫn thản nhiên còn các con thì mặt cứ bìu xịu ra đó. Có không, nước mắt đứa nào cũng rưng rưng hết! 

(01:12:12) Thật sự ra các con nói nghĩ thấy thương Thầy? Không phải! Thầy thì Thầy thấy nhân quả. Còn các con thì lại thấy Thầy và thấy các con chớ chưa có phải là thấy nhân quả. Cho nên các con bìu xịu ra, coi bộ như cái cọng bún thiu. Còn Thầy thì như là cái cọng tàu hủ ky. Cái loại thứ thiệt nó dai lắm! Nó không có bứt được! Phải không? Của Thầy nó chắc lắm!

Còn các con thì thấy cái mặt sao mà coi nó xụ xuống vầy? Nó ngó xuống chớ nó không có dám ngó lên. à cái miệng thì méo xẹo chớ nó không cười, ôi trời buồn khổ nhất! Nhưng mà sao các con không nhìn cái mặt của Thầy, lúc bấy giờ luôn luôn vui vẻ. 

Đó là nó có những cộng nghiệp, mà trong cái cộng nghiệp lại là cộng nghiệp với ai? Cộng nghiệp với Thầy của mình. Mà cộng nghiệp với Thầy của mình mà Thầy mình lại giải thoát còn mình sao bị xị như vầy nè? Trời ơi như cái bị đứt quai!

Đó thì Thầy nói thật sự, trong cái cuộc đời mình tu hành là mình thấy những cái này là cái chỗ phước rất lớn để cho mình nỗ lực mình tu. Thầy thấy được chỗ này Thầy mới: À như vậy rõ ràng mình mới là giải thoát chớ! 

Chớ mình nói giải thoát mà không có cái này thì đệ tử mình đâu có thấy mình giải thoát? Cái chỗ này nó mới thấy mình giải thoát. Nó thấy mình giải thoát như vậy thì nó mới bắt chước mình, nó bắt chước mình thì nó được giải thoát. Đó, nó vậy. 

Bây giờ vắng Thầy mới nhớ: À, ngày xưa Thầy làm cái gương hạnh, đúng là Thầy giải thoát mà mình không chịu giải thoát cho nên mình khổ! hôi bây giờ mình cố gắng mình làm theo Thầy. Càng vắng Thầy bao nhiêu thì các con phải càng nỗ lực bấy nhiêu, phải không? 

Cho nên do đó, từ cái chỗ tu mà Thầy dạy các con là đặt cái niệm tu cái Định Vô Lậu thì các con cũng nhớ kỹ, nỗ lực mà tu cái đó để cứu cánh cái tâm của các con ra khỏi cái lậu hoặc, nó làm cho các con được giải thoát. Cái đó là cái quan trọng nhất đó. 

Rồi từ cái tâm mà nó yên lặng rồi, nó thanh tịnh rồi, thì cái pháp hướng mà Thầy dạy các con thường tu tập, thường nhắc nhở nó trở thành một cái nội lực. Cái nội lực rất mạnh của cái tâm của các con, mà chư Phật, Đức Phật Thích Ca ngày xưa gọi là đại thần lực.

Cái thần lực thì khi mà tu vào cái Bốn Thiền đương nhiên là các con sẽ hết cái lậu hoặc. Cái Định Vô Lậu thì các con đã ly dục ly ác pháp rồi, thì nó là Sơ Thiền rồi! Cho nên cái Sơ Thiền thì các con đâu cần phải tu tập nữa. 

Do cái thời gian mà tu Định Niệm Hơi Thở thì các con đã là giữ được cái hơi thở, nó ổn định được cái hơi thở bình thường rồi thì nó nằm tương đương với cái Sơ Thiền rồi, thì đâu cần gì phải hơi thở đâu. 

Và bây giờ các con đâu có cần gì mà các con lại ức chế tâm mình bằng cái vọng tưởng nữa, mà các con chỉ dùng cái pháp hướng nương cái hơi thở. Các con bảo, ra lệnh hơi thở chậm và nhẹ, diệt Tầm Tứ nhập Nhị Thiền. 

Thì lúc bấy giờ các con sẽ… Ngay đó cái hơi thở, con ra cái lệnh mà tâm con nó tịnh, nó ly dục rồi! Con ra cái lệnh thì cái hơi thở nó sẽ theo đó mà nó nhẹ xuống và nó chậm, cho đến khi đúng cái mức của nó là nó diệt Tầm Tứ. Thì ngay chỗ đó là các con sẽ nhập Nhị Thiền liền. 

(01:15:11) Và đồng thời bây giờ các con tiếp tới thì các con nhập Tam Thiền, thì các con bởi vì tâm ly dục ly ác pháp rồi thì nó đâu có còn những cái tưởng đâu? Nó đâu còn những cái dục tưởng, cho nên các con bảo: “Ly hỷ, ly tất cả các trạng thái hỷ ra, và đồng thời nhập Tam Thiền!” 

Thì bắt đầu cái hơi thở các con nó sẽ nhẹ, chậm xuống, cho đến khi nó vào đúng cái mực cái trạng thái của sức tỉnh đến cái mức tỉnh rất cao. Nó làm cho các con ngủ mà như là tỉnh, lúc bấy giờ đó thì nó nhập Tam Thiền. 

Nó loại ra tất cả những cái trạng thái tưởng thì lúc bấy giờ chúng ta nằm ngủ mà không có mộng đó. Tức là ngủ mà tỉnh, không có chiêm bao đó, không mê đó, thì nó mới là loại hết cái trạng thái của tưởng. Nó ly các cái trạng thái hỷ tưởng. 

Do lúc bấy giờ các con lại hướng tâm, lại nhắc nó: “Cái hơi thở và các hành về hơi thở phải ngưng hoạt động” thì ngay đó các cái hơi thở và các hành nó sẽ ngưng đi. 

Nó ngưng với không phải là cái tưởng. Bởi vì cái tưởng là nó do còn cái dục. Nó chưa ly dục ly ác pháp thì nó còn cái tưởng. Mà khi ly các dục hết, các ác pháp hết rồi thì cái tưởng nó không còn hoạt động được nữa. Do đó chúng ta chỉ ra lệnh thì tức là các hành nó sẽ theo cái sự ra lệnh của chúng ta. 

Tức là như Thầy nói đó là cái đại thần lực, cái lực của cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Từ đó chúng ta ra lệnh thì nó ngưng, chúng ta nhập Tứ Thiền. 

Mà nhập Tứ Thiền thì cái thân chúng ta không còn hoạt động nữa, cho nên thân nó định. hì thân định trên tâm mà tâm định trên thân, thì bây giờ chúng ta mới hướng tâm đến Tam Minh nó mới có Túc Mạng Minh. 

Chớ còn nếu mà thân nó còn rung động, nó còn hoạt động ở trong này thì nó chưa định, thì tức là thân chưa định trên tâm, thì không thể nào mà chúng ta hướng tâm đến Tam Minh được. 

Đó thì quý thầy, các con thấy rất rõ là cái con đường rất cụ thể như vậy. Cho nên hiểu rõ thì các con hãy lo mà tu cái Định Vô Lậu, xả cho được. Là khi nào mà các con thấy như Thầy đã thường nhắc: tâm các con như cục đất, người ta đá qua đá lại, nó lăn qua lại mà nó không có phiền não, không gì hết, nó vui vẻ như thường. 

Bởi vì nó nhìn được bằng cái đôi mắt nhân quả rồi. Người ta đang đá mình mà mình đang chịu những cái đá của người ta thì tức là mình trả, mình thấy mình trả. Còn cái mà hiện người ta đang đá mình tức là người ta đang nhân. Phải không, người ta đang nhân mà. Người ta nhân thì mai mốt người ta sẽ trả chớ sao? Còn bây giờ mình đang trả mà tại sao mình lại buồn? Không lẽ thiếu nợ người ta trả mà buồn sao? 

Cho nên các con không có suy nghĩ kịp cái điều đó cho nên cái mặt nó bị xị. Nó thấy như là mình tạo cái điều kiện này điều kiện nọ. Mình tạo ra cái nhân này nhân kia, cho nên mình mới gánh phải cái quả này. 

Sự thật ra nó có nhân thì nó phải có quả rồi. Mà nếu không nhân thì làm sao có quả được? Ít ra nó có cái gì nó mới xảy ra cái quả. Cho nên chúng ta chấp nhận trả quả chớ chúng ta không có sợ trả, vì vậy mà chúng ta luôn vui. 

Luôn vui thì cũng như Phật ví dụ: Người ta đem bánh tới cho mình mà mình không nhận thì người ta đem về chớ có gì! Trái lại mình cứ nhận thành ra mình cứ rầu rĩ hoài thì tức là mình đã nhận bánh người ta rồi.

(01:18:02) Cho nên những cái mà Thầy nhắc đi nhắc lại cho các con sáng suốt, đừng có lấy những cái chuyện xảy ra mà mình lại đâm ra phiền não. 

Và trong những cái giờ phút cuối cùng, không còn có Thầy nhắc nhở, không còn có một cái bàn tay của người mẹ mà nâng đỡ mình nữa, thì tức là mình không còn nương tựa chỗ nào hết thì mình nương tựa ai đây? Mình sẽ nương tựa với ông thầy giới của mình. Vì giới luật nó sẽ giúp chúng ta nương tựa vào nó. Nó là thiện pháp! 

Mà nó là ác pháp thì ngay đó cái tâm mình phiền não lại còn phiền não hơn. Còn nó thiện (ác) pháp thì ngay đó cái phiền não của mình, thì mình biết rằng đây là cái ác pháp, không phải là thiện pháp, cho nên mình dứt cái tâm phiền não mình. Thì dứt cái tâm phiền não mình tức là mình sống về cái giới luật rồi, nó là thiện pháp. 

Các con thấy, một người tu hành mà biết rõ như vậy thì cái sự giải thoát ngay tâm họ. Họ đã là tu cái Định Vô Lậu rồi. Và bây giờ hằng ngày mình không có cái chuyện gì hết thì mình phải đặt cái niệm đó để mình quét sạch cái tâm của mình, mình tu cái vô lậu. 

Hằng ngày, ngày nào mình cũng nỗ lực mình tu vô lậu thì 5 tháng, 3 tháng, 6 tháng cái lậu hoặc nó sẽ quét sạch ra được hết rồi, thì chừng đó cái tâm mình nó như thạch bàn, nó vững vàng lắm rồi. Mà nó vững vàng rồi thì mình thử coi sao. Bây giờ cái thọ đau dưới cái chân, mình ra lệnh nó đừng đau thì nó không đau. 

Đó như Huệ Ân có trình bày, Huệ Ân đã thực hiện được. Thầy thấy cái hiệu quả của cái pháp hướng nó có hiệu quả rồi. Bây giờ cái lậu hoặc nó chưa sạch đâu nhưng mà nó có những cái kết quả là có xả được cái lậu hoặc. 

Con lớn tuổi rồi, bây giờ thân thể yếu đuối rồi. Đi rất chậm chạp, có thể dễ té, có thể dễ bệnh, thì Huệ Ân cố gắng mà luyện tập cái Định Vô Lậu nhiều hơn, còn cái hơi thở để đó đi.

Chờ cái ngày nào mà nó xong cái tâm này rồi thì bắt đầu chỉ sử dụng hướng tâm là sẽ nhập vào các định chớ khỏi cần phải luyện tập hơi thở nhiều. Luyện tập hơi thở nhiều khi mình thở quá dài quá ngắn, nó rối loạn cơ thể của mình, nó cũng không lợi ích gì, nó làm cho mình tức lói thêm. 

Đó là những cái điều kiện mà Thầy khuyên nhủ các con nên tu tập. Cũng như ngày hôm nay là có thể còn gặp gỡ Thầy, nhưng mà mai mốt thì nó đã hết khóa hạ rồi, Thầy đâu còn dạy. Chắc chắn là không gặp gỡ Thầy nữa. Và đồng thời thì cũng không còn thưa hỏi Thầy gì nữa. Khi nào mà Thầy tuyên bố rằng Thầy sẽ ra đi và vĩnh viễn không còn gặp Thầy thì chừng đó các con sẽ không còn gặp Thầy. 

Và đồng thời hôm nay, sau cái ngày giải hạ này thì các con ai có muốn về thăm gia đình hay hoặc này kia. Còn muốn trở lại đây thì trở lại. òn không thì về phải lo thu xếp, phải sắp xếp lại những cái chỗ ăn chỗ ở để mà nỗ lực tu hành tiếp tục ở trên con đường này cho xong. 

Chớ không lẽ đi tu rồi nửa đường bỏ dở sao? Phải thực hiện cho đến cuối cùng, để cho đến cái chỗ rốt ráo, làm chủ được sanh tử, chấm dứt luân hồi, đó thì nó mới xong. Chớ còn nếu mà các con tu như thế này rồi bỏ dở uổng lắm. 

Nó mới đi, coi như là các con đã chịu đựng trong khoảng 2, 3 năm nay. Mà 2, 3 năm nay coi vậy chớ cái sự tu tập các con, nếu mà xét ra đối với cái người khác thì các con đã giảm bớt rất nhiều rồi. 

(01:21:13) Thế mà các con lại bỏ dở, nói rằng mình còn. Chưa phải, chừng nào mà nó rốt ráo cà, nó mới thật sạch, còn bây giờ tuy nó còn, nhưng mà đối với người khác thì các con chỉ còn 3, 4 à, còn người ta tới 10, 20 lận.

Thì các con thấy bây giờ các con dễ nhẫn, dễ tùy thuận, dễ bằng lòng hơn là những người khác chưa biết tu. Rồi các con thấy trên cái sức tu tập thiền định, các con hôm nay như nhiếp trong hơi thở các con dễ, ức chế tâm của mình rất dễ. 

Rồi cũng như đứa nào mà có tưởng nhiều thì có thể nói rằng chúng ta trị bệnh theo cái pháp dùng tưởng thì chúng ta thấy hoạt tay hoạt chân cũng dễ đó. Có không, các con thấy có không?

Còn cái người nào mà cái tưởng không có đó, họ ngồi cứng ngắc hay là chấp tay lên nằm đó để cứng ngắc cũng như cái tượng thôi chớ không có nhúc nhích. Còn người nào mà cái tưởng nó hơi mạnh chút xíu thì bắt đầu nó nhúc nhích dữ lắm. 

Thầy nói thật sự đây là tưởng mà. Nhưng mà chúng ta dùng cái tưởng để trị bệnh, cũng như chúng ta tu cái Định Vô Lậu chúng ta cũng dùng cái tưởng mà quán bất tịnh để mà chúng ta thực hiện để lột cái bề trái của cái thân chúng ta. 

Chúng ta nghĩ nó là thơm tho, chúng ta mới lật cái bề trái ra thì chúng ta mới thấy nó là bất tịnh. Nó mới là vô thường thật sự. Nó có sự thay đổi, diễn biến, nó mới đem đến cái khổ chúng ta, do chúng ta tưởng ra chúng ta mới thấy được. Mà trước khi tưởng thì nó phải có một cái gì tưởng chớ, nó khi không nó đâu có cái tưởng được.

Đó thì hôm nay trên cái pháp mà các con để tập luyện, khi nào mà cái bệnh của các con mà đúng là cái duyên nhân quả nó hết thì các con dùng cái đó thì nó hết. Mà cái duyên các con chưa có hết bệnh, tức là cái nhân quả chưa hết, nó còn kéo dài cái bệnh, thì các con có trị nó cũng không hết đâu. 

Thật sự mà, đây Thầy đứng ở trên nhân quả Thầy nói mà, chớ không phải là ngoài cái nhân quả mà nói được. Nếu mà các con có cái thân hôm nay đau thì ít ra các con cũng có tạo cái nhân quả nào, cái thân nghiệp các con mang lên đây nó mới có cái đau này chớ, bộ khi không nó đau sao? 

Tại sao người khác không đau như mình mà mình lại đau? Tại sao tuổi người ta không đau đó mà mình cứ mang cái đó? Thì đó là cái nhân quả của mình mà mình gánh ở trong cái đời trước mình qua, mình tạo cái thân có cái quả này thì tức là cái thân của mình nó đã mang cái bệnh đó rồi. Các con hiểu như vậy. 

Do hôm nay chúng ta nhờ cái duyên mà chúng ta tu hành. Vì vậy mà chúng ta gặp được những cái pháp tưởng này, để mà chúng ta dụng nó, để mà coi như nó là phục hồi lại những cái rối loạn của cơ thể chúng ta, trong cái nhân quả của chúng ta, nó trở về với cái dạng bình thường để cho nó không còn đau đớn nữa. 

Không khéo mình đem bác sĩ đồ mổ ra đó thì thôi nó lôi xương, lôi thịt mình ra thấy còn ghê gớm hơn nữa. Lỡ lỡ mà nó để cái kéo ở trỏng nó vá lại cái chết mình luôn. Phải không, các con hiểu! Hay hoặc nó để cái gạc, cái băng gì trong đó, nó quên lấy đi cũng chết mình nữa. 

(01:24:02) Còn cái này nó khỏi mà, nếu mà không hết thì nó cũng đâu có sao? Nó đâu có cắt banh xương xẻ thịt mình ra đâu mà sợ! Chỉ có tự nó, nó làm sao nó làm kệ nó rồi nó hết thôi. 

Còn nó không hết thì cũng ăn thua gì! Buổi sáng thì mình cũng ngồi mình múa chơi một hơi cũng khỏe, cũng như tập thể thao, có gì mà buồn, phải không các con? Thay vì mình phải chạy bộ để cho nó khỏe, còn bây giờ mình ngồi chơi ở trong cái thiền đường này, mình múa một chút cũng đâu có sao, coi cũng đẹp!

Có người khác người ta đứng ngoài người ta xem: “Ờ cái tưởng này nó múa cũng dữ chứ! Đứa thì làm giống rồng, đứa thì nó làm giống phượng, còn đứa thì nó làm như chim chích chòe!” Đâu có gì, coi cũng ngộ, đâu có gì đâu. Cho nên các con cứ tập đi, đâu có gì đâu. 

Còn con đường tu thì các con biết rằng nó từ cái chỗ mà mục đích chính của nó là ly dục ly ác pháp chớ đâu phải ở chỗ múa may, phải không? 

Mà cũng đâu phải ở chỗ mà ngồi như cóc, nó đâu phải vậy! Muốn nhập định rồi mới ngồi, mới cóc tía, cóc gì cũng được. Còn bây giờ chưa có nhập định được làm sao ngồi cóc tía được! Chúng ta có ngồi thì cũng cóc con thôi chớ đâu có cóc lớn được. Thành ra cái chuyện đó là cái chuyện sai. 

Cho nên hôm nay, tất cả những cái điều kiện mà hôm nay chúng ta nói để mà thấy, để rồi cười chơi vậy, chớ sự thật ra thì cái gì rồi nó cũng là đến cái nấy. Nhưng mà chúng ta chọn lấy con đường tu là phải chọn lấy con đường tu cho rốt ráo. 

Thầy tin là các con quyết tu rốt ráo thì các con sẽ tới à. Dù là 80 tuổi, bây giờ như Huệ Ân con sắp sửa 80 tuổi rồi đó! Con đi hết muốn nổi, nhưng mà con quyết tu là con sẽ tới cái ngày cuối cùng. Con sẽ thấy sự làm chủ, kết quả con rất rõ ràng đó. 

Cho nên thật sự ra theo bên con thì có mấy cháu nó vẫn thấy. Một ngày nào đó, Thầy tin rằng, người mẹ của nó sẽ ra đi làm cái gương cho tụi nó sáng, cho nó biết là có cái thân này khổ chớ không phải không. Nhưng mà cái khổ do cái sự công phu của mẹ nó có đủ duyên mà về đây tu cho đến ngày cuối cùng, thì cái giờ ra đi của mẹ nó không có đến đỗi mà khổ như người khác đâu, vẫn tự tại, vẫn khỏe khoắn như thường. 

Người ta làm việc thiện không mà người ta chết còn an ổn. Còn huống hồ mình tu hành, mình xả bỏ hết, mình có làm ông thầy chùa lớn, ông thầy chùa nhỏ nào đâu mình sợ! 

Cái thứ ông thầy chùa lớn, ông thầy chùa nhỏ đó mới sợ. Ăn của người ta ăn nhiều mới sợ, nhất là Thầy đây, nhận lạy của người ta nhiều mới ngán, chớ còn mấy con thứ thầy chùa nhỏ, không có bao giờ sợ gì hết. 

Phải không các con? Thầy nói thật mà. Mấy ông thầy chùa nhỏ họ tu họ không có sợ gì hết à, còn mấy ông thầy chùa lớn thì sợ lắm. Bởi vì ai cũng cúng ông thầy lớn chớ ít có ai cúng ông thầy nhỏ. 

Có bao giờ họ xách lại họ cúng cho cô Huệ Ân không? Cái gì vải sồ họ cũng xách cúng Thầy à! Mà Thầy có một cái thân vầy, Thầy làm sao Thầy mặc hết! Hôm qua cái cô nào đó không biết mang cho Thầy một đống vải, trời, cái thân của Thầy có vầy mà chắc có lẽ là đắp lên chôn luôn chớ còn nói gì thứ đó! 

Các con thấy vậy đâu có phải, Thầy đã nhận tức là Thầy quá tham rồi đó. Nhưng mà không nhận thì họ không chịu đem về, thì bây giờ Thầy làm sao bây giờ? Thật sự ra đó cũng là cái khó chớ không phải là cái dễ. 

Cho nên cái mà Thầy ẩn bóng đều là Thầy cũng trốn danh trốn lợi thật sự đó, Thầy cũng sợ đó. Mình không nhận người ta buồn, mà nhận thì mình chất ở đâu bây giờ đây? Rồi bắt đầu các con biết cô Út kiếm cái chuyện, nào may y may áo cho hết chớ không lẽ may cho ai bây giờ đây? 

(01:27:09) Mà nếu các con không tu xong, ba cái y nó quấn các con nó lôi xuống địa ngục ráo hết. Còn nếu mấy con tu xong thì ba cái y đó nó mặc đi thì các con mới bay lên trời được, nó làm như đôi cánh nó bay. Đó các con hiểu, chớ không phải là thường đâu. 

Cái thứ đó là thứ mồ hôi nước mắt của người ta, cho nên họ cúng Thầy, Thầy biết làm sao bây giờ? Không nhận thì họ bỏ đó họ đi về, có ai bao giờ đem về đâu, bỏ đó. Mà bỏ đó thì mình thấy, trời! Của mồ hôi nước mắt, không lẽ mình bỏ đó cho nó hư sao? Thôi cũng đem nhét vô đó. 

Bây giờ biết ai mà cho bây giờ? Mấy ông thầy tu ông nào cũng nhiều hết, bây giờ cho mấy ổng, mấy ổng còn tham nữa, còn tội nữa. Mấy ông tu chẳng ra gì, giới luật chẳng ra gì. Còn mấy con về đây ăn ngày một bữa còn quý hơn mấy ổng nữa, thôi đem cho mấy đứa này còn bảnh hơn! 

Phải không, các con thấy nó rõ mà. Còn đem cho mấy ông thầy kia, cho được chớ sao không được. Nhưng mà điều kiện mấy ổng có ăn ngày một bữa không? Ăn ba bữa, mà còn chạy xe Dream đồ nữa trời! 

Còn mấy con có cái thứ gì đâu? Bây giờ hai tay không hết, không có gì hết. Cho mấy người tay không này còn quý hơn là cho mấy ông đã có. Cho nên đâu có đem cúng dường cho mấy người kia được. 

Vì vậy ít ra mình cũng phải biết chọn cái nào mà có phước cho người khác chớ. Cho nên đem cho mấy con, mấy con tu không xong nữa thì chết mấy con. Nó quấn mấy con nó lôi xuống địa ngục! Thầy nói thật. 

Cho nên vì vậy mà sau khi tu hành các con ráng đi, đừng có nản chí! Trên cái đường tu bao giờ chúng ta cũng sẽ tới à. Cái kết quả khi mà Thầy vạch ra cái giáo án này rồi các con sẽ thấy con đường tu mình sẽ tới chớ không phải là không tới đâu. Tới rất rõ và cách thức tu cụ thể rõ ràng lắm, nếu hằng ngày các con nỗ lực siêng năng. 

Mặc dù nó có những cái công việc để chúng ta rất là cực khổ và gian nan, nhưng mà bước đi chúng ta đừng có chùn bước mà chúng ta cứ tiến, tiến mãi, đừng có lui. 

Nghe gì hơi khó khó coi bộ mấy con muốn thụt lui, muốn kêu là chạy ngược. Cái mặt thì ngó đây mà cái chân thì bước lui không à, không có dám. Sợ ngó trở lại chạy sợ người ta ở sau dí mình, thành ra đâu có dám quay mặt trở lại, thành ra cứ ngó tới mà chạy lui, cái kiểu đó thì nguy hiểm lắm. Cho nên đừng, đừng, đừng có vậy! Cho nên ngó mặt tới thì đi tới chớ đừng có đi lui, cái đó là cái hay nhất. 

Cho nên ráng như thế nào để mà chúng ta thực hiện được cái chỗ tu hành. Thứ nhất là thầy nhắc lại đây cho các con biết rằng, một cái người mà cất thất riêng tư tu hành trong cái thời Đức Phật, Phật không có chấp nhận cái điều đó đâu. 

Mặc dù là bấy giờ trong cái Tăng đoàn là 1250 vị Tỳ Kheo, có một vị tính xin Đức Phật cái đề tài thiền để mà vào cái khu rừng vắng nào ở tu, thì vào đó ở tu chớ Đức Phật luôn luôn bao giờ cũng kèm sát cái vị đó chớ không bao giờ bỏ. 

Còn quý con mà nói bây giờ, hôm nay tui học cái giáo án của Thầy rồi, bây giờ tui về cái núi đó như vậy đó, hay hoặc là chỗ nào đó tui cất cái thất rồi tui cũng nỗ lực tu, sự thật cái tự giác các con không nổi đâu. 

Cái thứ nhất các con biết cái gì không? Ăn các con chưa thắng nổi đâu. Bởi gì ở ngoài đời nó dễ cám dỗ lắm, và cái tâm của các con lúc bấy giờ, cái ăn, thực phẩm coi vậy chớ nó không đơn giản đâu, nó lôi cuốn dữ lắm. 

Cho nên mình thấy ăn có chút nào hoặc uống ly nước ngọt đâu có nhằm nhò gì mà sợ, nhưng mà từ một ly đó sau này nó sẽ một chục ly nó chưa bỏ đâu. Thật sự đó, cho nên vì vậy nó rất khó lắm. 

Rồi cái ngủ nó cũng vậy. Bữa nay mệt quá thôi ngủ cho khỏe, mai tu. Không ngờ bữa nay ngủ, ngày mai nó lại lôi nữa, ngủ nữa, rồi mốt ngủ nữa, rồi bữa kia nó lại kéo ngủ dài ra nữa. Nó làm biếng ghê gớm lắm, nó từ từ nó lôi ra, chớ không phải dễ đâu. 

(01:30:22) Cho nên một mình ai mà thấy, mình ngủ một chút ai mà thấy! Ông Phật ổng cũng ngồi đó ổng ngó xuống chớ ông đâu có ngó lên thấy mình, thành ra bật lên ngủ. 

Thành ra mình cứ tưởng rằng cái tượng nó không thấy, ai dè nó thấy chớ đâu phải nó không thấy. Ông Phật cứ ngồi ngó xuống chớ ông đâu có thấy, mình lén lén mình nằm ngoài kia ổng dòm không thấy, hay hoặc là mình ra sau lưng mình ngủ đâu có thấy, ai biểu mình nằm trước mặt ổng thấy!

Thì do đó mình cứ nghĩ tưởng như vậy, nhưng mà sự thật ra cái tâm mình nó thấy mình hết trơn à. Đó, cho nên từ đó mình cũng vẫn bị cái thiếu tự giác của mình. 

Rồi đến độc cư các con biết nó còn khó hơn nữa, nó khó lắm. Nhưng mà ba cái hạnh ăn, ngủ và độc cư mà mấy con giữ trọn được thì lúc bấy giờ mấy con mới là cất thất riêng mấy con ở được. 

Còn nếu ăn ngủ mà không giữ trọn thì các con sẽ từ cái chỗ mà các con tự nấu nướng ăn là nguy hiểm vô cùng lận. Từ đó nó sai các con, từ cái ăn phải thay đổi món ăn này món ăn kia! Điều đó là các con đi nhầm, lạc con đường ly dục ly bất thiện pháp rồi. Nó không ly được, từ cái ăn không ly là không thể. 

Cho nên tìm người bạn đồng tu với mình là hai người trở lên rất là khó chớ không phải dễ. Hai người là có hai tư tưởng rồi. Mà hai tư tưởng ở mới đầu một ngày hai ngày thì thấy nó hợp, nhưng mà đôi ba ngày mới lòi ra cái tưởng của người nào, cái tâm của người nào nó khác nhau hết. 

Rồi hai người này cứ ở chung nhau mà cái tâm nó hục hặc hoài ở trong, tuy không nói ra chớ thiệt là thấy bất mãn vô cùng lận. Do đó làm sao tu? Cái khó là cái khó chỗ đó đó. Còn hễ đông nữa thì làm sao, các con nghĩ rằng từ ba, bốn người trở lên thì càng đông nữa là càng khó. 

Mình đâu có thầy, cho nên cái chỗ những cái đức hạnh nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng đó là vốn cái mục đích để mà chúng ta sống chung nhau. Từ hai người, ba người trở lên mà chúng ta sống được là chúng ta tùy thuận ở cái tâm của người khác, cái ý của người khác. Người ta muốn gì mình làm theo ý muốn. Mà chắc chắn gì bây giờ cái ý của các con mà con làm theo ý muốn của người khác được? Đâu có bao giờ các con làm theo ý muốn người khác được! 

Cho nên làm gì mà các con hai người bạn đồng bằng với nhau, đồng tu với nhau mà lại tùy thuận với nhau như vậy được đâu? Không có đâu, không bao giờ có! Cho nên một người thì dễ tu nhưng không tự giác, mà hai người lại có hai tư tưởng lại càng khó tu. 

Cho nên cách tốt nhất là tu là phải có một cái kỷ luật, một cái thanh quy. Dù 2 người hay 3 người hay 10 người vẫn phải có cái thanh quy. Dựa vào cái thanh quy đó, cái kỷ luật đó để khép chặt mình ở trong cái kỷ luật đó. Ai phạm thì đem cái thanh quy đó ra mà xử phạt. 

Thí dụ như bây giờ con một cái thất, Thầy một cái thất nè, mà con lại nói chuyện với Thầy, lại thất Thầy nói chuyện, thì cái thanh quy cấm là độc cư không nói chuyện, mà cái người lại thất người khác nói chuyện là đem ra, mổ ra liền. 

Tức là hôm nay là chị sai đó, chị đến thất tui nói chuyện đó là phá độc cư rồi, làm cho tui cũng mất độc cư mà chị cũng mất độc cư. Tốt hơn là chị nên ở thất chị chớ đừng có lại đây nói chuyện, nói chuyện như vậy là mình phạm giới. 

(01:33:04) Ngày hôm nay là ngày rằm hay là ngày 14 đây, thì mình phải sám hối, từ đây về sau chừa cái lỗi này nữa, đừng có để làm mất cái... Chỉ có thanh quy thôi, còn không có thanh quy làm sao nói người ta được! 

Hay là mình cũng buồn buồn rồi mình cũng thích nói chuyện rồi lúc bấy giờ kệ nó, giới giới kệ nó, mình cứ nói chuyện cho đã. Hai người cũng đồng nói chuyện thì thôi rồi, cái chuyện đó thì không bao giờ mà có thể thực hiện được con đường tu tập đâu, khó lắm. 

Cho nên ở đây Thầy nói thật sự ra, khi mà có một vị thầy như Thầy thì nó có thể đặt thành một cái vấn đề là cho các con độc cư, không nói chuyện, thì lúc bấy giờ theo kỷ luật đó và sợ Thầy thì lần lượt các con giữ được. Rồi nó quen đi, rồi từng đó các con sống ở trong cái nội tâm độc cư, sống trở lại cái sự tu tập của mình. 

Còn nếu không, không có kỷ luật như vậy thì nó động, rồi rốt cuộc các con sống 5, 10 người vầy rồi tu, cuối cùng cũng chẳng ra gì hết. 

Cho nên trong cái thời gian mà nó chưa phải tu những cái định cho nên các con còn sống chung đụng với nhau. Rồi tập độc cư một ngày hay nửa ngày, hay hoặc là một giờ, hai giờ độc cư như cô Út cho đó, đó là để tập cái Định Vô Lậu, chớ không phải là tập cái định nhập định như bốn cái thiền định đâu. 

Nhưng mà tập cái này để dành sẵn sau khi này chúng ta mới sống độc cư hoàn toàn. Còn bây giờ chúng ta sống chung đụng là chúng ta tập cái Định Vô Lậu để quét sạch cái lậu hoặc, không còn tham, sân, si, mạn, nghi nữa. 

Các con thấy như bây giờ các con đang sống đó là tu cái Định Vô Lậu đó. Cho nên cái người nào mà tu được cái Định Vô Lậu thì luôn luôn cái mặt họ vui vẻ lắm! Còn cái người nào mà tu cái Định Vô Lậu không được thì cái mặt đụng có chuyện thì nó buồn buồn ràu ràu, một hai ngày nó mới hết, đó, nhìn thấy thì rất rõ lắm. 

Cho nên trong cái hoàn cảnh của các con là nỗ lực thực hiện cái Định Vô Lậu là nhiều nhất. Cho nên ở đây cô Út là nhắm vào cái Định Vô Lậu mà dạy các con hơn. Mà dạy cách thức theo cô Út thì nhìn vào những cái cuộc sống của mình, rồi truy ra những cái cuộc sống đó để mình xả cái tâm của mình. Để cho mình trước những cái đối tượng mà cái tâm mình nó thản nhiên, mà nó không có hờn, không có giận, không buồn, không gì hết hoàn toàn, thì đó là mình vô lậu.

Rồi từ mình vô lậu rồi nó mới bước qua một cái giai đoạn là tu cái định Hiện Tại An Lạc Trú, mới cho vào những cái thất riêng tư, rồi sống độc cư 100%. Cho nên bây giờ nói độc cư này kia là cô Út cổ không chịu, là tại vì cái tâm mình nó chưa vô lậu. Các con hiểu điều đó. 

Nếu cỡ mà hoàn toàn các con vô lậu, người ta nói gì nói các con an vui này kia nọ, thì bây giờ nói thật sự không có khép các con vô trong cái thất độc cư đi nữa, thì chừng đó các con cũng ra lệnh độc cư trong những giờ, giây các con cũng nhập được định liền tức khắc nữa. Thầy nói thật sự, nó không phải cần vô thất độc cư. 

Còn bây giờ mà khép như các con thấy, như Thầy khép cho quý thầy độc cư họ cũng chẳng làm gì được hết, họ độc cư họ không nói chuyện mà họ chẳng làm. Bởi vì cái tâm vô lậu họ chưa hết, cho nên họ cũng chẳng làm gì được. 

Cho nên dù muốn dù không thì nó phải đi từ cái bước đầu của nó. Các con nhớ rằng cái Định Vô Lậu rất là quan trọng cho cái bước đường tu tập làm chủ sanh tử của mình, nó rất là quan trọng lắm. Vì vậy mà các con hãy cố gắng hơn./.

 

HẾT BĂNG

 


Trích dẫn - Ghi chú - Copy